Archiv pro rubriku: Odrůdy

Filtr

Výsledky pokusů dvouletého kmínu kořenného

Nejpěstovanější kořeninovou plodinou českého zemědělství je kmín kořenný. Kmín je dvouletá rostlina z čeledi mrkvovitých Daucaceae. Plodem je dvounažka (původně výhradně opadavá) obsahující silice v rozmezí 2 až 7 %, hlavními složkami silice jsou karvon a limonen v různém poměru. U českých odrůd bývá poměr 55–58 % karvonu a 40...

Kategorie: Odrůdy

Výsledky pokusů s odrůdami jarní řepky olejky

Jarní řepka zaujímá v českém pěstování nevelkou úlohu. Její pěstitelská plocha je na našich polích v posledních letech nízká a do loňského roku se pohybovala obvykle kolem 5000 ha. V roce 2017 ale plocha podle Svazu pěstitelů a zpracovatelů narostla na 10 000 ha a rovněž se zvýšil i výnos...

Kategorie: Odrůdy, Olejniny

Šestá sezóna hybridního ječmene

Společnost Syngenta v letošním roce vstupuje v České republice do šesté prodejní sezóny hybridního ječmene Hyvido a přináší již čtvrtou generaci těchto hybridů. Portfolio pro letošní rok zaznamenalo velký pokrok. Po boku známého kompenzačního hybridu Galation se objeví novinky Baracooda, Galileoo a Toreroo. Změny v oblasti hybridního ječmene představil Ing....

Kategorie: Odrůdy

Hospodářské vlastnosti registrovaných odrůd lnu olejného

Len setý je jednou z tradičních plodin českého zemědělství, která byla primárně využívána především pro produkci vlákna. Od devadesátých let 20. století však pěstitelské plochy přadného lnu vlivem hospodářských změn postupně klesaly a jeho produkce skončila v roce 2010. V současné době je pěstování lnu v České republice omezeno pouze...

Kategorie: Odrůdy, Olejniny

Více vlivů na selektivitu

Ošetření ozimé řepky se na semináři společnosti BASF v Plzni věnoval doc. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D., z České zemědělské univerzity v Praze. Kromě jiného hovořil o hlavních účinných látkách herbicidů určených do ozimé řepky a také klíčových plevelech. Mezi hlavní patří svízel přítula, k jehož kontrole se používají především účinné...

Kategorie: Obiloviny, Odrůdy

Kukuřice – zdroj energie v krmné dávce

Kukuřice v praxi 2018, tak zněl název konference společnosti KWS Osiva s. r. o., na které její zástupci představili sortiment hybridů kukuřice na siláž i na zrno. Pod obchodní značkou UNIQUEDENT se do praxe dostávají nové hybridy kukuřice na zrno. Jde o unikátní řadu velmi raných a raných hybridů typu...

Kategorie: Konference, Odrůdy

Slunečnice, královna mezi plodinami

Pěstitelsky nepříznivý loňský rok 2017 z pohledu sucha, převážně na jižní Moravě, ukázal, které pěstitelské komodity jsou schopny tuto situaci nejlépe ustát. Z tohoto pohledu to vyhrála v nejsušších oblastech České republiky jednoznačně slunečnice. Slunečnice je schopna odolávat přísuškům o dva až tři týdny déle než kukuřice.

Kategorie: Komerční prezentace, Odrůdy, Olejniny

Odrůda jako důležitý ukazatel úspěchu

Společnosti VP AGRO, spol. s r. o., se podařilo zkompletovat pestrou nabídku nadějných i ověřených odrůd polních plodin. Tři novinky představili zástupci této firmy v rámci Západočeské zemědělské konference v ozimé pšenici, přidali také dvě připravované odrůdy. V ostatních obilninách hovořili o dalších pěti novinkách. Ani sortiment odrůd řepky nezůstal...

Kategorie: Odrůdy

Ověřené hybridy doplňují novinky

Rok 2017 přinesl v České republice navýšení ploch slunečnice a zavedení nové dokonalejší technologie ochrany proti plevelům Clearfield Plus. Společnost Agrofinal opět potvrdila svou roli lídra v prodeji osiv slunečnice a vedle ověřených a spolehlivých hybridů nabízí nové zajímavé hybridy pro různé pěstitelské technologie slunečnice. ...

Kategorie: Komerční prezentace, Odrůdy, Olejniny