Archiv pro rubriku: Obiloviny

Filtr

Produkce pšenice v České republice

Osevní plocha pšenice podle soupisu osevních ploch Českého statistického úřadu (ČSÚ) k 31. 5. 2016 proti předchozímu roku 2015 vzrostla o 9,9 tis. ha (tj. 1,2 %) a dosáhla výměry 839,7 tis. ha. Za tímto nárůstem stojí ozimá pšenice, jejíž osevní plocha meziročně narostla o 30,2 tis. ha, (tj. o...

Kategorie: Obiloviny

Přehled odrůd ozimého žita

U ozimého žita není z důvodu neustále se snižujících pěstitelských ploch prováděno zkoušení pro seznam doporučených odrůd. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský se snaží tento handicap eliminovat vydáváním přehledu odrůd ozimého žita.

Kategorie: Obiloviny, Odrůdy

Německo očekává u obilnin sklizeň na loňské úrovni

Podle informací ze začátku července očekává Německý zemědělský svaz sklizeň obilnin na úrovni minulého roku. Výnos snížily značné výkyvy počasí. Jak uvedl prezident svazu Joachim Rukwied při zahájení sklizňových prací, u porostů obilnin a řepky jsou zřetelné regionální rozdíly. Svaz očekává sklizeň obilnin ve výši zhruba 45 mil. tun, která...

Kategorie: Obiloviny, Olejniny

V Rakousku předpokládají výrazný pokles produkce

V Rakousku letos očekávají značný pokles produkce obilovin a olejnin. Uvedl to počátkem července prezident Rakouské zemědělské komory Hermann Schultes. Sklizeň obilnin bude podle něj v letošním roce kvůli suchu ležet výrazně pod dlouhodobým průměrem. V současné době se vychází z toho, že spolkový průměrný výnos bude o 22 %...

Kategorie: Obiloviny, Olejniny

Na které mořidlo letos vsadit?

Na konci dubna byla vyhlášena signalizace k ošetření obilnin proti stéblolamu. Navíc byla potvrzena vysoká četnost napadení fuzárií v intenzitě okolo 10 %. Při časné jarní inventarizaci porostů byla na mnoha místech pozorována plíseň sněžná. Řada pěstitelů pšenice ozimé si nechávala udělat rozbory vzorků s podezřením na kořenomorku obilní. Většina...

Kategorie: Komerční prezentace, Obiloviny, Ochrana rostlin

Produkce obilovin a olejnin v EU asi nepatrně vzroste

Podle informací, které zveřejnilo sdružení zemědělských organizací COPA/COGECA na začátku července, by měla produkce obovin v Evropské unii letos stoupnout oproti loňsku o 0,4 %, bude se ale stále pohybovat pod 300 mil. tun. U olejnin organizace očekávají nárůst o 1,6 %. Je to především důsledek příznivějšího vývoje počasí v...

Kategorie: Obiloviny, Olejniny

Seznam doporučených odrůd ozimého tritikale

Cílem Seznamu doporučených odrůd (SDO) je předložit pěstitelům nezávislé informace získané na základě výsledků a pozorování z polních odrůdových pokusů zakládaných v půdně-klimatických podmínkách České republiky. Hodnoceny jsou výnos zrna, jakost zrna a agronomické vlastnosti (odolnost proti poléhání, vyzimování a proti chorobám).

Kategorie: Obiloviny