Archiv pro rubriku: Okopaniny

Filtr

Ochrana brambor proti aktinobakteriální obecné strupovitosti

Aktinobakteriální obecná strupovitost brambor je onemocnění, které se v poslední době šíří z důvodu klimatických změn, a proto se dostávají do popředí otázky jeho omezení. Tradiční postupy zahrnovaly změny v zavlažovacím režimu, výběr odolnějších odrůd, snižování půdního pH nebo přídavky síranu amonného. Žádný z těchto postupů však onemocnění nepotlačí úplně...

Kategorie: Okopaniny

Vhodné pro počáteční fáze vývoje brambor

Pro pěstitele brambor jsou připraveny dva nové fungicidy společnosti Syngenta Czech, s. r. o., určené na ochranu proti plísni bramboru – Coprantol Duo, nízkoobsahový měďnatý přípravek s účinnými látkami oxichlorid měďnatý (245 g/kg) a hydroxid měďnatý (244 g/kg) a fungicid Carial Flex, obsahující známé účinné látky mandipropamid (250 g/kg) a...

Kategorie: Okopaniny

Produkce brambor téměř o třetinu vyšší

Loňské suché počasí a vysoké teploty vystřídaly v letošním roce podmínky, které v České republice bramborám vyhovovaly lépe. Odhad sklizně brambor po dopočtu domácností činí v tuzemsku 844 tisíc tun, průměrný výnos přesahuje 29 t/ha, v meziročním srovnání je o sedm tun vyšší. Nejvýznamnější bramborářské státy EU-5 naopak očekávají meziroční...

Kategorie: Okopaniny

Proč a jak používat certifikovanou nebo též uznanou sadbu?

Odpověď na tuto otázku je vcelku jednoduchá, protože certifikovaná sadba dává záruky určitého a předpisy vymezeného zdravotního, biologického a fyzikálního stavu sadbových hlíz dané odrůdy, který je předpokladem dosažení vysokého výnosu a kvality sklizně. Vytváří tedy základní potenciál pro úspěšné pěstování dané plodiny. Zároveň je však třeba s tímto materiálem...

Kategorie: Okopaniny