Jedenácté Bernartice přinesly novinky a rekordní návštěvnost

Přehlídka 34 odrůd ozimé pšenice, 18 odrůd řepky, techniky, hnojení a aktuální informace ke sklizni a světovým trendům trhu s hnojivy a obilovinami. Taková byla témata jedenáctého polního dne, který na poli nedaleko Zběšic pořádal AGROFERT HOLDING, a. s. ve spolupráci s ZD Bernartice za účasti více než 230 návštěvníků.

Na začátek přetlumočil předseda družstva a viceprezident Agrární komory ČR Pavel Novotný návštěvníkům hlavní závěry obilnářského fóra: „Jednání se letos neslo v jiném duchu, protože se na trhu objevil nový fenomén – biopaliva,“ zdůraznil s tím, že v ČR je nyní v přípravě kapacita na zpracování jednoho milionu tun obilí, což dává prostor pro 15 % nárůst produkce. „Výstavba těchto provozů probíhá v celé Evropě, ale nejbouřlivější je v Americe, kde se letos zpracuje 80 miliónů tun obilí. Je to stejný objem, jaký USA minulosti vyvážely, dojde proto k významnému omezení exportu,“ shrnul P. Novotný. Situace na trhu to podle něj podstatně změní „Na obilnářském fóru se konstatovalo, že končí éra přebytku obilí jak v Evropě, tak ve světě. O jeho ceně se nebude rozhodovat v České republice, ale jinde, na evropském a světovém trhu,“ zdůraznil P. Novotný s tím, že bude třeba najít hladinu, která bude přijatelná pro všechny zúčastněné hráče. Upozornil také na to, že bude nutné zlevnit produkci u monogastrů, a to nikoliv prostřednictvím levného obilí.

Roste cena hnojiv
Nárůst produkce biopaliv má ale také druhou stránku a sice zdražení hnojiv. „Jakmile dal prezident George Bush na podzim zelenou tomuto programu, znamenalo to zvýšení intenzity produkce,“ uvedl Ing. Jiří Haspeklo, obchodní ředitel a člen představenstva AGROFERT HOLDING, a. s. Následoval rychlý prodej většiny draselných a fosforečných hnojiv z Evropy do Ameriky. „Zbývá jich málo, navíc v cenách, které Amerika vyprovokovala. Pro spotřebitele to znamená, že fosfor a draslo budou o třicet procent dražší a nedá se s tím nic dělat. Neudělali to obchodníci a už vůbec ne Agrofert,“ zdůraznil Ing. Haspeklo. Dodal, že u dusíkatých hnojiv má Evropa mírně vyšší produkci než je spotřeba, takže výrazný cenový šok nečeká, ale do roka zřejmě ke změně dojde. Zároveň ale také upozornil, že obchodníci Agrofertu jsou připraveni reagovat na cenový nárůst obilovin.
Společnost také bude podle vyjádření jejího obchodního ředitele s největší pravděpodobností stavět v Lovosicích výrobnu MEŘO, zatím ale není rozhodnuto, zda bude její kapacita 250 nebo 400 tis. tun řepky. Mimo to Agrofert nakupuje podniky prvovýroby.
Ing. Haspeklo také zdůraznil zlepšení komunikace s Agrární komorou a společný postup ve věci obchodních řetězců. Ty se podle P. Novotného staly leadery v cenové politice v ČR, protože u nás mají nejsilnější zastoupení na obchodní síti ze všech zemí Evropy. „Nikde není jejich vliv tak významný, jako právě v České republice,“ dodal. Po neúspěšných jednáních proběhly některé akce, a mnoho řetězců na ně podle P. Novotného zareagovalo a je ochotno jednat a spolupracovat.
Jak doplnil, proběhla také jednání s ministrem zemědělství, týkající se problémů se suchem a zatím se došlo k tomu, že je třeba hledat cesty, jak nejpostiženější oblasti řešit. „Nejdříve je ale třeba je vytipovat a zjistit poškození,“ uzavřel P. Novotný.
Za ministerstvo zemědělství vystoupil Ing. Ivan Branžovský, CSc., který připomněl, že se otevírá program rozvoje venkova a na stránkách MZe jsou již zveřejněna pravidla pro tři sektory. Zvláště jde o investice do zemědělského majetku, další se týká mladých zemědělců a diferenciace výroby v nezemědělské oblasti.

