Archiv pro rubriku: Obiloviny

Filtr

Šlechtitelská stanice slaví výročí

Zhruba jeden milion eur stojí vyšlechtění jedné odrůdy. Uvedl to v souvislosti se šlechtěním ječmene Ing. Pavel Kutmon, ředitel společnosti Limagrain Central Europe Cereals, s. r. o., u příležitosti semináře k oslavě 70. výročí založení Šlechtitelské stanice v Hrubčicích, který proběhl včera v Prostějově.

Kategorie: Obiloviny

Zonální aplikace hnojiv u ozimé pšenice

Zonální aplikace hnojiv u obilnin je velmi diskutovanou otázkou. U ozimé pšenice je cílem podpora rozvoje rostlin na podzim za účelem dobrého přezimování a podpory odnožování, včetně rychlého regeneračního růstu na jaře. Dalším faktorem je eliminace aplikace hnojiv na povrch půdy z důvodu rizik poškození půdní struktury a z důvodu...

Kategorie: Obiloviny

Choroby obilnin z pohledu odborníka

Choroby obilnin, otázky rezistence i antirezistentní strategie, ale i největší mýty v oblasti ochrany proti chorobám obilnin. Tato témata se stala náplní odborné diskuse, do které přijala pozvání Ing. Jana Chrpová, CSc., z Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v. v. i., Praha-Ruzyně, oddělení Genetiky a šlechtitelských metod.

Kategorie: Obiloviny, Ochrana rostlin

Novinky mezi odrůdami obilnin

"Společnost SAATEN-UNION se snaží pěstitelům nabídnout ucelený sortiment odrůd odpovídajících jejich požadavkům,“ řekl Ing. Luděk Novotný ze SAATEN-UNION CZ s. r. o. Z nové generace odrůd pro roky 2018 až 2025 jmenoval ozimý ječmen SU Ellen, který se hodí i do suchých oblastí a kamenitých půd. „V letošním roce uvádíme...

Kategorie: Konference, Obiloviny, Osivo

Hnojení ozimé pšenice dusíkem na jaře nemusí být složité

V příspěvcích, které zaměřujeme na problematiku hnojení hlavních plodin, vám většinou přinášíme nové poznatky z výzkumu podložené řadou pokusů a vědeckých publikací. Z výsledků často vyplývá, že některé vztahy jsou poměrně složité a orientovat se v nich není vůbec jednoduché. V tomto příspěvku se proto vracíme k základním principům stanovení...

Kategorie: Obiloviny

Pěstební systémy ozimé pšenice

Z hlediska osevních ploch v České republice je ozimá pšenice nejvýznamnější obilninou a zároveň nejvíce pěstovanou plodinou na orné půdě. Pěstební technologie ozimé pšenice jsou dlouhodobě vnímány jako optimální a z hlediska praxe za plně dostačující. Případný vývoj je dlouhodobě orientován na využívání nových odrůd vykazujících lepší biologické kvalitativní a...

Kategorie: Obiloviny

Pracují na moderních odrůdách

Především na genetické úpravy obilnin se soustřeďují v rámci Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum dvě oddělení, oddělení molekulární biologie a laboratoř, která je součástí oddělení chemické biologie a genetiky.

Kategorie: Obiloviny

České žito má dobrou kvalitu

Žito je obilnina s dobrou schopností adaptace na horší agroklimatické podmínky. Může být pěstováno na pozemcích s menší přirozenou úrodností i ve výše položených oblastech. Nové trendy ve výživě propagují renesanci pekařských výrobků s vyšším podílem žitné mouky. Důvodem jsou zdravotní benefity spojené s konzumací žitných výrobků.

Kategorie: Obiloviny