Hybridy kukuřice

Do následujícího přehledu hybridů kukuřice byly ze současné nabídky po dohodě s firmami, které je nabízejí, zařazeny hybridy dle jejich výběru (zpravidla pěstitelsky úspěšné hybridy nebo novinky).

Převážná většina údajů v tabulce je převzata z podkladů ÚKZÚZ. Údaje o vlastnosti „stay green“ jsou převzaty z firemních informací.
Vysvětlivky:
Číslo ranosti (FAO): Z – pro sklizeň na zrno, S – pro siláž
Typ hybridu: Sc – dvouliniový, Tc – tříliniový, Dc – čtyřliniový
Typ zrna: Z – koňský zub, ZM – koňský zub až mezityp, M – mezityp, TM – tvrdý typ až mezityp, T – tvrdý typ
Stay green: + ano, p přechodný typ, – ne
Směr využití: Z – na zrno, S – na siláž
Doporučená oblast: B – bramborářská, O – obilnářská, Ř – řepařská, K – kukuřičná, údaj v závorce znamená okrajovou oblast
Udržovatel: 1 – ADVANTA B.V, 2 – Asgroe france S.A., 3 – CEZEA ŠS a.s., 4 – KWS SAAT AG, 5 – Limagrain Genetics Grandes Cultures S.A., 6 – Mais Angevin S.A., 7 – Nickerson S.A., 8 – Novartis Seeds SA, 9 – Pau Semences, 10 – Pioneer Hi-Bred International, 11 – R.A.G.T., 12 – Rustica Prograin Génétique, 13 – Saaten Union GmbH, 14 – Südwestdeutsche saatzucht, 15 – ZEAINVEST a.s.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *