Jarní ječmen – významná exportní plodina

Jarním ječmenem z pohledu tuzemského i celosvětového se v širším kontextu zabývá článek v květnovém vydání časopisu Úroda.

Jak uvádí autor tohoto článku Ing. František Kůst z Ministerstva zemědělství, podle soupisu ploch osevů dosáhla celková osevní plocha ječmene pro rok 2016 v České republice výměry 325,7 tis. ha. Ve srovnání se skutečností předchozího roku poklesla o 40,2 tis. ha (tj. o 11,0 %). Důvodem tohoto snížení byl pokles osevních ploch jak u jarního ječmene o 39,7 tis. ha (tj. o 15,2 %) na 221,7 tis. ha, tak ozimého ječmene o 0,5 tis. ha (tj. o 0,5 %) na 104,0 tis. ha.

Celková sklizeň je podle Českého statistického úřadu (ČSÚ) k 15. 2. 2017 na úrovni 1845,3 tis. tun. Z celkového sklizeného množství je 637,4 tis. tun (tj. 34,5 %) ozimého a 1207,8 tis. tun (tj. 65,5 %) jarního ječmene.

Průměrný hektarový výnos ječmene ve sklizňovém roce 2016 dosáhl podle definitivní sklizně ČSÚ hodnoty 5,67 t/ha, přičemž u ozimého ječmene činil 6,13 t/ha a u jarního 5,45 t/ha.

Aktuální světová produkce ječmene by podle odhadů IGC (International Grain Council, Mezinárodní rada pro obiloviny) ze září 2016 měla činit 144,5 mil. tun, což znamená nadprůměrnou sklizeň. Toto množství by představovalo meziroční pokles světové produkce o 3,2 mil. tun (–2,1 %) oproti předchozímu roku, kdy se produkce nacházela na velmi vysoké úrovni (147,7 mil. tun).

Další informace přinese květnové číslo časopisu Úroda v článku Ing. Františka Kůsta, odbor rostlinných komodit – MZe Praha.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *