Archiv pro rubriku: Nezařazené

Filtr

Historické odrůdy v Genové bance Praha

V současné době se zvyšuje poptávka po starých nebo dříve vyšlechtěných odrůdách plodin, které byly v naší zemi vyšlechtěné. To je dáno hlavně zvyšujícím se zájmem o ekologické zemědělství i o hospodaření s nižšími vstupy. Historicky se v českých zemích začaly šlechtit pšenice a jarní ječmen již koncem 19. století....

Kategorie: Nezařazené

Komplexní projekt zaměřený na zvěř

V rámci agrosalonu Země živitelka informoval doc. Ing. Jan Mikulka, CSc., z Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v. v. i., Praha-Ruzyně, o projektu s názvem Prevence a snižování škod působených zvěří a na zvěři při zemědělském hospodaření pomocí legislativních opatření a nových technických řešení financovaný Národní agenturou pro zemědělský výzkum.

Kategorie: Nezařazené

Dvě podmínky pro kvalitní kukuřici

Kvalitní hybridy kukuřice určené k výrobě siláže musí splňovat dvě základní podmínky. Tou agronomickou je vysoký výnos sušiny z jednotky plochy. Zároveň musí ale dodržet podmínky, které na něj klade zootechnik. Těmi jsou obsah energie a dobrá stravitelnost pro chovaná zvířata.

Kategorie: Nezařazené

Význam regulace plevelů v meziporostním období

Hustě seté plodiny, mezi něž patří obilniny, mají poměrně vysokou konkurenční schopnost vůči většině plevelným druhů v případě, že jejich výskyt je menší. Konkurenční schopnost obilnin závisí na několika faktorech. Základem je kvalitní osivo, zpracování půdy, kvalita setí, termín setí a správné hnojení. V příznivých povětrnostních podmínkách je schopen porost...

Kategorie: Nezařazené

Nabízí novinky v rámci financování

Československá obchodní banka, a. s., zaměřuje svoji pozornost na sektor zemědělství. Také proto měla i na Techagru svoji expozici a představila stálým i budoucím klientům novinky ze svého portfolia. Zájemci získali informace o možnostech financování a pojištění zemědělské techniky a technologií produkty ČSOB, ČSOB Leasing, a. s., ČSOB Pojišťovny a...

Kategorie: Nezařazené

Moderní aplikace pro přesné hnojení

YARA Agri Czech Republic s. r. o. je dceřinou společností globálního světového výrobce minerálních hnojiv Yara International ASA se sídlem v norském Oslo. Zastupuje svoji mateřskou společnost na českém trhu hlavně v oblasti prodeje a distribuce minerálních hnojiv. Portfolio obsahuje hnojiva pro základní hnojení a přihnojování během vegatece ve formě...

Kategorie: Nezařazené

Nové techniky ve šlechtění rostlin

Rostlinná produkce je základem zemědělské výroby. Produkty slouží nejen jako zdroje potravin, ale i krmivo pro hospodářská zvířata. Základním faktorem, který ovlivňuje výnosy a kvalitu rostlinné produkce, je mimo moderní agrotechniky dostupnost odrůd adaptovaných na místní půdní a klimatické podmínky a požadavky spotřebitelů.

Kategorie: Nezařazené