Archiv pro rubriku: Obiloviny

Filtr

Regulace a stimulace ječmene

Kvalitní produkce sladovnického ječmene je výsledkem komplexní technologie, zahrnující kvalitní a včasné založení porostu, optimální výživu, ochranu listového aparátu proti houbovým chorobám, ochranu proti živočišným škůdcům a samozřejmě regulaci porostů směřující k zabránění polehnutí.

Kategorie: Obiloviny

Odolnost pšenice špaldy k houbovým chorobám

Odolností k chorobám (rzi, sněť mazlavá a fuzariózy klasu) se u 80 odrůd ozimé formy pšenice špaldy v současné době zabývá projekt 7. rámcového programu EU HealthyMinorCereals, jehož cílem je zvýšení produktivity, odolnosti, kvality a adaptibility opomíjených druhů obilnin. Česká republika je jednou ze tří zemí, kde je hodnocen tento...

Kategorie: Obiloviny, Ochrana rostlin

Na pěstitele čeká řada novinek

LG Triumph, LG Imposanto, Sheriff a Kompass jsou novinky v segmentu obilnin, které představili zástupci společnosti Limagrain Central Europe Cereals na semináři ve Větrném Jeníkově. Zazněly také nejnovější poznatky k dalším perspektivním odrůdám, a to nejen obilnin, ale také ozimé řepky. Zajímavé příspěvky si připravili také externí přednášející.

Kategorie: Obiloviny, Odrůdy

Zonální hnojení obilnin

Zonální hnojení je vnímáno jako systém, jehož základem je uložení hnojiva do budoucí zóny kořenů přímo při zpracování půdy nebo při setí plodiny. Cílem hnojení je uložit hnojivo, spíše požadované formy živin, do spodních vrstev orničního profilu za účelem podpory rozvoje kořenového systému ve spodnějších vrstvách ornice a zajištění zvýšené...

Kategorie: Obiloviny, Výživa rostlin