Archiv pro rubriku: Jak to vidím já

Filtr

Je budoucnost ochrany rostlin uspokojivá – ano, nebo ne?

Jednoduchá otázka a zdánlivě jednoduchá odpověď. Chce se říci slovo „ano“. Ale proto, aby tato odpověď mohla být jednoznačnou, je třeba splnit několik podmínek. Cílem ochrany rostlin je eliminovat populace škodlivých činitelů pod prahy ekonomické škodlivosti. V žádném případě není cílem totálně tyto populace vyhubit. Tento cíl je motivován nutností produkovat...

Kategorie: Jak to vidím já

Lze ovlivnit marzuvzdornost ozimé pšenice – ano, či ne?

Trochu jiný pohled na mrazuvzdornost než fyziolog má šlechtitel. Šlechtitelé mají za úkol především řešit tento problém geneticky. To znamená, aby odrůda, kterou vyšlechtí odolávala nízkým teplotám, aniž bychom ji pomáhali nějakým přípravkem. Takto řečeno to vypadá jednoduše, problém je ovšem v tom, že existuje negativní korelace mezi výnosem a vysokou...

Kategorie: Jak to vidím já

Přehání se význam fuzarióz obilnin – ano, nebo ne?

Mikroskopické vláknité houby rodu Fusarium mají schopnost produkovat velké množství mykotoxinů vykazujících různý stupeň toxicity a majících tak negativní vliv na zdraví lidí a hospodářských zvířat. Ke zvyšujícímu se výskytu klasových fuzarióz významně přispívá větší uplatnění minimalizovaného zpracování půdy i změny v osevních postupech (vysoké zastoupení obilnin, včetně kukuřice). Výskyt klasových...

Kategorie: Jak to vidím já

Registrace přípravku vychází z přijatelné účinnosti

Na tuzemském trhu přibývá registrací biologických přípravků na ochran rostlin. Jejich používání také do určité míry podporuje zákon. Existuje významný rozdíl mezi povolováním konvenčních a biologických přípravků na ochranu rostlin? Je registrace zárukou dostatečné účinnosti? Na tyto a další otázky nám odpověděl Ing. Pavel Minář, Ph.D., ředitel Odboru přípravků na...

Kategorie: Jak to vidím já

Úhorové hospodaření na půdě, ano, či ne?

Intenzifikace zemědělství ve druhé polovině 20. století přinesla snížení biodiverzity v zemědělské krajině. Hlavními důvody bylo scelování drobnějších pozemků do velkých lánů, zánik neobhospodařovaných ploch a pásů, absence křovinatých mezí a plošné používání pesticidů, které spolehlivě vyhubí hmyz a plevelné rostliny, jimiž by se ptáci a drobní savci mohli živit. Navíc...

Kategorie: Jak to vidím já

Technologie Clearfield v řepce – ano, či ne?

O výhodnosti pěstování Clearfield odrůd řepky (CL řepky) se můžeme dostatečně dočíst na stránkách firem zúčastněných v celém programu. Proč jsme se pro tento systém, přes deklarovanou výhodnost nerozhodli? 1)                 Důvodem je výdrol CL řepky, jeho vlastnosti a možnosti šíření. 2)                 Na výdrol CL řepky neúčinkují plně inhibitory ALS, tj. například...

Kategorie: Jak to vidím já

Ovlivnil zákaz moření řepky neonikotinoidy letošní porosty – ano, nebo ne?

Od 1. 12. 2013 se usnesla Evropská komise (EK) na omezení použití neonikotinoidních mořidel s účinnou látkou klothianidin, imidakloprid a thiamethoxam u některých plodin v následujících dvou letech, protože je považuje za nebezpečné pro včely. Nutno podotknout, že zástupci ČR byli po celou dobu jednání proti tomuto zákazu. Je pravda, že...

Kategorie: Jak to vidím já