Archiv pro rubriku: Olejniny

Filtr

Míra napadení virózami se zjišťuje

Pro pěstitele řepky nastala letos neobvyklá situace. Mnohé porosty jsou od podzimu napadeny virózami a nedá se přesně odhadnout, v jaké míře a jaký bude jejich konečný efekt. Také zima byla o něco tvrdší než v posledních dvou letech. O tom, co je v současné době známo a jaké kroky...

Kategorie: Ochrana rostlin, Olejniny

Změny citlivosti blýskáčka na thiacloprid

V minulosti (poslední dvě dekády dvacátého a první dekáda 21. století) byla ochrana řepky proti blýskáčkům v Evropě založena hlavně na postřicích porostů pyretroidními insekticidy. Pyretroidy (esterické) až do období registrace neonikotinoidů (acetamiprid, thiacloprid) neměly prakticky žádnou alternativu k prostřídávání pro aplikace do řepky v ochraně proti škůdcům na jaře....

Kategorie: Ochrana rostlin, Olejniny

Změny při pěstování řepky

Už nejméně deset let dochází u ozimé řepky k rychlé změně pěstitelského systému. Je to spojeno s rostoucími nároky na ekonomiku plodiny, novými vstupy do technologie a trendem klimatických změn. Ekonomika řepky je přes růst početnosti vstupů díky výnosům semen v ČR kolem 3,5 t/ha a cenám asi 10 tis....

Kategorie: Olejniny

Úloha včel v současné rostlinné výrobě

Zamyšlení nad úlohou včel v současné rostlinné výrobě přinesl první seminář pořádaný Českou společností rostlinolékařskou, Výzkumným ústavem včelařským a katedrou ochrany rostlin České zemědělské univerzity v Praze. Jeho účastníci měli možnost nahlédnout do legislativy, veterinární problematiky včel a odnést si praktická doporučení výzkumu.

Kategorie: Ochrana rostlin, Olejniny