Hybridy z nové generace šlechtění

V současné době nabízí firma B O R, s. r. o., ucelený sortiment hybridů kukuřic. Nabídka se opírá o hybridy registrované v ČR, které doplňují materiály z katalogu EU. V letošním roce se seznam u nás registrovaných a vyzkoušených hybridů rozšířil o zajímavý hybrid ES Asteroid, který si pěstitelé v omezeném množství mohli již vyzkoušet na provozních plochách.

ES Asteroid (FAO S 270/Z 270)  pochází z nové generace šlechtění  firmy Euralis, z řady Tropical  Dent Corn Hybrid. Tyto  hybridy se vyznačují nadprůměrnými  výnosy, vysokou výnosovou  stabilitou a díky rychlému  uvolňování vody ze zrna  na konci vegetace také příznivou  sklizňovou vlhkostí. ES Asteroid  je výnosný na zrno, spolehlivý  na siláž a má výborné  výsledky při využití na bioplyn.

Vyzkoušený pro naše  podmínky

Hybrid prošel v letech 2014  a 2015 registračním řízením  ÚKZÚZ a byl v červnu letošního  roku registrován. Raný  dvouliniový hybrid má vyšší  rostliny (276 cm) a je velmi  dobře olistěný. Velmi dobré  výnosy (105 % v roce 2014  a 106 % v roce 2015) kombinuje  s nízkou sklizňovou vlhkostí  (27,6 %). Má velmi dobrý zdravotní  stav – jedná se o hybrid  s nejnižším výskytem mykóz  palic ve sledovaném sortimentu  (11,4 %). Vysoko nasazené  palice (125 cm) mají vysoký  počet řad, vyšší HTZ (324 g)  a jsou velmi dobře dozrněné.  Typ zrna mezityp.

Osvědčený v Evropě

ES Asteroid byl registrován  v roce 2014 v Rakousku,  v roce 2015 v Německu  a v letošním roce také v sousedním  Polsku. Na základě  evropského katalogu je k dispozici  také na Slovensku. Ve  všech jmenovaných zemích  patří k zajímavým novinkách  v raném až středně raném  sortimentu kukuřice s nadprůměrnými  výnosy v kombinaci  s výborným zdravotním  stavem.

Tropical Dent Hybrid

ES Asteroid patří do nově  vyšlechtěné skupiny hybridů,  které na evropský trh uvádí  firma Euralis pod označením Tropical Dent Corn Hybrid. Základem této jedinečné  skupiny hybridů jsou nové  genetické zdroje, které při křížení  s dosud známými genetickými  skupinami vykazují velmi  výrazný heterózní efekt, který  se projevuje výrazným zvýšením  výnosů, jejich vyšší stabilitou  a rychlejším uvolňováním  vody ze zrna. Vedle novinky  ES Asteroid do této skupiny  patří také velmi raný hybrid ES  Palazzo a středně raná zrnová  kukuřice ES Gallery.  Kukuřice patří mezi hlavní  plodiny nejen z hlediska zastoupení  v osevních postupech  mnoha pěstitelů u nás i ve světě,  ale také z pohledu ekonomického  hodnocení hospodaření.  Uvedené hybridy reagují  na poptávku evropských farmářů  po nových, výnosných  a ekonomicky zajímavých materiálech  s vyšší stabilitou výnosů  i v horších podmínkách  pěstování.

Ing. Anna Poubová  BOR, s. r. o.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *