Archiv pro rubriku: Půda

Filtr

Půdní úrodnost na prvním místě

Ne všechny expozice na výstavě Naše pole prezentovaly to, co v půdě nedaleko Nabočan vyrostlo. Firma PRP Technologies Česká republika se zaměřuje právě na půdu a její vlastnosti. Nejedná se ale pouze o poradenství, společnost nabízí i přípravek, který má zlepšit podmínky pro rostliny.

Kategorie: Naše pole, Půda

Poznatky z dlouhodobých osevních pokusů

Počátkem sedmdesátých let byly v Kroměříži založeny dlouhodobé pokusy. Původně jako součást komplexu pokusů založených za účelem zkoumání vlivu koncentrace obilnin v osevních postupech a možnosti kompenzace negativních vlivů jejich monokulturního pěstování. O výsledcích píše Ing. Václava Spáčilová, Ph.D., ze Zemědělského výzkumného ústavu Kroměříž, s. r. o. v Úrodě č....

Kategorie: Obiloviny, Půda

Biouhel může zvýšit úrodnost půdy

K aplikaci biouhlu se v posledním desetiletí upíná hodně pozornosti a nadějí. Jde o zuhelnatělou rostlinnou biomasu (z angl. biochar). Tento jemnozrnný materiál povahy dřevěného uhlí se vyrábí zahříváním biomasy v podmínkách nedostatku vzduchu procesem zvaným pyrolýza.

Kategorie: Půda

O problematice huminových látek

Na trhu nalezneme řadu pomocných přípravků obsahujících huminové látky se zlepšujícími účinky na půdu nebo přímo na rostliny. Huminové látky jsou velmi složitou směsí. Jejich problematice se věnovalo tradiční setkání české pobočky IHSS (International humic substances society), tedy sdružení, které se zabývá huminovými látkami.

Kategorie: Půda, Výživa rostlin

Jak chránit a zvyšovat kvalitu půdy

Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r. o., Troubsko, Zemědělský výzkum, spol. s r. o., Troubsko, a Agrolab, spol s r. o., Troubsko pořádaly koncem února cyklus odborných přednášek určených pro zemědělskou praxi. Jejich úkolem bylo přiblížit přítomným inovace v oblasti technologií pěstování a opylování rostlin, nové prvky v integrované ochraně...

Kategorie: Půda