Archiv pro rubriku: Nezařazené

Filtr

Historické odrůdy v Genové bance Praha

V současné době se zvyšuje poptávka po starých nebo dříve vyšlechtěných odrůdách plodin, které byly v naší zemi vyšlechtěné. To je dáno hlavně zvyšujícím se zájmem o ekologické zemědělství i o hospodaření s nižšími vstupy. Historicky se v českých zemích začaly šlechtit pšenice a jarní ječmen již koncem 19. století....

Kategorie: Nezařazené

Komplexní projekt zaměřený na zvěř

V rámci agrosalonu Země živitelka informoval doc. Ing. Jan Mikulka, CSc., z Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v. v. i., Praha-Ruzyně, o projektu s názvem Prevence a snižování škod působených zvěří a na zvěři při zemědělském hospodaření pomocí legislativních opatření a nových technických řešení financovaný Národní agenturou pro zemědělský výzkum.

Kategorie: Nezařazené

Dvě podmínky pro kvalitní kukuřici

Kvalitní hybridy kukuřice určené k výrobě siláže musí splňovat dvě základní podmínky. Tou agronomickou je vysoký výnos sušiny z jednotky plochy. Zároveň musí ale dodržet podmínky, které na něj klade zootechnik. Těmi jsou obsah energie a dobrá stravitelnost pro chovaná zvířata.

Kategorie: Nezařazené

Význam regulace plevelů v meziporostním období

Hustě seté plodiny, mezi něž patří obilniny, mají poměrně vysokou konkurenční schopnost vůči většině plevelným druhů v případě, že jejich výskyt je menší. Konkurenční schopnost obilnin závisí na několika faktorech. Základem je kvalitní osivo, zpracování půdy, kvalita setí, termín setí a správné hnojení. V příznivých povětrnostních podmínkách je schopen porost...

Kategorie: Nezařazené

Nabízí novinky v rámci financování

Československá obchodní banka, a. s., zaměřuje svoji pozornost na sektor zemědělství. Také proto měla i na Techagru svoji expozici a představila stálým i budoucím klientům novinky ze svého portfolia. Zájemci získali informace o možnostech financování a pojištění zemědělské techniky a technologií produkty ČSOB, ČSOB Leasing, a. s., ČSOB Pojišťovny a...

Kategorie: Nezařazené

Moderní aplikace pro přesné hnojení

YARA Agri Czech Republic s. r. o. je dceřinou společností globálního světového výrobce minerálních hnojiv Yara International ASA se sídlem v norském Oslo. Zastupuje svoji mateřskou společnost na českém trhu hlavně v oblasti prodeje a distribuce minerálních hnojiv. Portfolio obsahuje hnojiva pro základní hnojení a přihnojování během vegatece ve formě...

Kategorie: Nezařazené

Nové techniky ve šlechtění rostlin

Rostlinná produkce je základem zemědělské výroby. Produkty slouží nejen jako zdroje potravin, ale i krmivo pro hospodářská zvířata. Základním faktorem, který ovlivňuje výnosy a kvalitu rostlinné produkce, je mimo moderní agrotechniky dostupnost odrůd adaptovaných na místní půdní a klimatické podmínky a požadavky spotřebitelů.

Kategorie: Nezařazené

Celé řadě druhů hrozí zánik

Více než pětině současných druhů rostlin, což znamená zhruba 78 tisíc druhů, nyní hrozí zánik. Zároveň je ale ve světě každým rokem objeveno na dva tisíce druhů nových. Tvrdí to autoři zprávy, kterou zveřejnila Královská botanická zahrada v Kew na předměstí Londýna. Jde údajně o první komplexní zprávu o stavu...

Kategorie: Nezařazené

Pestovanie chmeľu na Slovensku

Chmeľ je spolu so sladom a vodou jednou zo základných a nenahraditeľných surovín pre výrobu piva. Pivu dáva typickú chuť a ovplyvňuje jeho penivosť, trvanlivosť a priezračnosť. Chmeľ dodáva pivu typickú nahorklú chuť. Pre potreby pivovarníctva sa chmeľ pestuje na chmeľniciach a pestujú sa výhradne vybrané vyšľachtené odrody samičích rastlín,...

Kategorie: Nezařazené