Archiv pro rubriku: Obiloviny

Filtr

České žito má dobrou kvalitu

Žito je obilnina s dobrou schopností adaptace na horší agroklimatické podmínky. Může být pěstováno na pozemcích s menší přirozenou úrodností i ve výše položených oblastech. Nové trendy ve výživě propagují renesanci pekařských výrobků s vyšším podílem žitné mouky. Důvodem jsou zdravotní benefity spojené s konzumací žitných výrobků.

Kategorie: Obiloviny

Více vlivů na selektivitu

Ošetření ozimé řepky se na semináři společnosti BASF v Plzni věnoval doc. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D., z České zemědělské univerzity v Praze. Kromě jiného hovořil o hlavních účinných látkách herbicidů určených do ozimé řepky a také klíčových plevelech. Mezi hlavní patří svízel přítula, k jehož kontrole se používají především účinné...

Kategorie: Obiloviny, Odrůdy

Výsevky jarního ječmene ovlivňují výnosy

Prvořadým předpokladem pro využití výnosového potenciálu pěstovaných odrůd je kvalitní osivo. To je zároveň i předpokladem k dosažení rentabilních výnosů zrna. Kvalita osiva ovlivňuje polní vzcházivost a s tím související úplnost a vyrovnanost porostu. U ječmene a dalších obilnin je důležité docílení optimální hustoty, porosty by neměly být příliš řídké...

Kategorie: Agrotechnika, Obiloviny

Novinky mezi jarními plodinami

Společnost Selgen, a. s., má k dispozici pět šlechtitelských stanic. Českým zemědělcům nabízí vedle pšenice, řepky a dalších ozimých plodin i širokou skupinu jařin. Především těm na konci loňského roku patřil seminář, který se uskutečnil v Dašicích nedaleko Pardubic. Vedle osvědčených odrůd jarního ječmene, jarní pšenice nebo hrachu se představili...

Kategorie: Obiloviny, Odrůdy

Vliv nedostatku vody na výnos a kvalitu zrna pšenice

Sledováním vlivu abiotických stresových faktorů na výnos a kvalitu zrna pšenice se Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství Mendelovy univerzity v Brně zabývá od roku 2005. Každoročně jsou na pozemích Školního zemědělského podniku v Žabčicích (ŠZP) zakládány dva maloparcelní polní pokusy se sortimentem běžně pěstovaných odrůd ozimé pšenice. Sleduje se...

Kategorie: Obiloviny, Odrůdy