Jubileum „travičkářů“ v Hladkých Životicích

V polovině května se v Hladkých Životicích na severní Moravě sešli pamětníci i současníci, kteří měli a mají vztah k tamější šlechtitelské stanici, specializované na šlechtění pícnin - jetelovin a trav. Stanice byla založena roku 1947 na popud akademika Jaroslava Šimona, profesora VŠZ v Brně a vedoucího katedry rostlinné výroby a ředitele Výzkumných ústavů zemědělských v Brně - Pisárkách. První úkoly se týkaly šlechtění ozimé pšenice, žita, ovsa, lnu, ale i květin.

Šlechtění vytrvalých pícnin bylo zahájeno roku 1956, po příchodu ing. Vladimíra Světlíka, CSc. Jedním z nejúspěšnějších šlechtitelů a opravdovou osobností českého šlechtění pícnin byl Ing. Antonín Fojtík, který na stanici působil v letech 1960 – 1997.
O kvalifikaci, zkušenostech a výsledcích práce několika generací šlechtitelů, kteří se v dosavadní pětapadesátileté historii na šlechtění podíleli, svědčí bilance 36 vyšlechtěných odrůd, zapsaných do seznamu povolených odrůd. Je mezi nimi 30 odrůd trav, z nich je 13 tetraploidních, a také 6 odrůd tetraploidního jetele. „Pamětníky“ mezi zapsanými odrůdami jsou například dnes již historické odrůdy tetraploidního jetele lučního Kvarta (zapsán roku 1974), jílku mnohokvětého Lolita (1975) nebo kostřavy červené Ferota (1982). Rekordmany však jsou však lipnice bahenní Rožnovská a také ovsík vyvýšený Rožnovský. Obě tyto odrůdy byly zapsány do seznamu povolených odrůd již roku 1940.
Velmi úspěšná je na stanici v posledních letech rodová hybridizace jílku mnohokvětého s kostřavami (rákosovitou a luční), která přinesla již 7 zapsaných odrůd – hybridů Festulolium.
Největšími organizačními a podnikatelskými změnami prošla stanice – tak jako celé naše zemědělství a společnost – po roce 1989. Stanice byla zprivatizována roku 1995 a protože český trh osiv pícnin je přece jen omezený, hledal management stanice silného zahraničního partnera. Toho našel v dánské společnosti DLF Trifolium, jednou z předních evropských semenářských firem. Spojení umožnilo proniknout na západoevropské i severoamerické trhy a odbyt českých osiv, ať už jde o čisté odrůdy nebo různě komponované travní a jetelotravní směsi do zahraničí tvoří nyní podstatnou část objemu realizovaných obchodů.
Šlechtitelská stanice Hladké Životice se neomezuje jen na „čistou“ šlechtitelskou práci, která by končila zápisem nové odrůdy do seznamu povolených odrůd. Vedení stanice vycházelo ve své podnikatelské filozofii ze záměru zajistit životaschopnost vlastního šlechtění i prosperitu společnosti tím, že bude proces dotažen až do množení osiv a jejich tržní úpravy a prodej semen, případně míchání a prodej travních a jetelotravních směsí. K tomu slouží dvě modernizované kompletní linky pro čištění osiv a linka pro míchání a pytlování osiv.
Odborníci ze stanice jsou přitom schopni zákazníkům sestavit směsi na míru podle jejich požadavků a podmínek, v nichž budou pěstovány. Takové porosty pak v terénu dále sledují, aby zpětnou vazbou získali informace o chování odrůd a směsí v konkrétních podmínkách.
K výročí blahopřál šlechtitelům z Hladkých Životic i ředitel dánské akciové společnosti DLF-Trifolium A/S pan Torben Lunde. Ve své zdravici vyjádřil obdiv úsilí pracovníků stanice, jak se chopili příležitosti uvést své novinky na světové trhy.
Břetislav Koč

Text k foto:
(1)
Jeden ze šlechtitelů – ing. Vladimír Černoch – ve folníku mezi tisíci semenáčků trav.
(2)
Tak vypadá maloparcelková sklizeň u šlechtitelů pícnin. Úrodu kontroluje ing. Ivan Houdek, který má ve stanici na starosti i sestavování pícních směsí pro konkrétní podmínky u pěstitelů.
Foto: Břetislav Koč

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *