Archiv pro rubriku: Výživa rostlin

Filtr

Testovali vlastnosti biouhlu

Biouhel je na uhlík bohatý materiál vznikající termochemickým rozkladem organického materiálu bez přístupu či za omezeného přístupu vzduchu. Jeho příprava je analogií výroby dřevěného uhlí a odtud je odvozen i anglický název, původní charcoal je modifikován na biochar. Biouhel je pak českým ekvivalentem výrazu biochar.

Kategorie: Výživa rostlin

Novinky v oblasti huminových látek

V Hustopečích u Brna proběhlo tradiční setkání české pobočky IHSS (International Humic Substances Society). Jde o sdružení, které se zabývá problematikou huminových látek. Na trhu je řada pomocných přípravků, které obsahují huminové látky se zlepšujícími účinky na půdu nebo přímo na rostliny.

Kategorie: Výživa rostlin

Hnojení ozimé řepky po letošní zimě

Při regeneračním hnojení řepky dusíkem je nutné v letošním roce více pozornosti věnovat skutečnému stavu porostu a půdy na daném stanovišti. Kromě silných zdravých porostů je řada porostů napadených virózami, poškozených mrazem nebo se slabými rostlinami s málo vyvinutým kořenovým systémem.

Kategorie: Výživa rostlin