Archiv pro rubriku: Půda

Filtr

O výživářské a ekopokusy byl zájem

Na zkušební stanici Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského v Jaroměřicích nad Rokytnou proběhlo minulý čtvrtek setkání k dlouhodobým výživářským pokusům a pokusu v ekologickém režimu. Souběžně založené ekologické pokusy na této zkušební stanici nabízí ojedinělou příležitost porovnání výsledků konvenčního hospodaření s hospodařením v režimu ekologického zemědělství.

Kategorie: Polní dny, Půda, Výživa rostlin

Na demonstrační farmě se hovořilo o strip-tillu

Druhého května proběhla v Bučině u Vysokého Mýta na Statku Bureš s. r. o. první skupinová demonstrační akce pro zemědělce a další odbornou veřejnost. Statek Bureš se přihlásil k dotačnímu titulu Podpora poradenství v zemědělství a působí jako demonstrační farma. ...

Kategorie: Půda

Podpořte zdraví a úrodnost půdy

Co je to zdravá a živá půda a co máme udělat pro to, abychom půdu nevyčerpali, ale abychom podporovali její úrodnost? Na tyto a další otázky se snažili odpovědět zástupci univerzit, výzkumných ústavů, státní a veřejné správy i vlastníci a uživatelé půdy na pátém ročníku dvoudenní konference nazvané Ochrana půdy...

Kategorie: Konference, Půda

Půda je živý organismus

Půda hraje na Zemi klíčovou roli. Často u ní používáme termín jako u lidského organismu, a to zdravá půda. Hlavním předpokladem optimálního fungování půdních systémů je zdravá – kvalitní, půda, která je rozhodujícím faktorem ovlivňujícím zdravotní stav rostlin i zdraví konzumentů potravin z těchto rostlin vyrobených.

Kategorie: Půda

Testovali protierozní postupy v kukuřici

Kukuřice setá se v dnešní době stala jednou z nejčastěji u nás pěstovaných zemědělských plodin a požadavek na její pěstování ze strany zemědělců se stále zvyšuje. Na mnoha místech České republiky se stále pěstuje kukuřice na nevhodných pozemcích, kde dochází k výrazné degradaci půdy vodní erozí.

Kategorie: Kukuřice, Půda

Kvalita půd se sleduje čtvrt století

Cílem mezinárodní konference pořádané k 25. výročí založení monitoringu zemědělských půd v ČR bylo upozornit na význam pravidelného monitorování půd. Díky monitoringu jsou pořizována objektivní data o stavu půd v České republice, která dále slouží jako důležité podklady pro udržitelnou ochranu zemědělského půdního fondu a racionální využívání půdy. Akce se...

Kategorie: Půda

Organická hmota prospívá půdě

Pro odolnost půdy proti vodní erozi je na prvním místě správné hospodaření na daném pozemku a s tím spojené pravidelné dodávání organické hmoty do půdy, která přetvářením na humus zlepšuje půdní strukturu, snižuje její utuženost a zvyšuje infiltrační schopnost.

Kategorie: Půda