Archiv pro rubriku: Olejniny

Filtr

Řepka může strádat nedostatkem živin

Teplé podzimní období a mírná zima znamenaly růst a příjem živin rostlinami řepky. Lze proto předpokládat, že obsah minerálního dusíku v půdě bude nízký, od čehož se bude odvíjet časná potřeba jarního hnojení. Regulace růstu bude záviset na stavu porostu a z pohledu fungicidní ochrany je potřeba se více věnovat...

Kategorie: Olejniny

Slunečnice, královna mezi plodinami

Pěstitelsky nepříznivý loňský rok 2017 z pohledu sucha, převážně na jižní Moravě, ukázal, které pěstitelské komodity jsou schopny tuto situaci nejlépe ustát. Z tohoto pohledu to vyhrála v nejsušších oblastech České republiky jednoznačně slunečnice. Slunečnice je schopna odolávat přísuškům o dva až tři týdny déle než kukuřice.

Kategorie: Komerční prezentace, Odrůdy, Olejniny

Testovali stimulátor a hygroskopickou látku na osivu řepky

U řepky olejky se v České republice průměrný výnos pohybuje, s výjimkou několika předešlých úspěšnějších let, jen málo nad třemi tunami na hektar. Jednou z možností zvýšení výnosů je vysévání vysoce kvalitního osiva s vysokou vitalitou. Takové osivo by mělo být schopné vzejít i ve stresových podmínkách.

Kategorie: Olejniny

Ověřené hybridy doplňují novinky

Rok 2017 přinesl v České republice navýšení ploch slunečnice a zavedení nové dokonalejší technologie ochrany proti plevelům Clearfield Plus. Společnost Agrofinal opět potvrdila svou roli lídra v prodeji osiv slunečnice a vedle ověřených a spolehlivých hybridů nabízí nové zajímavé hybridy pro různé pěstitelské technologie slunečnice. ...

Kategorie: Komerční prezentace, Odrůdy, Olejniny

Zpracovávají tuzemskou komoditu

V současné době je roční zpracovatelská kapacita akciové společnosti PREOL 450 000 t řepky (vše z tuzemské produkce), což je zhruba 40 % sklizně v ČR. Přímo v podniku uskladní 11 000 t, tedy surovinu na sedm dní produkce. Výrobní kapacity dosahují 120 000 t MEŘO, 60 000 t oleje,...

Kategorie: Olejniny

Mák poskytl nízké hektarové výnosy

Česká republika patří mezi největší producenty potravinářského máku. Jeho plochy i výkupní cena se v posledních letech stabilizovaly. Letošní porosty ovlivnilo hned několik stresových faktorů, které na konci vegetace znamenaly jeden z nejnižších hektarových výnosů v novodobé historii. Klíčové jsou při pěstování máku kvalita osiva a správné založení porostu, ovšem...

Kategorie: Konference, Olejniny

Chybějící vláha rozdala výnosové karty

Řepku postihlo sucho hned dvakrát, nejprve na podzim v září a na jaře. Zimu 2016/2017 řepka přečkala bez závažných škod. Ještě na začátku června vypadaly porosty velmi dobře a odhady průměrného výnosu se pohybovaly kolem 3,25 t/ha. Velmi teplý červen však řepce nesvědčil a proschnutí povrchové vrstvy půdy v době...

Kategorie: Odrůdy, Olejniny

Ochrana proti mšicím na slunečnici

Slunečnice je poškozována pouze několika druhy živočišných škůdců a jejich význam je většinou menší než u houbových chorob. V některých letech však mohou způsobit závažné škody a přispívají k rozšiřování houbových chorob. Výskyt jednotlivých živočišných škůdců a následná intenzita poškození rostlin jsou silně ovlivněny průběhem počasí.

Kategorie: Ochrana rostlin, Olejniny

Hvězdná budoucnost slunečnice roční

Společnost Syngenta je již po mnoho let globálním lídrem v oblasti výkonnosti odrůd slunečnice roční. Tuto pozici mnohokrát obhájila v pokusech Svazu pěstitelů a zpracovatelů olejnin v České republice. Vítězem pro rok 2017 v těchto pokusech se stala nově uvedená odrůda pro sezónu 2018 SY Diamantis. Odrůdy společnosti Syngenta dosáhly...

Kategorie: Komerční prezentace, Odrůdy, Olejniny