Archiv pro rubriku: Jak to vidím já

Filtr

Má závlaha brambor na Vysočině do budoucna význam, ano, či ne?

Jedním z klíčových faktorů při pěstování brambor je voda. Rovnoměrné zásobování vodou během vegetace přímo ovlivňuje výši výnosu hlíz a jejich kvalitu. Ačkoliv úhrny srážek nemají v posledních letech výrazné výkyvy, vyznačují se nerovnoměrným rozložením. Během vegetačního období spadne většina vody v několika intenzivních srážkách. Na svažitých pozemcích nastává povrchový odtok, takže...

Kategorie: Jak to vidím já

Omezí zákaz používání pesticidů na plochy v ekologickém zájmu pěstování plodin fixujících dusík – ano, nebo ne?

Na první pohled je omezení, či dokonce zákaz použití přípravků na ochranu rostlin na plochách v ekologickém zájmu (EFA) logické. Víme však, že často logicky vypadající záležitosti jsou nerealistické, či přímo absurdní. Sem patří i toto opatření. Význam umělých rostlinných společenstev zahrnovaných do ozelenění (greeningu) je nesporný. Ať se už...

Kategorie: Jak to vidím já

Má aplikace pesticidů negativní vliv na drobnou zvěř – ano, či ne?

Když se rozhlédnete z polní cesty na rozlehlé lány kolem sebe, z drobné zvěře uvidíte nejčastěji bažanty, zajíce, nějakého dravce kroužícího na obloze a možná kopeček hlíny jako důkaz přítomnosti krtka a také třeba zaslechnete zašustění v nedalekém keři – to zrovna proběhl nějaký rejsek nebo myš chomáčem suché trávy. Méně vídané bývají...

Kategorie: Jak to vidím já

Je časné setí ozimů výhodou i v podmínkách posledních let – ano, či ne?

K diskusi na toto téma mne přivedla pozorování, která při své práci v přírodě trvale provádím. V posledních třech letech bylo v hlavních obilnářských oblastech dosaženo rekordních výnosů a nejinak tomu bylo i v našich polních pokusech. Jaké volíme postupy? Zcela cíleně vyséváme ozimy na konci první říjnové dekády. Hovořím o ozimé pšenici, i když...

Kategorie: Jak to vidím já

Zužující se spektrum přípravků na ochranu rostlin – realita, která komplikuje pěstitelům možnost racionálního uplatnění integrované ochrany rostlin – ano, nebo ne?

Součet látek schválených v Evropské unii i počet přípravků povolených v České republice se v posledních letech nesnížil. Podstatný není celkový počet látek a přípravků na trhu, ale dostupnost prostředků pro ochranu konkrétních plodin a škodlivých organismů. Tady se situace v posledních dvaceti letech výrazně zhoršila. Pěstitelé přicházejí o řadu dlouhodobě používaných a účinných...

Kategorie: Jak to vidím já

Mám vzdělání a kam dál? Jaká je uplatnitelnost absolventů zemědělských oborů?

Je známo, že počet vysokoškoláků v České republice stoupá, ale to, zda se uplatní ve vystudovaném oboru, už nemusí být pravidlem. Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) eviduje počty absolventů konkrétních oborů, kteří skončili na pracovním úřadě. Statistiky o tom, kolik se jich na trhu neuplatnilo, jsou veřejně přístupné na...

Kategorie: Jak to vidím já

Ochrana rostlin stále potřeba

Na začátku října proběhl v Praze odborný seminář u příležitosti dvaceti let činnosti odboru rostlinolékařství České akademie zemědělských věd (ČAZV) a České společnosti rostlinolékařské. Při té příležitosti jsme RNDr. Janu Nedělníkovi, Ph.D., místopředsedovi ČAZV a předsedovi odboru rostlinolékařství položili několik otázek týkajících se jak akademie, tak ochrany rostlin a poradenství.

Kategorie: Jak to vidím já, Ochrana rostlin