Archiv pro rubriku: Ochrana rostlin

Filtr

Léty prověřený synergismus

Kombinace přípravků Moddus a Archer Turbo nabízená ve výhodném balíčku Moddus Archer Turbo pack představuje již stálici v portfoliu přípravků společnosti Syngenta. Jedná se o technologický balíček, který společnost Syngenta doporučuje pro T1 aplikace. Ideální fází pro použití je růstová fáze BBCH 31 (první kolénko viditelné). ...

Kategorie: Komerční prezentace, Ochrana rostlin

Mírná zima a její rizika

Tradiční odborná akce Ruzyňský den výživy rostlin a agrotechniky proběhla v úterý ve Výzkumném ústavu rostlinné výroby, v. v. i., v Praze-Ruzyni. Jak zaznělo z úst odborníků, vhodné povětrnostní podmínky v kombinaci se zákazem moření řepky neonikotinoidy se mimo jiné podepsaly na vyšším výskytu dřepčíka olejkového (nemá diapauzu). Škody jím...

Kategorie: Agrotechnika, Obiloviny, Ochrana rostlin, Olejniny

Spolehlivá kontrola půdních škůdců kukuřice

První krokem pro zvládnutí ochrany kukuřice je moření osiva proti chorobám a škůdcům, kteří mohou již ve velmi raných fázích růstu významným způsobem negativně ovlivnit vývoj celé rostliny, a tím konečný výnos. Fungicidní moření proti chorobám kukuřice se dnes řeší komplexním dvousložkovým mořidlem Maxim XL, u osiva od společnosti Syngenta...

Kategorie: Komerční prezentace, Ochrana rostlin

Pozor na nepovolené přípravky

Pesticidy v zemědělství se zabývala konference, kterou v Brně uspořádal Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v prostorách Masarykovy univerzity. Na odpoledním jednání se hovořilo o aplikaci nepovolených přípravků na ochranu rostlin nebo možnostech detekce pesticidů a jejich rezidují. Zazněly také informace ke sledování těchto látek v potravinách.

Kategorie: Ochrana rostlin

Faktory ovlivňující účinnost herbicidů

Účinnost herbicidů je ovlivňována mnoha vnějšími faktory. Znalost vztahů mezi vnějšími podmínkami a účinností herbicidů je proto velmi významná při volbě herbicidu, jeho dávky, případně použití vhodného smáčedla. Z povětrnostních podmínek jsou důležité především srážky, vlhkost vzduchu i půdy, teplota, intenzita slunečního záření a vítr. Ovlivňován je zejména příjem, translokace...

Kategorie: Ochrana rostlin

Mizející druhy polních plevelů

Polní plevele jsou významnou skupinou škodlivých organismů, které mohou značně snižovat množství i kvalitu sklízených produktů. Na druhou stranu jsou ale také nezastupitelnou součástí celkové biodiverzity společenstev na orné půdě. Pozornost zemědělců se zaměřuje především na ty plevele, které mohou způsobovat závažné škody a proti nimž je obvykle nutné zasahovat...

Kategorie: Ochrana rostlin

Nedodržujeme zásady správné agronomické praxe

Plevelné druhy jsou s pěstováním zemědělských plodin neodmyslitelné spojeny. Tato skupina rostlin odčerpává z pole živiny i vodu a v neposlední řadě mohou zastiňovat i i kulturní plodiny. To vše může mít za následek významné ztráty ve výnosech. Oproti jiným škodlivým organismům se plevele vyskytují prakticky každoročně téměř bez ohledu...

Kategorie: Ochrana rostlin