Archiv pro rubriku: Výživa rostlin

Filtr

Hnojení jarních obilnin

Jarní obilniny jsou často nazývány jako plodiny staré půdní síly či doběrné plodiny. S ohledem na jejich růst a vývoj však tyto přívlastky nejsou zcela oprávněné. Naopak k dosažení potřebného výnosu a kvality produkce je nezbytné i u těchto plodin řešit hnojení ve vztahu k jejich nárokům na živiny a...

Kategorie: Výživa rostlin

Konference věnovaná racionálnímu hnojení

Včera proběhla na České zemědělské univerzitě mezinárodní konference s názvem Racionální použití hnojiv. Jednalo se tentokrát již o 22. ročník. Na akci se hovořilo nejen o výživě a hnojení rostlin, ale také o kvalitě rostlinných produktů z různých systémů hospodaření nebo o kvalitě potravin v České republice.

Kategorie: Výživa rostlin

O kvalitě kompostů

Za kompost se obvykle považuje rozložená organická odpadní hmota spolu s minerální složkou, která vyhovuje normě. Má tedy má dostatek organických látek v sušině, dostatek dusíku a ostatních živin, má limitovaný obsah vody, předepsané zrnění a neobsahuje klíčivá semena.

Kategorie: Výživa rostlin

Hnojení kukuřice digestátem a fugátem z bioplynových stanic

V posledních letech se s rozvojem bioplynových stanic v zemědělských podnicích dostává do popředí problematika zacházení se zbytky po anaerobní digesci (AD), tedy digestáty, případně produkty jejich separace - fugáty a separáty. Digestáty a fugáty z bioplynových stanic provozovaných v zemědělských podnicích představují vzhledem k jejich dobré zásobě živin potenciálně...

Kategorie: Výživa rostlin

Změny v uplatnění nitrátové směrnice

Účelem nitrátové směrnice (směrnice EU č. 91/676/EHS) je chránit vody před znečištěním dusičnany pocházejícími ze zemědělství. Směrnice byla v České republice implementována prostřednictvím vodního zákona (zákona č. 254/2001 Sb.). V § 33 jsou uvedeny definice zranitelných oblastí a akčního programu. Rovněž jsou uzákoněny revize vymezení zranitelných oblastí a akčního programu,...

Kategorie: Výživa rostlin