Archiv pro rubriku: Ochrana rostlin

Filtr

Možnost používat linuron během příštího roku končí

Přípravky s herbicidní účinnou látkou linuron je možné uvádět na trh nejdéle do 3. 12. 2017. Nakoupené zásoby přípravků lze spotřebovávat  nejdéle do 3. 6. 2018. Na základě aktuálně platného nařízení Evropské komise došlo k ukončení platnosti povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících tuto účinnou látku....

Kategorie: Ochrana rostlin

Nimbus® Gold – inovace v preemergentní herbicidní ochraně ozimé řepky

Společnost BASF v roce 2011 zavedla inovaci v preemergentním herbicidním segmentu ochrany řepky ozimé Butisan® Duo. Inovace spočívala v zavedení zcela nové účinné látky dimethenamidu-P, který přidával nově účinnost na brukvovité plevele a kakosty. Tento oblíbený herbicid jste si zvykli používat v kombinaci s účinnou látkou clomazone, a tak byl...

Kategorie: Komerční prezentace, Ochrana rostlin, Olejniny

Integrovaná ochrana máku

Mák je tradiční česká plodina, jejíž osevní plochy se v posledních letech opět zvyšují. I s novými odrůdami a novými poznatky platí pořád, že mák je plodina velmi citlivá a náročná na agrotechniku, jeho pěstování je potřeba věnovat velká pozornost.

Kategorie: Ochrana rostlin, Olejniny

Nové alternativy pro budoucnost

Rezistence v dnešní době není stále pro řadu pěstitelů v popředí zájmu. Někteří se zajímají o rezistenci v oblasti herbicidů, a to především ti, u nichž už přípravky selhávají. A ve fungicidech se jí věnuje ještě menší pozornost. Je ale na čase to změnit. Na našem konzervativním trhu se objevují...

Kategorie: Komerční prezentace, Ochrana rostlin

Zamezme tvorbě mykotoxinů v počátku

S rozvojem bioplynových stanic výrazně narostla již tak velká rozloha kultivační plochy kukuřice. Kukuřice patří mezi takzvané C4 rostliny. Je proto schopna maximálně využívat dostupný oxid uhličitý pro fotosyntézu za relativně malých ztrát vody. Produkuje tak svoji biomasu velice efektivně. Tato schopnost kukuřice je však vykoupena jejími vyššími teplotními požadavky....

Kategorie: Komerční prezentace, Ochrana rostlin

Na částech Dyje, Jevišovky a Labe nařízeno mimořádné rostlinolékařské opatření

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský upozorňuje na nařízení o mimořádných rostlinolékařských opatřeních k ochraně proti šíření původce bakteriální hnědé hniloby bakterie Ralstonia solanacearum, která napadá brambor, rajče, lilek, ale i řadu dalších rostlin, včetně rostlin volně rostoucích a plevelných.

Kategorie: Ochrana rostlin, Okopaniny