Hybridy kukuřice se specializují

Kukuřice je plodinou, která u nás nachází své uplatnění především jako zdroj krmiv pro hospodářská zvířata. V poslední době ale její šlechtitelé, prodejci i pěstitelé zohledňují i jiné vlastnosti než jen množství zrna nebo organické hmoty, které je rostlina schopná vyprodukovat. Společnost Limagrain Česká republika, s. r. o. představila v Trhovém Štěpánově svůj sortiment kukuřice s ohledem na její použití ať už pro špičkové chovy nebo na výrobu bioetanolu.

„Starejte se o kukuřici dobře,“ vyzýval zemědělce bavič Petr Novotný na konci léta nedaleko Trhového Štěpánova. Odkazoval tak na jednu zvláštnost této plodiny. Kukuřice totiž není schopná uvolnit semena z vřetene se kterým vytváří typické palice. Její rozmnožování je možné jen díky zásahu člověka. Zájem a starost o tuto plodinu bezpochyby dokládá množství akcí, na kterých se prezentují nebo veřejně sklízejí hybridy kukuřice sortimentu různých osivářských firem. Jednou letos z prvních byl Festival Kukuřice uspořádaný společností Limagrain Česká republika, s. r. o. Kukuřičné pole ZD Trhový Štěpánov se proměnilo v prostor, kde se prezentovali jak hybridy, které společnost Limagrain pěstitelům nabízí, tak kaskadéři s koňmi v rámci doprovodného programu.

Vyšlechtěno pro zvířata
Přehlídka hybridů kukuřice nabyla pouhým výčtem sortimentu společnosti. Jednotliví zástupci se seřadili do skupin podle konkrétního zaměření tak, jak je pracovníci společnosti Limagrain doporučují pěstitelům.
Největší pozornost si bezpochyby zasloužila skupina hybridů označená jako LG Nutrition Animale. Jak nám vysvětlil Josef Prais, regionální zástupce pro západní Čechy společnosti Limagrain Česká republika, s. r. o., kukuřice s touto značkou je výsledkem šlechtění, které probíhá již třicet let. „U hybridů LG Nutrition Animale se kombinuje dobrý výnos s výbornou stravitelností organické hmoty,“ upřesňoval Josef Prais a dodal, že takové hybridy jsou určeny do špičkových chovů zaměřených na produkci mléka nebo masa.
Nejranějším hybridem se značkou LG Nutrition Animale je LG 32.25. Hodí se pro pěstování jak na siláž tak na zrno. Josef Preis ho doporučoval spíše na lepší stanoviště. Palice tohoto hybridu jsou dobře ozrněné s úzkým vřetenem a zrno je schopné na konci vegetace rychle ztrácet zrno.
Další hybrid označil regionální zástupce jako vlajkovou loď společnosti Limagrain. Je to LG 32.32, který lze pěstovat na zrno i na siláž. Lze ho doporučit do většiny oblastí pěstování kukuřice v ČR. Je to plastický hybrid. Mezi jeho přednosti patří suchovzdornost a vyšší odolnost vůči helmintosporiózám a fuzáriím.
Středně raným hybridem označeným Nutrition Animale je LG 32.52. Tato kukuřice má stabilní vysoké výnosy silážní hmoty s příznivým poměrem stravitelné vlákniny a škrobu. Rostliny mají rychlý počáteční růst a mohutný habitus. Zrno pomaleji uvolňuje vodu, a tak tento hybrid doporučoval Josef Prais k silážním účelům.
Posledním v této skupině hybridů v Trhovém Štěpánově byl LG 32.85. Mohutné rostliny s širokými listy předurčují tuto kukuřici k pěstování na siláž. Díky číslu ranosti FAO 285 se LG 32.85 hodí spíše do lepších oblastí řepařských a kukuřičných.

Obnovitelná náhrada fosilních paliv
Další skupina hybridů kukuřice představených v Trhovém Štěpánově byly zástupci vhodní pro výrobu bioetanolu. Rozvoj používání zemědělských plodin jako zdroje obnovitelné energie je otázkou několika posledních let. Hlavními producenty bioetanolu je Brazílie a USA. Svůj podíl na celosvětové produkci má také Evropská unie.
V Brazílii se při výrobě náhrady fosilních paliv využívá cukrová třtina, v USA to je kukuřice. V rámci unie se ve Francii využívá cukrovka, ve Španělsku a Německu a také u nás obiloviny. Kukuřice je zdrojem bioetanolu částečně na Slovensku a hlavně v Maďarsku a Rumunsku.
Přesto i v České republice nabízí společnost Limagrain hybridy vhodné k výrobě etanolu. Takovým je například hybrid Alvito. Jedná se o kombinovaný velmi raný hybrid s číslem ranosti FAO 210 na zrno a 230 siláž. Při včasném termínu sklizně by měl poskytovat vysoké výnosy silážní hmoty. Právě díky vyššímu obsahu škrobu v zrnu se hodí ke zpracování pro výrobu bioetanolu. V této skupině má také místo již zmiňovaný hybrid LG 32.32.
LG 32.55 má velmi dobrý výnos zrna a v závěru vegetace velmi dobře uvolňuje vodu. Jak připomněl Josef Prais, díky kvalitativním parametrům zrna především vysokému obsaku sklovitého lepku, lze hybrid LG 32.55 úspěšně využívat i pro pekárenské účely.
Hybridem s typickou zubovitou formou zrna je LG 23.05. Jako kombinovaného zástupce ho lze využít jak ke sklizni na zrno, tak na siláž. Hodí se do intenzivnějších podmínek České republiky (řepařská a kukuřičná oblast, FAO 300). LG 23.05 je suchovzdorný a dobře pouští vodu ze zrna, standardně poskytuje vysoký výnos.

Kdy začít se sklizní
Zástupce společnosti Limagrain připomněl situaci v závěru vegetace, kdy pěstitelé řeší otázku přesného určení termínu sklizně. Maximální obsah energie má rostlinná hmota s obsahem sušiny od 28 do 35 %. V této fázi by se měla kukuřice na siláže sklízet. U hybridů, které projevují stay-green efekt, se toto optimální období hůře určuje. Společnost Limagrain poradila zemědělcům jednoduchý způsob, jak alespoň přibližně přímo na poli určit obsah sušiny v rostlinách.
Na zrnech kukuřice se během zrání vytváří poměrně jasný předěl mezi endospermem tekutým a tvrdým škrobovým. Tato hranice, tzv. mléčná linie se s koncem vegetace posunuje směrem k vřetenu tak, jak se asimiláty přeměňují v zásobní škrob. Pokud sahá škrobový endosperm do jedné třetiny zrna, má celá rostlina přibližně 28 % sušiny. Mléčná linie v polovině znamená asi 32 až 34 % sušiny a dvě třetiny tvrdého škrobového endospermu signalizují obsah sušiny již nad 35 %. Toto doporučení však nemůže nahrazovat laboratorní rozbor.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *