Archiv pro rubriku: Agrotechnika

Filtr

Možnosti regulace výdrolu obilnin v jílcích

Jílek mnohokvětý italský a jílek vytrvalý se řadí mezi nejčastěji pěstované travní druhy na semeno. Jílky mají ze všech travních druhů nejrychlejší vzcházení a růst po zasetí. Tato skutečnost je z hlediska semenářského velmi významná a je příčinou odlišné agrotechniky ve srovnání s jinými travními druhy. Na rozdíl od většiny...

Kategorie: Agrotechnika

Pěstování samostatných odrůd ozimé pšenice a jejich směsí

Cílem pokusu Ing. Petra Vrtílka z Mendelovy univerzity v Brně bylo vyhodnotit pěstování vybraných dvou samostatných odrůd ozimé pšenice se směsí těchto odrůd z hlediska výnosu, kvality a ekonomiky. V rámci kvality byl vyhodnocován obsah dusíkatých látek a objemová hmotnost jako důležité ukazatele kvality potravinářské pšenice. Z hlediska ekonomiky byl...

Kategorie: Agrotechnika, Odrůdy

Prostor pro ekologické trendy

Zlatý klas s kytičkou, který uděluje porota nejlepším exponátům splňujícím i náročná ekologická kritéria, získaly na letošní výstavě Země živitelka půdoochranné pakety k sázečům brambor s protierozní úpravou hrůbků a brázd. Toto zařízení, které vyrábí společnost P & L Biskupice, vzniklo v rámci projektů Technologické agentury České republiky a MZe....

Kategorie: Agrotechnika, Okopaniny

Hledání rezerv ve výnosech ozimé řepky

Hlavní oblastí produkce ozimé řepky je Evropská unie, která je současně jejím nejvýznamnějším světovým zpracovatelem. Předstihuje Čínu i Kanadu. Tam se navíc soustřeďují na pěstování jarní řepky, v Číně také na jarní olejku setou na jaře i na podzim, nebo na ozimou řepku. ČR i přes nevelikost státu je ze...

Kategorie: Agrotechnika, Olejniny

Ohlédnutí agronoma za uplynulým ročníkem – II. část

V březnovém čísle časopisu Farmář jsme začali hodnotit růst a vývoj zemědělských plodin v meteorologických podmínkách ročníku 2014/2015. Již začátek sledovaného období, tedy podzim 2014 a loňská zima i jaro 2015, ukázal atypický průběh. Ten ovšem pokračoval i dále a vyústil v extrémně teplé léto s výrazně podnormálními srážkami. Popisovaná...

Kategorie: Agrotechnika

Ohlédnutí agronoma za uplynulým ročníkem – I. část

Příspěvek, který vyšel v březnovém časopisu Farmář, hodnotí růst a vývoj zemědělských plodin v meteorologických podmínkách ročníku 2014/2015, kdy zejména vegetační období se vyznačovalo jejich značně atypickým průběhem. Po většinu vegetace panovaly vysoké teploty a statistiky zaznamenaly výrazně podnormální úhrn srážek. Celková sklizeň však nebyla tak ovlivněna, jak by se...

Kategorie: Agrotechnika