Archiv pro rubriku: Nezařazené

Filtr

Ve Švýcarsku již lze chovat hmyz k produkci potravin

Ve Švýcarsku je od prvního května tohoto roku povoleno využívat pro potravinářské účely tři hmyzí druhy. Konkrétně se jedná o larvy potemníka moučného (Tenebrio molitor), dospělce cvrčka domácího (Acheta domesticus) a saranče stěhovavé (Locusta migratoria). Hmyz lze používat přímo jako potravinu nebo její součást.

Kategorie: Nezařazené

Meziročně mírný nárůst kontrol SZPI

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) uskutečnila v průběhu roku 2016 celkem 45 159 vstupů do provozoven potravinářských podniků, provozoven společného stravování, celních skladů a internetových obchodů. Počet kontrol tak meziročně vzrostl o 3,85 %.

Kategorie: Nezařazené

Legislativní požadavky na ochranu včel

Na ochranu pěstovaných rostlin proti škodlivým organismům jsou povolovány přípravky na ochranu rostlin (POR nebo přípravky). Přípravky jsou v rámci povolovacího řízení před uvedením na trh a jeho použitím k ochraně rostlin podrobeny hodnocení biologické účinnosti a posouzení rizik z hlediska vlivu na zdraví lidí, necílové organismy a životní prostředí.

Kategorie: Nezařazené

Nektarodárné biopásy – příležitost pro zemědělce „krajinotvůrce“

Nektarodárné biopásy jsou u nás už třetím rokem dotovány v rámci agroenvironmentálně klimatických operací. Tyto víceleté porosty bohaté na pyl a nektar jsou vhodným využitím polních okrajů podél lesa, utužených souvratí, ochranných pásem podél vodotečí a dalších ploch, které mohou být pro kvalitní produkci problematické. Ale především – za dotaci...

Kategorie: Nezařazené

Mrazy zřejmě opět ovlivní sklizeň hroznů

Nízké teploty opět i letos pravděpodobně negativně ovlivní úrodu hroznů. Kvůli mrazu sklízeli pěstitelé menší množství hroznů již v roce 2016. Na začátku roku byly vinohrady vystaveny nízkým teplotám, které mohou způsobit poškození rostliny. Rozsah škod se ukáže až na jaře.

Kategorie: Nezařazené

Advent na zemědělské škole

V Opavě proběhl již podeváté Advent na zemědělské škole. Tato akce se stala tradiční událostí v předvánoční Opavě popularitou srovnatelná s vánočními trhy a vánočním stromem na opavském Dolním náměstí. Škola vznikla v roce 1920 a jako tradiční zemědělská škola funguje dodnes, sídlí v neklasicistní budově.

Kategorie: Nezařazené