Archiv pro rubriku: Jak to vidím já

Filtr

Má aplikace pesticidů negativní vliv na drobnou zvěř – ano, či ne?

Když se rozhlédnete z polní cesty na rozlehlé lány kolem sebe, z drobné zvěře uvidíte nejčastěji bažanty, zajíce, nějakého dravce kroužícího na obloze a možná kopeček hlíny jako důkaz přítomnosti krtka a také třeba zaslechnete zašustění v nedalekém keři – to zrovna proběhl nějaký rejsek nebo myš chomáčem suché trávy. Méně vídané bývají...

Kategorie: Jak to vidím já

Je časné setí ozimů výhodou i v podmínkách posledních let – ano, či ne?

K diskusi na toto téma mne přivedla pozorování, která při své práci v přírodě trvale provádím. V posledních třech letech bylo v hlavních obilnářských oblastech dosaženo rekordních výnosů a nejinak tomu bylo i v našich polních pokusech. Jaké volíme postupy? Zcela cíleně vyséváme ozimy na konci první říjnové dekády. Hovořím o ozimé pšenici, i když...

Kategorie: Jak to vidím já

Zužující se spektrum přípravků na ochranu rostlin – realita, která komplikuje pěstitelům možnost racionálního uplatnění integrované ochrany rostlin – ano, nebo ne?

Součet látek schválených v Evropské unii i počet přípravků povolených v České republice se v posledních letech nesnížil. Podstatný není celkový počet látek a přípravků na trhu, ale dostupnost prostředků pro ochranu konkrétních plodin a škodlivých organismů. Tady se situace v posledních dvaceti letech výrazně zhoršila. Pěstitelé přicházejí o řadu dlouhodobě používaných a účinných...

Kategorie: Jak to vidím já

Mám vzdělání a kam dál? Jaká je uplatnitelnost absolventů zemědělských oborů?

Je známo, že počet vysokoškoláků v České republice stoupá, ale to, zda se uplatní ve vystudovaném oboru, už nemusí být pravidlem. Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) eviduje počty absolventů konkrétních oborů, kteří skončili na pracovním úřadě. Statistiky o tom, kolik se jich na trhu neuplatnilo, jsou veřejně přístupné na...

Kategorie: Jak to vidím já

Ochrana rostlin stále potřeba

Na začátku října proběhl v Praze odborný seminář u příležitosti dvaceti let činnosti odboru rostlinolékařství České akademie zemědělských věd (ČAZV) a České společnosti rostlinolékařské. Při té příležitosti jsme RNDr. Janu Nedělníkovi, Ph.D., místopředsedovi ČAZV a předsedovi odboru rostlinolékařství položili několik otázek týkajících se jak akademie, tak ochrany rostlin a poradenství.

Kategorie: Jak to vidím já, Ochrana rostlin

Pěstuje se u nás dostatek luskovin – ano, či ne?

Pěstování luskovin má u nás dlouhodobou tradici a luskoviny byly vždy pevnou součástí osevních sledů. V České republice (ČR) ovšem došlo v posledních letech ke značnému útlumu pěstování a k výraznému poklesu osevních ploch. Vždyť v roce 1993 byla osevní plocha luskovin přes 93 tis. ha, od té doby postupně klesla až na...

Kategorie: Jak to vidím já

Závlahy v zemědělství – ano, nebo ne?

Závlahy v rostlinné výrobě jsou v současných podmínkách stále se měnících klimatických změn významné a v budoucnosti jejich význam ještě v některých oblastech stoupne. Bude se jednat jak o polní výrobu, tak výrobu zelinářskou i ovocnickou. Odtok srážek dešťových vod způsobený nedostatkem organické hmoty v půdě bude nutné dotovat v...

Kategorie: Jak to vidím já

Je žádoucí zakázat účinnou látku glyfosát, ano, nebo ne?

  S používáním účinné látky glyfosát je poměrně úzce spjata moje vědecká kariéra. V době mého nástupu do Výzkumného ústavu rostlinné výroby byl tento herbicidní přípravek postupně zaváděn u nás v zemědělství a mám s jeho používáním v systémech regulace plevelů poměrně mnoho zkušeností. Technologie jeho používání jsou podle mého názoru detailně propracované. Současně...

Kategorie: Jak to vidím já