Archiv pro rubriku: Nezařazené

Filtr

Časné výsevy řepky vyžadují silnou morforegulaci

Časnější zásevy řepky (od 5. do 15. srpna) se nejčastěji potýkají s bujným růstem. Mnohdy se takto sejí vzrůstné hybridy řepky mající rychlý nástup vegetace. Bezesporu je nutné tyto řepky brzdit v růstu, neboť intenzivně prodlužující se vegetační vrchol by za podmínek silnější zimy s výskytem holomrazů mohl vymrznout. Cestou...

Kategorie: Komerční prezentace, Nezařazené, Ochrana rostlin, Olejniny

Kompaktní nabídka odrůd ozimé řepky

Společnost Limagrain Central Europe, S. E., (LG) uspořádala na Hané ve spolupráci se ZD Dub nad Moravou polní přehlídku odrůd ozimé řepky LG. Kompaktní nabídka hybridů Alicante, Arsenal a Astronom je sázkou na jistotu každého pěstitele. Specifické místo v nabídce má také hybrid Archimedes, který je podle zástupců LG rezistentní...

Kategorie: Nezařazené

Zajímavé dění na poli

Mnoho zajímavého na červnovém poli mohly sledovat děti, které v rámci akce Věda na polích a ve stájích - Příběh potravin navštívily v pátek nebo v sobotu pražskou Uhříněves. Již sedmý ročník akce pro malé i velké návštěvníky uspořádal Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i., ve spolupráci se společností...

Kategorie: Nezařazené

Ve Švýcarsku již lze chovat hmyz k produkci potravin

Ve Švýcarsku je od prvního května tohoto roku povoleno využívat pro potravinářské účely tři hmyzí druhy. Konkrétně se jedná o larvy potemníka moučného (Tenebrio molitor), dospělce cvrčka domácího (Acheta domesticus) a saranče stěhovavé (Locusta migratoria). Hmyz lze používat přímo jako potravinu nebo její součást.

Kategorie: Nezařazené

Meziročně mírný nárůst kontrol SZPI

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) uskutečnila v průběhu roku 2016 celkem 45 159 vstupů do provozoven potravinářských podniků, provozoven společného stravování, celních skladů a internetových obchodů. Počet kontrol tak meziročně vzrostl o 3,85 %.

Kategorie: Nezařazené

Legislativní požadavky na ochranu včel

Na ochranu pěstovaných rostlin proti škodlivým organismům jsou povolovány přípravky na ochranu rostlin (POR nebo přípravky). Přípravky jsou v rámci povolovacího řízení před uvedením na trh a jeho použitím k ochraně rostlin podrobeny hodnocení biologické účinnosti a posouzení rizik z hlediska vlivu na zdraví lidí, necílové organismy a životní prostředí.

Kategorie: Nezařazené