Archiv pro rubriku: Obiloviny

Filtr

Hnojení ozimé pšenice dusíkem na jaře nemusí být složité

V příspěvcích, které zaměřujeme na problematiku hnojení hlavních plodin, vám většinou přinášíme nové poznatky z výzkumu podložené řadou pokusů a vědeckých publikací. Z výsledků často vyplývá, že některé vztahy jsou poměrně složité a orientovat se v nich není vůbec jednoduché. V tomto příspěvku se proto vracíme k základním principům stanovení...

Kategorie: Obiloviny

Pěstební systémy ozimé pšenice

Z hlediska osevních ploch v České republice je ozimá pšenice nejvýznamnější obilninou a zároveň nejvíce pěstovanou plodinou na orné půdě. Pěstební technologie ozimé pšenice jsou dlouhodobě vnímány jako optimální a z hlediska praxe za plně dostačující. Případný vývoj je dlouhodobě orientován na využívání nových odrůd vykazujících lepší biologické kvalitativní a...

Kategorie: Obiloviny

Pracují na moderních odrůdách

Především na genetické úpravy obilnin se soustřeďují v rámci Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum dvě oddělení, oddělení molekulární biologie a laboratoř, která je součástí oddělení chemické biologie a genetiky.

Kategorie: Obiloviny

České žito má dobrou kvalitu

Žito je obilnina s dobrou schopností adaptace na horší agroklimatické podmínky. Může být pěstováno na pozemcích s menší přirozenou úrodností i ve výše položených oblastech. Nové trendy ve výživě propagují renesanci pekařských výrobků s vyšším podílem žitné mouky. Důvodem jsou zdravotní benefity spojené s konzumací žitných výrobků.

Kategorie: Obiloviny

Více vlivů na selektivitu

Ošetření ozimé řepky se na semináři společnosti BASF v Plzni věnoval doc. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D., z České zemědělské univerzity v Praze. Kromě jiného hovořil o hlavních účinných látkách herbicidů určených do ozimé řepky a také klíčových plevelech. Mezi hlavní patří svízel přítula, k jehož kontrole se používají především účinné...

Kategorie: Obiloviny, Odrůdy

Výsevky jarního ječmene ovlivňují výnosy

Prvořadým předpokladem pro využití výnosového potenciálu pěstovaných odrůd je kvalitní osivo. To je zároveň i předpokladem k dosažení rentabilních výnosů zrna. Kvalita osiva ovlivňuje polní vzcházivost a s tím související úplnost a vyrovnanost porostu. U ječmene a dalších obilnin je důležité docílení optimální hustoty, porosty by neměly být příliš řídké...

Kategorie: Agrotechnika, Obiloviny