Archiv pro rubriku: Jak to vidím já

Filtr

Pěstuje se u nás dostatek luskovin – ano, či ne?

Pěstování luskovin má u nás dlouhodobou tradici a luskoviny byly vždy pevnou součástí osevních sledů. V České republice (ČR) ovšem došlo v posledních letech ke značnému útlumu pěstování a k výraznému poklesu osevních ploch. Vždyť v roce 1993 byla osevní plocha luskovin přes 93 tis. ha, od té doby postupně klesla až na...

Kategorie: Jak to vidím já

Závlahy v zemědělství – ano, nebo ne?

Závlahy v rostlinné výrobě jsou v současných podmínkách stále se měnících klimatických změn významné a v budoucnosti jejich význam ještě v některých oblastech stoupne. Bude se jednat jak o polní výrobu, tak výrobu zelinářskou i ovocnickou. Odtok srážek dešťových vod způsobený nedostatkem organické hmoty v půdě bude nutné dotovat v...

Kategorie: Jak to vidím já

Je žádoucí zakázat účinnou látku glyfosát, ano, nebo ne?

  S používáním účinné látky glyfosát je poměrně úzce spjata moje vědecká kariéra. V době mého nástupu do Výzkumného ústavu rostlinné výroby byl tento herbicidní přípravek postupně zaváděn u nás v zemědělství a mám s jeho používáním v systémech regulace plevelů poměrně mnoho zkušeností. Technologie jeho používání jsou podle mého názoru detailně propracované. Současně...

Kategorie: Jak to vidím já

Je odrůdová čistota osiva dostatečná – ano, či ne?

Odrůdy zemědělských plodin jsou jedním z nejvýznamnějších výrobních prostředků rostlinné a zemědělské výroby a současně i ekonomicky velice důležitou komoditou. Odrůda představuje soubor geneticky fixovaných vlastností plodiny, které při dodržení potřebných podmínek předurčují finální produkci plodiny k jasně definovanému účelu. Tudíž nejdůležitějším a rovněž ekonomicky nejvýhodnějším intenzifikačním opatřením je volba...

Kategorie: Jak to vidím já

Porostou ceny řepky – ano, nebo ne?

Česká republika je pátým největším producentem řepkových semen v Evropské unii a její podíl na celkovém objemu EU v roce 2015 činil 5,8 %. Vzhledem k vnitrozemské poloze naší země, která nemá přímý přístup k námořním terminálům, je podobně jako u obilnin zahraniční obchod s touto komoditou charakterizován především výměnou se sousedními státy. Poptávka na...

Kategorie: Jak to vidím já

Cena pro novou řepku

Cenu časopisu Úroda na letošním veletrhu Techagro letos získal Orex, ozimá řepka z tuzemského šlechtění. Časopis tuto cenu uděluje za inovaci v rostlinné výrobě. V případě letos v lednu registrované liniové odrůdy Orex hrál hlavní roli fakt, že jde o první dihaploidní odrůdu ozimé řepky z tuzemského šlechtění.

Kategorie: Jak to vidím já, Olejniny

Jsou invazní druhy rostlin nebezpečné pro polní plodiny a zemědělskou krajinu – ano, či ne?

Především je třeba se na tuto problematiku podívat komplexně a s nadhledem a vycházet z historického vývoje zemědělství u nás ve střední Evropě. Plevelné rostliny jsou nedílnou součástí agroekosystémů a plevelová společenstva byla a neustále jsou ovlivňována jednak zemědělskou činností, dopravou (železnice, dálnice a další), stavební činností, ale i půdně klimatickými podmínkami....

Kategorie: Jak to vidím já

Je nutné obávat se dovozů nepovolených přípravků na ochranu rostlin do České republiky – ano, nebo ne?

Přípravky na ochranu rostlin jsou přísně kontrolované chemické látky, které musí projít náročným procesem povolení. Výrobce musí předložit mnoho studií o chování látky v životním prostředí, o metabolitech a dalším životním cyklu, o účinku látky na cílové i necílové organismy a dalších aspektech. Podklady pro studie se získávají několik let....

Kategorie: Jak to vidím já

Lepší vododržnosti půdy lze ještě dosáhnout

V posledních letech se začíná více mluvit o kvalitě půdy. Nejen ale z pohledu schopnosti poskytovat výnos, ale také o vlastnostech, které umožní udržet vodu, poskytovat ji v dostatečném množství rostlinám v obdobích sucha a zadržet ji během silných dešťů. Může za to zcela jistě na naše poměry nezvykle rozmarné...

Kategorie: Jak to vidím já, Půda