Archiv pro rubriku: Ochrana rostlin

Filtr

Fungicidní štít ochrání před infekcí

Fungicid Pictor® je součástí unikátního systému ochrany řepky – boscalidového ochranného štítu. Boscalidový ochranný štít poskytuje dlouhodobou fungicidní clonu na základě masivní dávky boscalidu v kombinaci s metconazolem (Efilor®) a dimoxystrobinem (Pictor®). Výhodou je vytvoření fungicidního štítu proti infekci hlízenkou po celou dobu jarní vegetace až po odkvétání řepky. Jde...

Kategorie: Komerční prezentace, Ochrana rostlin

Boscalidový ochranný štít pro řepku

Z pohledu intenzity výskytu a míry škodlivosti pro ozimou řepku jsou nejdůležitějšími chorobami hlízenka obecná (Sclerotinia sclerotiorum) a fomová hniloba (Phoma lingam), což potvrdila uplynulá sezóna 2015/2016. Mezi lokálně významněji škodící choroby lze zařadit také verticiliové vadnutí (Verticillium dahliae), čerň řepkovou (Alternaria brassicae) a plíseň šedou (Botrytis cinerea). Z pohledu...

Kategorie: Komerční prezentace, Ochrana rostlin

Rizika šíření rezistentních plevelů vůči herbicidům

V našich podmínkách se stala rezistence závažným problémem v 80. letech minulého století. V současné době stoupá její význam vůči dalším skupinám herbicidů. Problémem je vznik rezistence proti herbicidům ze skupiny inhibitorů ALS. Jedná se o sulfonylmočoviny. Na našem území je největší problém u jednoděložných plevelů (trav) chundelky metlice a...

Kategorie: Ochrana rostlin

Nejflexibilnější regulátor růstu bez omezení

Regulátory jsou používány k aplikacím s cílem dosáhnout kratších a silnějších stébel a k prevenci polehnutí obilnin.Použití růstových regulátorů je proto zásadní pro plné dosáhnutí výnosového potenciálu obilnin předcházením ztrát způsobených polehnutím a následným napadením houbovými chorobami. To vše zajišťuje rychlou a snadnou sklizeň vysoce kvalitních obilnin.

Kategorie: Komerční prezentace, Obiloviny, Ochrana rostlin

Oves hluchý vždy patřil mezi významné plevele

Oves hluchý (Avena fatua L.), dříve lidově nazývaný ovsaha neboli ovsíř, patří do skupiny jednoletých časně jarních plevelů z čeledi lipnicovitých (Poaceae). Odnepaměti patřil oves hluchý mezi nebezpečné plevele na orné půdě, kde nejvíce zapleveloval jařiny, brambory, řepu cukrovou, ale i mezerovité porosty ozimých obilnin. Na polích, kde se právě...

Kategorie: Ochrana rostlin