Archiv pro rubriku: Výživa rostlin

Filtr

Také louky potřebují hnojit

Trvalé luční porosty v České republice jsou většinou nízké kvality a poskytují jen malý výnos. Jednou z hlavních příčin tohoto neuspokojivého stavu je zanedbávání pravidelného hnojení. Často se nerespektuje pravidlo: kolik živin odebereme, tolik jich musíme také vrátit. V tomto případě platí, kolik píce z pozemku odvezeme, tolik živin musíme...

Kategorie: Travní porosty, Výživa rostlin

Zonální hnojení obilnin

Zonální hnojení je vnímáno jako systém, jehož základem je uložení hnojiva do budoucí zóny kořenů přímo při zpracování půdy nebo při setí plodiny. Cílem hnojení je uložit hnojivo, spíše požadované formy živin, do spodních vrstev orničního profilu za účelem podpory rozvoje kořenového systému ve spodnějších vrstvách ornice a zajištění zvýšené...

Kategorie: Obiloviny, Výživa rostlin

Testovali vlastnosti biouhlu

Biouhel je na uhlík bohatý materiál vznikající termochemickým rozkladem organického materiálu bez přístupu či za omezeného přístupu vzduchu. Jeho příprava je analogií výroby dřevěného uhlí a odtud je odvozen i anglický název, původní charcoal je modifikován na biochar. Biouhel je pak českým ekvivalentem výrazu biochar.

Kategorie: Výživa rostlin

Novinky v oblasti huminových látek

V Hustopečích u Brna proběhlo tradiční setkání české pobočky IHSS (International Humic Substances Society). Jde o sdružení, které se zabývá problematikou huminových látek. Na trhu je řada pomocných přípravků, které obsahují huminové látky se zlepšujícími účinky na půdu nebo přímo na rostliny.

Kategorie: Výživa rostlin