Archiv pro rubriku: Okopaniny

Filtr

Produkce brambor téměř o třetinu vyšší

Loňské suché počasí a vysoké teploty vystřídaly v letošním roce podmínky, které v České republice bramborám vyhovovaly lépe. Odhad sklizně brambor po dopočtu domácností činí v tuzemsku 844 tisíc tun, průměrný výnos přesahuje 29 t/ha, v meziročním srovnání je o sedm tun vyšší. Nejvýznamnější bramborářské státy EU-5 naopak očekávají meziroční...

Kategorie: Okopaniny

Proč a jak používat certifikovanou nebo též uznanou sadbu?

Odpověď na tuto otázku je vcelku jednoduchá, protože certifikovaná sadba dává záruky určitého a předpisy vymezeného zdravotního, biologického a fyzikálního stavu sadbových hlíz dané odrůdy, který je předpokladem dosažení vysokého výnosu a kvality sklizně. Vytváří tedy základní potenciál pro úspěšné pěstování dané plodiny. Zároveň je však třeba s tímto materiálem...

Kategorie: Okopaniny

K zahájení řepné kampaně 2016/2017

Letošní kampaň 2016/2017 bude zřejmě podle Ing. Jana Křováčka, Ph.D., ze Svazu pěstitelů cukrovky Čech ve znamení nejistoty a překvapení, ať už po stránce agronomické nebo ekonomické. Výnosy na mnoha honech lze hůře predikovat s ohledem na velkou regionální rozdílnost v dešťových srážkách, proto bude opět běžné rozmezí od 50...

Kategorie: Okopaniny

Plochy brambor se stabilizovaly

V České republice se plochy brambor s ohledem na předcházející sezónu s vysokými cenami za tuto komoditu stabilizovaly, uvedl to na semináři pořádaném firmou Medipo Agras H. B., spol. s r. o., Havlíčkův Brod, její ředitel Ing. Vlastimil Rasocha. V letošním roce se podle statistiky brambory pěstují na celkové ploše...

Kategorie: Okopaniny

Brambory v hospodářském roce 2016/2017 – ekonomika a rentabilita

Mezi tzv. citlivé komodity byly zařazeny nejen brambory pro výrobu škrobu, ale také konzumní. Plocha brambor se stabilizovala, domácí produkce po propadu v roce 2015/2016 se letos jeví jako normální, ceny raných brambor byly kvůli opoždění vegetace vyšší, výnosy budou, zdá se, průměrné. „Všechny tyto faktory je nezbytné sledovat, chceme-li...

Kategorie: Okopaniny

Prostor pro ekologické trendy

Zlatý klas s kytičkou, který uděluje porota nejlepším exponátům splňujícím i náročná ekologická kritéria, získaly na letošní výstavě Země živitelka půdoochranné pakety k sázečům brambor s protierozní úpravou hrůbků a brázd. Toto zařízení, které vyrábí společnost P & L Biskupice, vzniklo v rámci projektů Technologické agentury České republiky a MZe....

Kategorie: Agrotechnika, Okopaniny