Archiv pro rubriku: Obiloviny

Filtr

Silný výskyt bázlivce kukuřičného

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) ve své tiskové zprávě v srpnu potvrdil předvídaný silný výskyt bázlivce kukuřičného v porostech kukuřice v jižních Čechách a na Vysočině. První silné výskyty tohoto škůdce byly zaznamenány již začátkem července především na jižní Moravě. Začátkem srpna bylo v okrese Třebíč při monitoringu...

Kategorie: Obiloviny, Ochrana rostlin

Hodnocení čínských odrůd ozimé pšenice v podmínkách České republiky

Nová genetická diverzita a její využití ve výzkumu a šlechtění je základním předpokladem pro rozšíření genetického základu nových odrůd a další zlepšování jejich hospodářských znaků. Závažným důvodem pro vyhledávání, studium a využití genetické diverzity je nutnost zajistit adaptaci nových odrůd (ozimé pšenice) k měnícím se podmínkám klimatu. Při studiu geograficky...

Kategorie: Obiloviny, Odrůdy

Co přinesly polní dny?

„Jak se odrůda vyrovnává se suchem?“ Tato věta byla snad nejčastějším dotazem, který zazněl na letošních polních dnech. A nezáleželo na tom, jak moc byla daná lokalita suchem postižena. Sucho a schopnost odrůdy poskytnout výnos v suchých podmínkách patřily prostě k hlavním tématům diskusí.

Kategorie: Komerční prezentace, Obiloviny

Odolnost ovsa k listovým chorobám

Oves patří mezi tradiční plodiny našeho zemědělství. V minulosti zaujímal významné místo mezi pěstovanými plodinami, například před druhou světovou válkou měl pěstební plochu 700–800 tisíc hektarů. Později došlo k významnému útlumu jeho produkce v souvislosti se změnami v živočišné výrobě, mechanizaci a ekonomice jeho pěstování. Tato situace se však v...

Kategorie: Obiloviny

Seznam doporučených odrůd ozimé pšenice 2017

Cílem Seznamu doporučených odrůd (SDO) je předložit pěstitelům nezávislé informace získané na základě empirických dat z polních odrůdových pokusů zakládaných v půdně-klimatických podmínkách České republiky. Hodnoceny jsou výnos zrna, jakost zrna a agronomické vlastnosti (odolnost proti poléhání, odolnost proti vyzimování, odolnost proti chorobám).

Kategorie: Obiloviny, Odrůdy

Odolnost odrůd pšenice ozimé a jarní k fuzarióze klasu

Fuzariózy klasu patří k nejzávažnějším onemocněním pšenice. Kromě výnosových ztrát představuje ohrožení tvorba mykotoxinů v zrnu. Nejvíce sledovaným mykotoxinem je deoxynivalenol (DON). Ochrana proti této závažné chorobě musí být komplexní, cílená fungicidní ochrana spolu s pěstováním odrůd s vyšším stupněm rezistence představuje nejúčinnější ochranné opatření.

Kategorie: Obiloviny, Ochrana rostlin

Pšenice ve světě a v Evropské unii

Obiloviny představují poměrně citlivou položku mezinárodního obchodu, z čehož také vyplývá zvýšená míra ochrany produktů spadajících do této skupiny. To se odráží i ve vyšší hladině dovozních cel a uplatňování celních preferenčních kvót u obilovin. Od vstupu České republiky do EU určuje výši dovozních cel Integrovaný tarif EU (TARIC), vydávaný...

Kategorie: Obiloviny