Archiv pro rubriku: Obiloviny

Filtr

Tři nové ozimé pšenice

Množitelská a obchodní společnosti OSEVA PRO, s. r. o., nabízí a distribuuje osiva nejen z vlastního šlechtění (meziplodiny, lupina bílá, mák či kmín a další), ale i odrůdy obilnin a luskovin, které na základě spolupráce se zahraničními firmami zastupuje v České republice. K těm patří i následující tři novinky ze...

Kategorie: Naše pole, Obiloviny, Odrůdy

V Německu horší sklizeň obilovin a řepky

Němečtí zemědělci v letošním roce sklidí jen podprůměrné množství obilovin a řepky. Uvedl to koncem minulého měsíce v tiskové zprávě Německý zemědělský svaz (Deutscher Bauernverband). Je to především důsledek nepříznivého vývoje počasí, které se vyznačovalo mnoha extrémy. Svaz očekává sklizeň obilovin ve výši 44,5 mil. t., což je ještě horší...

Kategorie: Obiloviny, Olejniny

Choroby obilnin v aktuálním pohledu

Choroby obilnin se neustále vyvíjejí. Na změny v druhových a rasových spektrech patogenů, ale i další témata se zaměřil odborný seminář pořádaný Českou technologickou platformou pro zemědělství a Výzkumným ústavem rostlinné výroby, v. v. i., v Praze-Ruzyni. Hlavní pozornost přednášející soustředili na aktuální choroby obilnin – fuzariózy, rzi, sněti a...

Kategorie: Obiloviny

Přenos chorob pšenice osivem

Před setím ozimů jako nosných plodin v naší oblasti neuškodí připomenout si význam kvality osiva. Ta je dána souborem znaků, především čistotou, klíčivostí, vzcházivostí. Nedílnou součástí kvality osiva je jeho zdravotní stav, resp. přítomnost původců chorob.

Kategorie: Obiloviny

Chrám genetických zdrojů rostlin

Tradice uchovávání a shromažďování pro člověka užitečných rostlinných druhů sahá daleko do historie, do klášterních či královských zahrad, historicky doložených i před naším letopočtem. Jak se říká, pokrok nezastavíš. Vývoj v oblasti shromažďování, ochrany a konzervace genetických zdrojů zaznamenal velký krok kupředu. Dnes se rozmanité druhy a formy kulturních rostlin...

Kategorie: Obiloviny, Odrůdy

Silný výskyt bázlivce kukuřičného

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) ve své tiskové zprávě v srpnu potvrdil předvídaný silný výskyt bázlivce kukuřičného v porostech kukuřice v jižních Čechách a na Vysočině. První silné výskyty tohoto škůdce byly zaznamenány již začátkem července především na jižní Moravě. Začátkem srpna bylo v okrese Třebíč při monitoringu...

Kategorie: Obiloviny, Ochrana rostlin

Hodnocení čínských odrůd ozimé pšenice v podmínkách České republiky

Nová genetická diverzita a její využití ve výzkumu a šlechtění je základním předpokladem pro rozšíření genetického základu nových odrůd a další zlepšování jejich hospodářských znaků. Závažným důvodem pro vyhledávání, studium a využití genetické diverzity je nutnost zajistit adaptaci nových odrůd (ozimé pšenice) k měnícím se podmínkám klimatu. Při studiu geograficky...

Kategorie: Obiloviny, Odrůdy