Archiv pro rubriku: Pícniny

Filtr

Méně známé pícniny čeledi bobovité

Čeleď Fabaceae, česky bobovité (motýlokvěté, luštinaté) je třetí největší (co do množství zástupců) a patří do ní 730 rodů a 19 400 druhů. Vyskytují se téměř na celém světě s výjimkou vodního prostředí. Jedná se o byliny nebo dřeviny (stromy, keře, polokeře), na jejichž kořenech se převážně vyskytují hlízky s...

Kategorie: Pícniny

Ekonomicky zajímavé trávy na semeno

Pícniny patří mezi tradiční plodiny českého zemědělství. Jejich využití je úzce spojeno s chovem hospodářských zvířat, které bylo vždy základem zemědělské výroby u nás. V posledních desetiletí bohužel celkově dochází k útlumu živočišné výroby a tedy i poklesu pěstebních ploch. Na druhou stranu se ale v druhé polovině minulého století...

Kategorie: Pícniny

Polní den na vysočině déšť neohrozil

Účastníci v pořadí již třetího ročníku polního dne MendelGrass 2015 si i přes deštivé počasí prohlédli maloparcelní polní pokusy (travní a jetelotravní porosty, dlouhodobé luční experimenty, trávníkové pokusy, lyzimetry, rychlerostoucí dřeviny, experimenty s ukládáním půdy do klidu, odtoková pole, pokusy s výživou řepky a pšenice), proběhly i odborné přednášky a...

Kategorie: Pícniny, Polní dny, Travní porosty

Pěstování a silážování travních porostů

Na zámku ve Velkých Opatovicích proběhl seminář zaměřený na Technologie pěstování travních a jetelotravních porostů a silážování. Akci uspořádala společnost SEED SERVICE s. r. o. Vysoké Mýto a VOS zemědělců, a. s., Velké Opatovice ve spolupráci s Mendelovou univerzitou v Brně a S. O. S. Skalice nad Svitavou, s. r....

Kategorie: Pícniny, Travní porosty

Produkce uznaného osiva pícnin roste

Cílem odborného semináře bylo upozornit na zvláštnosti semenářství pícnin v České republice, ústup semenářských ploch pícnin a přiblížit hlavní zásady úspěšného pěstování trav na semeno. Řešily se i otázky spojené se zaplevelením trávosemenných porostů, zejména šťovíkem a dotační pravidla v novém programovém období 2015–2020.

Kategorie: Pícniny, Přehlídky a semináře

Od šlechtění k registračním pokusům

Polní pokusy v Troubsku byly zaměřeny na sortiment odrůd vybraných pícnin, energetické plodiny, plodiny pro opylovače, meziplodiny, pokusy s rostlinolékařskou tématikou – insekticidní a herbicidní ošetření různých druhů plodin. Předvedlo se i portfolio odrůd Výzkumného ústavu pícninářského, spol. s r. o., Troubsko a Zemědělského výzkumu, spol. s r. o., Troubsko.

Kategorie: Pícniny, Polní dny, Přehlídky a semináře, Travní porosty

Pícniny z Hladkých Životic

V souboru deseti parcel bylo v rámci akce Naše pole vyseto sedm směsí a tři parcely jako ukázka množitelských semenářských porostů našich odrůd trav. Všem třem odrůdám – z pícninářského hlediska nejkvalitnějších trav – vyhovuje podzimní výsev ploch expozice.

Kategorie: Pícniny, Polní dny