Archiv pro rubriku: Obiloviny

Filtr

Co přinesly polní dny?

„Jak se odrůda vyrovnává se suchem?“ Tato věta byla snad nejčastějším dotazem, který zazněl na letošních polních dnech. A nezáleželo na tom, jak moc byla daná lokalita suchem postižena. Sucho a schopnost odrůdy poskytnout výnos v suchých podmínkách patřily prostě k hlavním tématům diskusí.

Kategorie: Komerční prezentace, Obiloviny

Odolnost ovsa k listovým chorobám

Oves patří mezi tradiční plodiny našeho zemědělství. V minulosti zaujímal významné místo mezi pěstovanými plodinami, například před druhou světovou válkou měl pěstební plochu 700–800 tisíc hektarů. Později došlo k významnému útlumu jeho produkce v souvislosti se změnami v živočišné výrobě, mechanizaci a ekonomice jeho pěstování. Tato situace se však v...

Kategorie: Obiloviny

Seznam doporučených odrůd ozimé pšenice 2017

Cílem Seznamu doporučených odrůd (SDO) je předložit pěstitelům nezávislé informace získané na základě empirických dat z polních odrůdových pokusů zakládaných v půdně-klimatických podmínkách České republiky. Hodnoceny jsou výnos zrna, jakost zrna a agronomické vlastnosti (odolnost proti poléhání, odolnost proti vyzimování, odolnost proti chorobám).

Kategorie: Obiloviny, Odrůdy

Odolnost odrůd pšenice ozimé a jarní k fuzarióze klasu

Fuzariózy klasu patří k nejzávažnějším onemocněním pšenice. Kromě výnosových ztrát představuje ohrožení tvorba mykotoxinů v zrnu. Nejvíce sledovaným mykotoxinem je deoxynivalenol (DON). Ochrana proti této závažné chorobě musí být komplexní, cílená fungicidní ochrana spolu s pěstováním odrůd s vyšším stupněm rezistence představuje nejúčinnější ochranné opatření.

Kategorie: Obiloviny, Ochrana rostlin

Pšenice ve světě a v Evropské unii

Obiloviny představují poměrně citlivou položku mezinárodního obchodu, z čehož také vyplývá zvýšená míra ochrany produktů spadajících do této skupiny. To se odráží i ve vyšší hladině dovozních cel a uplatňování celních preferenčních kvót u obilovin. Od vstupu České republiky do EU určuje výši dovozních cel Integrovaný tarif EU (TARIC), vydávaný...

Kategorie: Obiloviny

Seznam doporučených odrůd ozimého ječmene 2017

Obdobně jako v jiných zemích Evropské unie i v České republice jsou vytvářeny Seznamy doporučených odrůd (SDO) hlavních polních plodin. Jejich cílem je usnadnit uživatelům orientaci v širokém sortimentu nabízených odrůd a poskytnout pěstitelům a zpracovatelům objektivní a nezávislé informace o odrůdách a jejich vhodnosti pro pěstební podmínky v České...

Kategorie: Obiloviny, Odrůdy

Drží punc jedinečnosti a výjimečnosti

Hybridní ozimé ječmeny Hyvido se v minulých letech dostaly do širokého povědomí úspěšných pěstitelů této komodity. Společnost Syngenta proto na technologie hybridních ječmenů zaměřuje pozornost a neustále je inovuje. Svědčí o tom i závazek Syngenty v rámci projektu The Good Growth Plan – zvýšit hektarové výnosy obilnin. Je potěšitelné, že...

Kategorie: Komerční prezentace, Obiloviny, Odrůdy

Na které mořidlo byste měli letos vsadit?

Na konci dubna byla vyhlášena signalizace k ošetření obilnin proti stéblolamu. Navíc byla potvrzena vysoká četnost napadení fuzárii v intenzitě okolo 10 %. Při časné jarní inventarizaci porostů byla na mnoha místech pozorována plíseň sněžná. Řada pěstitelů ozimé pšenice si nechávala rozborovat vzorky s podezřením na kořenomorku obilní. Většina z...

Kategorie: Komerční prezentace, Obiloviny, Ochrana rostlin