Archiv pro rubriku: Nezařazené

Filtr

Nektarodárné biopásy – příležitost pro zemědělce „krajinotvůrce“

Nektarodárné biopásy jsou u nás už třetím rokem dotovány v rámci agroenvironmentálně klimatických operací. Tyto víceleté porosty bohaté na pyl a nektar jsou vhodným využitím polních okrajů podél lesa, utužených souvratí, ochranných pásem podél vodotečí a dalších ploch, které mohou být pro kvalitní produkci problematické. Ale především – za dotaci...

Kategorie: Nezařazené

Mrazy zřejmě opět ovlivní sklizeň hroznů

Nízké teploty opět i letos pravděpodobně negativně ovlivní úrodu hroznů. Kvůli mrazu sklízeli pěstitelé menší množství hroznů již v roce 2016. Na začátku roku byly vinohrady vystaveny nízkým teplotám, které mohou způsobit poškození rostliny. Rozsah škod se ukáže až na jaře.

Kategorie: Nezařazené

Advent na zemědělské škole

V Opavě proběhl již podeváté Advent na zemědělské škole. Tato akce se stala tradiční událostí v předvánoční Opavě popularitou srovnatelná s vánočními trhy a vánočním stromem na opavském Dolním náměstí. Škola vznikla v roce 1920 a jako tradiční zemědělská škola funguje dodnes, sídlí v neklasicistní budově.

Kategorie: Nezařazené

Historické odrůdy v Genové bance Praha

V současné době se zvyšuje poptávka po starých nebo dříve vyšlechtěných odrůdách plodin, které byly v naší zemi vyšlechtěné. To je dáno hlavně zvyšujícím se zájmem o ekologické zemědělství i o hospodaření s nižšími vstupy. Historicky se v českých zemích začaly šlechtit pšenice a jarní ječmen již koncem 19. století....

Kategorie: Nezařazené

Komplexní projekt zaměřený na zvěř

V rámci agrosalonu Země živitelka informoval doc. Ing. Jan Mikulka, CSc., z Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v. v. i., Praha-Ruzyně, o projektu s názvem Prevence a snižování škod působených zvěří a na zvěři při zemědělském hospodaření pomocí legislativních opatření a nových technických řešení financovaný Národní agenturou pro zemědělský výzkum.

Kategorie: Nezařazené

Dvě podmínky pro kvalitní kukuřici

Kvalitní hybridy kukuřice určené k výrobě siláže musí splňovat dvě základní podmínky. Tou agronomickou je vysoký výnos sušiny z jednotky plochy. Zároveň musí ale dodržet podmínky, které na něj klade zootechnik. Těmi jsou obsah energie a dobrá stravitelnost pro chovaná zvířata.

Kategorie: Nezařazené

Význam regulace plevelů v meziporostním období

Hustě seté plodiny, mezi něž patří obilniny, mají poměrně vysokou konkurenční schopnost vůči většině plevelným druhů v případě, že jejich výskyt je menší. Konkurenční schopnost obilnin závisí na několika faktorech. Základem je kvalitní osivo, zpracování půdy, kvalita setí, termín setí a správné hnojení. V příznivých povětrnostních podmínkách je schopen porost...

Kategorie: Nezařazené