Novinky i stálice
Hlavním bodem programu byla prohlídka zmíněných 34 odrůd ozimé pšenice. Porost setý 14. 10. měl jako předplodinu jetel (další část ozimou pšenici) a hnojilo se k němu 100 kg N/ha. Sousední varianta byla nahnojena o 27 kg N více.Vzhledem k tomu, že oblast tolik netrpěla nedostatkem srážek, vypadal porost velmi dobře.
„Agrofert má ve svém portfoliu také osiva, která nabízí prostřednictvím svých podniků typu ZZN zemědělské veřejnosti již osmým rokem. Neustále se snažíme naši nabídku rozšiřovat a chceme zemědělcům nabídnout kvalitní produkty za dobrou cenu včetně poradenství v oblasti výběru odrůd. Polní den pořádáme proto, abychom zemědělcům mohli představit vývoj šlechtění a naši osivářskou nabídku pro podzimní osev. Je zaměřený na hlavní plodinu této oblasti, což je ozimá pšenice,“ uvedl Ing. Kulas. Jak dodal, akce se zúčastňují zástupci šlechtitelských firem, především Selgen, a. s., Saaten-Union CZ, s. r. o., Limagrain ČR, s. r. o., Limagrain Central Europe Cereals, s. r. o. či RAGT Czech, s. r. o. Jejich zástupci také k jednotlivým odrůdám podali podrobný výklad.
Podle Ing. Kulase se v oblasti osvědčily odrůdy ozimé pšenice potravinářské kvality Batis, Acteur, Ilias, Alana či Ludwig. Dále v ktegorii kvality B Rheia, Meritto, Hedvika a z kategorie C to jsou zavedené odrůdy Rapsodia, Clarus, Dromos. „Je důležité se zaměřit na novinky a neustále sledovat vývoj šlechtění. Jako nadějné se mi z vystaveného portfolia zdají Mulan a Bohemia, což je velmi raná pšenice, která by v osevních postupech mohla nahrazovat ozimý ječmen z pohledu termínu sklizně,“ dodal.
Mulan, který zastupuje společnost Saaten-Union, je nově registrovaná odrůda pekařské jakosti A, která podle výsledků Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu (ÚKZÚZ) vyniká velmi vysokým výnosem ve většině oblastí a je odolná napadení plísní sněžnou. Také Bohemia společnosti Selgen má registraci čerstvě za sebou. Jde o odrůdu pekařské kvality A, která je podle ÚKZÚZ především středně odolná až odolná proti vyzimování. Podle vyjádření zástupce firmy jde o vnučku starší a velmi známé odrůdy Hany a nevlastní sestru Alany a Meritta. Měla by být vhodná i pro pozdní setí a snášet by měla i přísušky.
Další registrovanou novinkou je Raduza (Selgen), taktéž kategorie A, která vyniká vysokou HTS a objemovou hmotností. V sortimentu se v květnu objevil Barryton, zastupovaný společností RAGT Czech. Má taktéž pekařskou kvalitu A a vyznačuje se vysokým výnosem.
Pro pěstitele, kteří mají problémy se snětí mazlavou, plísní sněžnou či fuzariózami, je připraveno nové třísložkové mořidlo Scenic společnosti Bayer CropScience, které představil Ing. Josef Drahorád. Určeno je pro pšenici, žito, tritikale a postupně nahradí Raxil 515. Pro letošní rok také bude k dispozici insekticidní mořidlo Deter, které je určeno pro ochranu ozimých obilovin proti přenašečům viróz.

Na kvalitě záleží
Poučný byl také poslední bod programu, ukázka rovnoměrnosti rozmetání kvalitního a nekvalitního dusíkatého hnojiva odstředivým rozmetadlem Kuhn. Kvalitu zastupoval LOVOLAD 27 z Lovosic, druhou stranu pak nestejnoměrně granulovaný importovaný ledek s velkým podílem prachových částic. Hnojivo bylo během testu zachyceno do misek a následně přesypáno do odměrných válců, kde se ukázala rovnoměrnost rozmetání.
Výsledek byl u nekvalitního hnojiva jednoznačně horší, rozdíly mezi jednotlivými sloupci byly až trojnásobné. Pro kvalitu potravinářské pšenice to má samozřejmě neblahé důsledky. Ve snaze ušetřit může pěstitel přijít až o 30 % tržeb z ha, uvedl Ing. Milan Hrůza ze společnosti Agrofert.
Dalším předvedeným strojem byl mohutný Terra Gator 8203 s pneumatickým rozmetadlem o záběru 21 m. Stroj je využíván v systému precizního zemědělství FARM PLAN. Podle Ing. Zdenka Jíry ze ZZN Pelhřimov, a. s., ho společnost používá především k uniformní i variabilní aplikaci směsných hnojiv, míchaných podle potřeba zákazníka. „Je to novinka, dostali jsme ho letos v polovině března a během měsíce udělal přes 3000 ha. Denní výkon se u něj pohybuje podle podmínek kolem 180 až 300 ha,“ uvedl Ing. Jíra s tím, že společnost také letos otevřela prodejní středisko zemědělské techniky, kde budou nabízet značky New Holland, Kuhn a Berthoud.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *