Archiv pro rubriku: Obiloviny

Filtr

Clearfield slunečnice i hybridní pšenice

Společnost SAATEN-UNION byla založena v roce 1965 sedmi soukromými německými šlechtitelskými společnostmi. Na trhu nabízí širokou škálu plodin pěstovaných na orné půdě, mezi které patří všechny obilniny, včetně hybridní pšenice a hybridního žita, kukuřice, slunečnice, luskovin, pícnin a meziplodin. Je zřejmé, že nosným programem SAATEN-UNION i nadále zůstává šlechtění obilovin,...

Kategorie: Obiloviny, Odrůdy, Polní dny

V ozimé pšenici je z čeho vybírat

Celkem šestačtyřicet odrůd ozimé pšenice si mohli prohlédnout a zhodnotit účastníci polního dne, který uspořádala tento pátek Oseva, Agro Brno, spol. s r. o., společně s akciovou společností Zeas Lysice v Lysicích na Blanensku. Po komentované prohlídce polního pokusu jednotlivými zástupci firem mohl každý z návštěvníků hlasovat pro tři odrůdy,...

Kategorie: Obiloviny, Polní dny

MendelAgro v Žabčicích pořádané po páté

Polní den MendelAgro 2014, pořádaný každoročně v Žabčicích Agronomickou fakultou Mendelovy univerzity v Brně, se vydařil. Z původního přátelského setkávání a výměny zkušeností výzkumníků z oblasti rostlinné produkce se postupně stala významná událost, která je navštěvována pracovníky z univerzit, výzkumných ústavů a zemědělské praxe z celé České republiky i ze...

Kategorie: Obiloviny, Okopaniny, Polní dny, Výživa rostlin

Odrůdy vhodné k výrobě piva i pečiva

Před začátkem vegetační sezóny je často tím nejtěžším úkolem vybrat správnou odrůdu, která se snadno přizpůsobí půdním a klimatickým podmínkám stanoviště. Výběr vhodné odrůdy ulehčil polní den společnosti Limagrain Central Europe Cereals, s. r. o., která představila novinky i stálý sortiment odrůdy ozimé pšenice, jarního ječmene i hrachu setého ve...

Kategorie: Luskoviny, Obiloviny, Polní dny

Výnosy dělají přátele už deset let

Loni se i podle výsledků Svazu pěstitelů a zpracovatelů olejnin potvrdily vysoké výnosy a plasticita v praxi již velmi rozšířených hybridů ozimé řepky Sherpa, Rohan a Inspiration. Stávající sortiment třetí generace hybridů Rapool letos rozšířily i dvě novinky – hybridy Marathon a Mercedes, takže pěstitelé mají z čeho vybírat pro...

Kategorie: Obiloviny, Olejniny, Polní dny

Budoucnost by mohla patřit Julii

V letošním roce byla registrována poloraná odrůda ozimé pšenice Julie vyšlechtěná na ŠS Stupice. „Tato pšenice dosahovala v registračních zkouškách nejvyššího výnosu i vysoké jakosti,“ uvedl dr. Ing. Pavel Horčička, ředitel šlechtění firmy Selgen, a. s., s tím, že na základě tříletých registračních testů byla zařazena do kategorie E.

Kategorie: Obiloviny, Odrůdy

Jarní ječmen pod čtverou ochranou

Ing. Libor Svatoň, zástupce společnosti BASF, spol. s r. o., představil návštěvníkům Našeho pole nový herbicidní přípravek Biathlon 4D. Obsahuje účinné látky florasulam a tritosulfuron. Tato herbicidní novinka se vyznačuje čtyřmi rozměry boje proti plevelům v obilninách. První z nich je flexibilita aplikace. Široké aplikační okno tohoto přípravku umožňuje pěstiteli...

Kategorie: Obiloviny, Ochrana rostlin, Polní dny