Archiv pro rubriku: Odrůdy

Filtr

Pečlivě vybrané spektrum odrůd

Na nejvýznamnější tuzemskou olejninu ozimou řepku se soustředila série odborných polních akcí společnosti KWS OSIVA s. r. o. V současné nabídce osmi materiálů nalezneme hned dvě novinky – Marc KWS a Umberto KWS, obě hybridní odrůdy s geneticky podmíněnou odolností k pukání šešulí (S-POD funkce = vysoká odolnost proti vypadávání...

Kategorie: Odrůdy, Olejniny

Výjimečně výkonný nový hybrid řepky

Společnos Agrofinal, zastupující francouzskou osivářskou firmu Euralis, je na českém trhu známá především prostřednictvím zastupování hybridů slunečnice a kukuřice. V posledních letech však výrazně promluvila i do odrůdové skladby osiv ozimé řepky, především vynikajícími odrůdami ES Nectar, ES Astrid a ES Alegria, které patřily mezi nejprodávanější liniové odrůdy v České...

Kategorie: Komerční prezentace, Odrůdy

Řepkové novinky vynikají výkonností

Společnost Agrofinal, která zastupuje francouzskou osivářskou firmu Euralis, je na trhu České republiky známá především prostřednictvím zastupování hybridů slunečnice a kukuřice. V posledních letech však výrazně promluvila i do odrůdové skladby osiv ozimé řepky, především vynikajícími odrůdami ES Nectar, ES Astrid a ES Alegria, jež patřily mezi nejprodávanější liniové odrůdy...

Kategorie: Komerční prezentace, Odrůdy

Na pěstitele čeká řada novinek

LG Triumph, LG Imposanto, Sheriff a Kompass jsou novinky v segmentu obilnin, které představili zástupci společnosti Limagrain Central Europe Cereals na semináři ve Větrném Jeníkově. Zazněly také nejnovější poznatky k dalším perspektivním odrůdám, a to nejen obilnin, ale také ozimé řepky. Zajímavé příspěvky si připravili také externí přednášející.

Kategorie: Obiloviny, Odrůdy

Nedoceněná plodina českých polí

Z celosvětového pohledu se téměř ze 40 % podílí na výživě obyvatel zrnová kukuřice, která je v tomto ohledu nejvýznamnější plodinou, až druhé místo patří pšenici. V Evropské unii stejně jako v České republice je situace jiná. Prvenství náleží pšenici, v tuzemsku dokonce zaujímá výměra této plodiny desetinásobek plochy zrnové...

Kategorie: Odrůdy