Archiv pro rubriku: Komerční prezentace

Filtr

Nový řepkový hybrid s výjimečnou výkonností

Společnost Agrofinal, zastupující francouzskou osivářskou firmu Euralis, je na našem trhu známá především prostřednictvím zastupování hybridů slunečnice a kukuřice. V posledních letech však výrazně promluvila i do odrůdové skladby osiva ozimé řepky, především s vynikajícími odrůdami ES Nectar, ES Astrid a ES Alegria, které patřily mezi nejprodávanější liniové odrůdy v...

Kategorie: Komerční prezentace, Odrůdy, Olejniny

Naše pole – příležitost k navázání spolupráce

Celostátní výstava Naše pole každoročně přiláká nejen množství zemědělských podnikatelů dychtících po novinkách v oboru, hojná bývá i účast laické veřejnosti. Samozřejmostí je participace všech významných dodavatelů zemědělských strojů a zařízení, stejně tak jako zástupců výzkumných a pokusnických společností, vysokých škol, ale i finančních institucí pomáhajících klientům nést břímě splátek...

Kategorie: Komerční prezentace, Naše pole, Přehlídky a semináře

Kvalitní odrůdy jsou klíčem k úspěchu

Odrůdová nabídka ozimých pšenic je velmi široká. V roce 2016 bylo například v Přehledu přihlášených množitelských ploch uvedeno u pšenice ozimé 157 odrůd (ÚKZÚZ 2016). Pro lepší orientaci v tak širokém sortimentu je vydáván Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským každoročně Seznam doporučených odrůd. ...

Kategorie: Komerční prezentace, Osivo

První zkušenosti s mořidlem Systiva v ozimé pšenici

Přednosti přípravku Systiva® jsou patrné v hlavním sloganu – „První nepostřikový fungicid k ochraně obilnin“. Jde o fungicidní mořidlo, které zabezpečuje ochranu obilnin proti listovým chorobám v počátečních růstových fázích. Příchod této jedinečné technologie, spočívající v ošetření osiva prvním nepostřikovým fungicidem Systiva, vyvolal mnoho diskusí u široké zemědělské veřejnosti, zda...

Kategorie: Komerční prezentace, Obiloviny, Ochrana rostlin

Nimbus® Gold – inovace v preemergentní herbicidní ochraně ozimé řepky

Společnost BASF v roce 2011 zavedla inovaci v preemergentním herbicidním segmentu ochrany řepky ozimé Butisan® Duo. Inovace spočívala v zavedení zcela nové účinné látky dimethenamidu-P, který přidával nově účinnost na brukvovité plevele a kakosty. Tento oblíbený herbicid jste si zvykli používat v kombinaci s účinnou látkou clomazone, a tak byl...

Kategorie: Komerční prezentace, Ochrana rostlin, Olejniny

Výjimečně výkonný nový hybrid řepky

Společnos Agrofinal, zastupující francouzskou osivářskou firmu Euralis, je na českém trhu známá především prostřednictvím zastupování hybridů slunečnice a kukuřice. V posledních letech však výrazně promluvila i do odrůdové skladby osiv ozimé řepky, především vynikajícími odrůdami ES Nectar, ES Astrid a ES Alegria, které patřily mezi nejprodávanější liniové odrůdy v České...

Kategorie: Komerční prezentace, Odrůdy

Nové alternativy pro budoucnost

Rezistence v dnešní době není stále pro řadu pěstitelů v popředí zájmu. Někteří se zajímají o rezistenci v oblasti herbicidů, a to především ti, u nichž už přípravky selhávají. A ve fungicidech se jí věnuje ještě menší pozornost. Je ale na čase to změnit. Na našem konzervativním trhu se objevují...

Kategorie: Komerční prezentace, Ochrana rostlin

Zamezme tvorbě mykotoxinů v počátku

S rozvojem bioplynových stanic výrazně narostla již tak velká rozloha kultivační plochy kukuřice. Kukuřice patří mezi takzvané C4 rostliny. Je proto schopna maximálně využívat dostupný oxid uhličitý pro fotosyntézu za relativně malých ztrát vody. Produkuje tak svoji biomasu velice efektivně. Tato schopnost kukuřice je však vykoupena jejími vyššími teplotními požadavky....

Kategorie: Komerční prezentace, Ochrana rostlin