Archiv pro rubriku: Ochrana rostlin

Filtr

Představili ucelenou nabídku

Širokou nabídku herbicidů, fungicidních a insekticidních variant v ozimé pšenici, ozimé řepce, jarním ječmeni, kukuřici a cukrové řepě představili zástupci společnosti Bayer, s. r. o., na polních dnech v Senici na Hané a Libčanech. Nechyběly ani odrůdové pokusy, které procházejí napříč pesticidními variantami, a tak si každý návštěvník může udělat...

Kategorie: Ochrana rostlin

Technologie pro úrodnější půdu

Stovky parcelek si mohli prohlédnout návštěvníci 13. Velkého polního dne Soufflet Agro, který proběhl ve Všestarech. Kromě širokého spektra odrůd polních plodin prezentovala akciová společnost Soufflet Agro různé možnosti hnojení porostu, používání přípravků na ochranu rostlin či morforegulátorů. Předvedla také některé nové technologie.

Kategorie: Ochrana rostlin, Polní dny, Výživa rostlin

Na tradiční lokalitě v Kněževsi

Devatenáctý ročník polního dne v Kněževsi zvolila společnost BASF, spol. s r. o., v tradičním duchu. Napříč pokusnými parcelkami s ječmenem, řepkou, pšenicí, kukuřicí a hrachem procházela fungicidní a herbicidní řešení firmy BASF aplikovaná na vybrané odrůdové spektrum. Stávající sortiment přípravků na ochranu rostlin doplňovaly novinky Priaxor EC, Nimbus Gold...

Kategorie: Ochrana rostlin

Houbové choroby pšenice

K nejvýznamnějším listovým chorobám pšenice patří rzivosti, hnědé listové skvrnitosti a padlí trav. Padlí a rzivosti na pšenici (rez travní, rez pšeničná, rez plevová) lze snadno identifikovat, poněvadž se v místech infekce po inkubační době objevují charakteristické kupky, v nichž se vytvářejí nepohlavní spory.

Kategorie: Obiloviny, Ochrana rostlin, Odrůdy

Možnost používat linuron během příštího roku končí

Přípravky s herbicidní účinnou látkou linuron je možné uvádět na trh nejdéle do 3. 12. 2017. Nakoupené zásoby přípravků lze spotřebovávat  nejdéle do 3. 6. 2018. Na základě aktuálně platného nařízení Evropské komise došlo k ukončení platnosti povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících tuto účinnou látku....

Kategorie: Ochrana rostlin

První zkušenosti s mořidlem Systiva v ozimé pšenici

Přednosti přípravku Systiva® jsou patrné v hlavním sloganu – „První nepostřikový fungicid k ochraně obilnin“. Jde o fungicidní mořidlo, které zabezpečuje ochranu obilnin proti listovým chorobám v počátečních růstových fázích. Příchod této jedinečné technologie, spočívající v ošetření osiva prvním nepostřikovým fungicidem Systiva, vyvolal mnoho diskusí u široké zemědělské veřejnosti, zda...

Kategorie: Komerční prezentace, Obiloviny, Ochrana rostlin

Nimbus® Gold – inovace v preemergentní herbicidní ochraně ozimé řepky

Společnost BASF v roce 2011 zavedla inovaci v preemergentním herbicidním segmentu ochrany řepky ozimé Butisan® Duo. Inovace spočívala v zavedení zcela nové účinné látky dimethenamidu-P, který přidával nově účinnost na brukvovité plevele a kakosty. Tento oblíbený herbicid jste si zvykli používat v kombinaci s účinnou látkou clomazone, a tak byl...

Kategorie: Komerční prezentace, Ochrana rostlin, Olejniny