Invazní rostliny v Beskydech a okolí likviduje Salamandr

Máte na svých pozemcích problémy s křídlatkou nebo jinými nežádoucími rostlinami, které se rychle šíří? Chcete se jich zbavit, ale nevíte jak?

Téměř deset let se snaží ČSOP Salamandr z Rožnova pod Radhoštěm bojovat s invazními rostlinami. Nutno podotknout, že úspěšně. Naše organizace má dlouhodobé zkušenosti s likvidací různých druhů křídlatek a jiných druhů invazních rostlin.

Invazní a nepůvodní rostliny jsou velkým problémem, se kterým se potýkají zemědělci, lesníci, města či majitelé zahrad. Tyto rostliny snižují druhovou rozmanitost, jelikož vytlačují naše původní druhy rostlin a zvířat. Snadno se rozmnožují a šíří nekontrolovatelně až agresivně, neboť v novém prostředí chybí jejich přirození nepřátelé.

S invazními rostlinami můžete bojovat sami nebo ve složitějších případech či u některých druhů je lepší přenechat obtížný boj s invazními rostlinami odborníkům. Jejich odstranění musí být definitivní nebo bude jejich opětovný výskyt dále stěžovat využívání zemědělské půdy a vodních toků. Nejúčinnější boj proti invazním druhům spočívá v mechanicko-chemické likvidaci.

S tímto i ostatními způsoby likvidace má naše organizace bohaté zkušenosti. Účastnili jsme se již několika rozsáhlých projektů, které měly za cíl likvidaci invazních druhů rostlin na velkých plochách v povodí řek Odry a Morávky. V takovém rozsahu, jako probíhal projekt Likvidace křídlatky v povodí Odry, jde o nejrozsáhlejší ošetřené území v České republice.

ČSOP Salamandr je nezisková organizace z Rožnova pod Radhoštěm. Našim hlavním cílem je ochrana a péče o přírodní a kulturní dědictví Beskyd.

Více informací naleznete v březnovém vydání Farmáře a na stránkách www.salamandr.info.

Pavla Halamíková

(ČSOP Salamandr)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *