Archiv pro rubriku: Půda

Filtr

Podpořte zdraví a úrodnost půdy

Co je to zdravá a živá půda a co máme udělat pro to, abychom půdu nevyčerpali, ale abychom podporovali její úrodnost? Na tyto a další otázky se snažili odpovědět zástupci univerzit, výzkumných ústavů, státní a veřejné správy i vlastníci a uživatelé půdy na pátém ročníku dvoudenní konference nazvané Ochrana půdy...

Kategorie: Konference, Půda

Půda je živý organismus

Půda hraje na Zemi klíčovou roli. Často u ní používáme termín jako u lidského organismu, a to zdravá půda. Hlavním předpokladem optimálního fungování půdních systémů je zdravá – kvalitní, půda, která je rozhodujícím faktorem ovlivňujícím zdravotní stav rostlin i zdraví konzumentů potravin z těchto rostlin vyrobených.

Kategorie: Půda

Testovali protierozní postupy v kukuřici

Kukuřice setá se v dnešní době stala jednou z nejčastěji u nás pěstovaných zemědělských plodin a požadavek na její pěstování ze strany zemědělců se stále zvyšuje. Na mnoha místech České republiky se stále pěstuje kukuřice na nevhodných pozemcích, kde dochází k výrazné degradaci půdy vodní erozí.

Kategorie: Kukuřice, Půda

Kvalita půd se sleduje čtvrt století

Cílem mezinárodní konference pořádané k 25. výročí založení monitoringu zemědělských půd v ČR bylo upozornit na význam pravidelného monitorování půd. Díky monitoringu jsou pořizována objektivní data o stavu půd v České republice, která dále slouží jako důležité podklady pro udržitelnou ochranu zemědělského půdního fondu a racionální využívání půdy. Akce se...

Kategorie: Půda

Organická hmota prospívá půdě

Pro odolnost půdy proti vodní erozi je na prvním místě správné hospodaření na daném pozemku a s tím spojené pravidelné dodávání organické hmoty do půdy, která přetvářením na humus zlepšuje půdní strukturu, snižuje její utuženost a zvyšuje infiltrační schopnost.

Kategorie: Půda

Půda na Moravě promrzla až do půlmetrové hloubky

Na jihu Moravy, Kroměřížsku a Ostravsku je promrzlá půda až do hloubky půl metru, uvedl dnes Český hydrometeorologický ústav na svém webu. Promrzání by mělo pokračovat ještě do větší hloubky, takto byla naposledy ve větším měřítku promrzlá půda v 60. letech. Podle Agrární komory ČR by mohly dlouhodobé mrazy poškodit...

Kategorie: Půda

Aktuální stav půd v České republice

V České republice je otázce ochrany zemědělského půdního fondu historicky věnována velká pozornost a jedná se zároveň o jednu z hlavních priorit pro resort zemědělství zakotvenou v řadě strategických dokumentů. Jen hospodaření na úrodné nekontaminované půdě s sebou nese kvalitní produkci nezávadných potravin, což je nezbytnou podmínkou pro udržení konkurenceschopnosti...

Kategorie: Půda