Archiv pro rubriku: Ochrana rostlin

Filtr

Mráz ovocnářům škodil po celé Evropě

Mrazivé noci posledních týdnů způsobily ovocnářům velké ztráty po celé Evropě. Škody v milionové výši hlásí Nizozemsko, kde teploty klesly až na –10 °C. Francie a Rakousko musí kvůli mrazu –6 °C také počítat s výpadky sklizně. Také jižní Tyrolsko v Itálii bude muset počítat s nižší sklizní, hlavně u...

Kategorie: Ochrana rostlin

Dva čaje z Číny překročily hladinu reziduí

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) v rámci průběžných preventivních kontrol potravin z dovozu zjistila dvě nevyhovující šarže čajů původem z Číny. Šarže SZPI nevpustila do vnitřního trhu EU z důvodu přibližně pětinásobného překročení maximálního povoleného limitu pro přítomnost pesticidů.

Kategorie: Ochrana rostlin

Míra napadení virózami se zjišťuje

Pro pěstitele řepky nastala letos neobvyklá situace. Mnohé porosty jsou od podzimu napadeny virózami a nedá se přesně odhadnout, v jaké míře a jaký bude jejich konečný efekt. Také zima byla o něco tvrdší než v posledních dvou letech. O tom, co je v současné době známo a jaké kroky...

Kategorie: Ochrana rostlin, Olejniny

Změny citlivosti blýskáčka na thiacloprid

V minulosti (poslední dvě dekády dvacátého a první dekáda 21. století) byla ochrana řepky proti blýskáčkům v Evropě založena hlavně na postřicích porostů pyretroidními insekticidy. Pyretroidy (esterické) až do období registrace neonikotinoidů (acetamiprid, thiacloprid) neměly prakticky žádnou alternativu k prostřídávání pro aplikace do řepky v ochraně proti škůdcům na jaře....

Kategorie: Ochrana rostlin, Olejniny

Úloha včel v současné rostlinné výrobě

Zamyšlení nad úlohou včel v současné rostlinné výrobě přinesl první seminář pořádaný Českou společností rostlinolékařskou, Výzkumným ústavem včelařským a katedrou ochrany rostlin České zemědělské univerzity v Praze. Jeho účastníci měli možnost nahlédnout do legislativy, veterinární problematiky včel a odnést si praktická doporučení výzkumu.

Kategorie: Ochrana rostlin, Olejniny

Odolnost pšenice špaldy k houbovým chorobám

Odolností k chorobám (rzi, sněť mazlavá a fuzariózy klasu) se u 80 odrůd ozimé formy pšenice špaldy v současné době zabývá projekt 7. rámcového programu EU HealthyMinorCereals, jehož cílem je zvýšení produktivity, odolnosti, kvality a adaptibility opomíjených druhů obilnin. Česká republika je jednou ze tří zemí, kde je hodnocen tento...

Kategorie: Obiloviny, Ochrana rostlin