Archiv pro rubriku: Půda

Filtr

Nové odrůdy i změny legislativy

Pěstování kukuřice, novým odrůdám, ale také změnám legislativy týkající se ochrany půdy před erozí byl věnován seminář, který společnost KWS OSIVA s. r. o., uspořádala na pozemcích Zemědělského družstva Přešťovice na Strakonicku.

Kategorie: Kukuřice, Půda

Funkce a podpora půdních agregátů

V současné době je v České republice zhruba polovina zemědělsky využívané půdy ohrožena vodní erozí. V posledních letech degradace půdy vlivem vodní eroze výrazně zrychlila. Hlavním důvodem jsou nešetrné systémy hospodaření na půdě a s půdou.

Kategorie: Půda

O výživářské a ekopokusy byl zájem

Na zkušební stanici Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského v Jaroměřicích nad Rokytnou proběhlo minulý čtvrtek setkání k dlouhodobým výživářským pokusům a pokusu v ekologickém režimu. Souběžně založené ekologické pokusy na této zkušební stanici nabízí ojedinělou příležitost porovnání výsledků konvenčního hospodaření s hospodařením v režimu ekologického zemědělství.

Kategorie: Polní dny, Půda, Výživa rostlin

Na demonstrační farmě se hovořilo o strip-tillu

Druhého května proběhla v Bučině u Vysokého Mýta na Statku Bureš s. r. o. první skupinová demonstrační akce pro zemědělce a další odbornou veřejnost. Statek Bureš se přihlásil k dotačnímu titulu Podpora poradenství v zemědělství a působí jako demonstrační farma. ...

Kategorie: Půda

Podpořte zdraví a úrodnost půdy

Co je to zdravá a živá půda a co máme udělat pro to, abychom půdu nevyčerpali, ale abychom podporovali její úrodnost? Na tyto a další otázky se snažili odpovědět zástupci univerzit, výzkumných ústavů, státní a veřejné správy i vlastníci a uživatelé půdy na pátém ročníku dvoudenní konference nazvané Ochrana půdy...

Kategorie: Konference, Půda

Půda je živý organismus

Půda hraje na Zemi klíčovou roli. Často u ní používáme termín jako u lidského organismu, a to zdravá půda. Hlavním předpokladem optimálního fungování půdních systémů je zdravá – kvalitní, půda, která je rozhodujícím faktorem ovlivňujícím zdravotní stav rostlin i zdraví konzumentů potravin z těchto rostlin vyrobených.

Kategorie: Půda

Testovali protierozní postupy v kukuřici

Kukuřice setá se v dnešní době stala jednou z nejčastěji u nás pěstovaných zemědělských plodin a požadavek na její pěstování ze strany zemědělců se stále zvyšuje. Na mnoha místech České republiky se stále pěstuje kukuřice na nevhodných pozemcích, kde dochází k výrazné degradaci půdy vodní erozí.

Kategorie: Kukuřice, Půda

Kvalita půd se sleduje čtvrt století

Cílem mezinárodní konference pořádané k 25. výročí založení monitoringu zemědělských půd v ČR bylo upozornit na význam pravidelného monitorování půd. Díky monitoringu jsou pořizována objektivní data o stavu půd v České republice, která dále slouží jako důležité podklady pro udržitelnou ochranu zemědělského půdního fondu a racionální využívání půdy. Akce se...

Kategorie: Půda