Hybridy kukuřice na vysočině

Agrofinal, který na trhu působí od roku 1997, vždy stavěl svoji nabídku hybridů silážních kukuřic na kvalitě. V posledních několika letech společnost uvedla na český trh výkonné kukuřice francouzského šlechtění, které patří k absolutní evropské špičce. Silážní kukuřice je velmi důležitou součástí krmné dávky skotu, a proto si zaslouží velkou pozornost.

Společnost Agrofinal má ve své nabídce hybridy kukuřice ES Bombastic a ES Newmilk, vhodné do klimatických podmínek vysočiny s využitím na siláž, vlhké zrno a bioplyn.

ES Bombastic – exelentní výnos

CSH Hybrid je dvouliniový, vysoký se širokými vzpřímenými listy s pevným stonkem a stay green efektem. Jedná se o raný hybrid s FAO 240 na siláž a s FAO 220 na zrno. Palice je veliká a dobře opylená. Typ zrna je mezityp až zub. Silnou stránkou je velmi dobrý zdravotní stav i jeho odolnost proti poléhání, lámání stébla a stresovým klimatickým faktorům, zvláště pak proti přísuškům při jarním počátečním vývoji. Má také velmi nízký sklon k odnožování a vynikající odolnost vůči chladu. Je rajonizován do řepařské, obilnářské a bramborářské výrobní oblasti. Vysoká kvalita silážní hmoty v kombinaci s velmi vysokým výnosem upoutává pozornost agronomů. Svým výkonem se řadí mezi nejlepší hybridy v pěstování na siláž, pro vlhké zrno a pro výrobu bioplynu. Jedná se o hybrid s nejlepšími parametry důležitými pro výživu dojnic, a to především pro vysoký obsah škrobu spojený s vysokým podílem stravitelnosti organické hmoty. ES Bombastic byl registrován v roce 2007 v Německu. Na vysočině se stal v posledních letech nejprodávanějším hybridem od společnosti Agrofinal.

ES Newmilk – hybrid pro chovatele mléčného skotu

Středně raný hybrid s FAO 250 na siláž a zrno. Jedná se o dvouliniový hybrid, typem zrna mezityp. ES Newmilk je rajonizovaný do bramborářské, obilnářské a řepařské výrobní oblasti. Nemá zvláštní nároky na stanoviště, snáší dobře všechny půdní typy. Tento hybrid se vyznačuje především velmi vysokou výškou, má silný stay green efekt a při vysoké intenzitě je mimořádně výnosný. Hybrid má velmi dobrou odolnost vůči suchu, vynikající odolnost proti fuzariozám a snětím. ES Newmilk se vyznačuje červenooranžovým zabarvením zrna v klase. Je to hybrid, který je velmi plastický. V ČR byl registrován v roce 2008 a stal se kontrolním hybridem ve své skupině ranosti v registračních zkouškách Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského. Zemědělci ho řadí k nejlepší volbě pro výrobu své kvalitní siláže. V poloprovozních pokusech a na provozních plochách patří mezi nejvýkonnější hybridy s nejvyšším výnosem zelené hmoty. Jedná se o hybrid s možností využití na siláž a bioplyn. ES Newmilk je jeden z nejžádanějších silážních hybridů na trhu v ČR.

Nabídka osiva ES Bombastic, ES Newmilk – velkoobjemové vaky big bag

Společnost Agrofinal pro zemědělce nabízí osivo v systému big bag. Jeden velkoobjemový vak big bag obsahuje 2 500 000 zrn, což představuje osev 31,25 ha při výsevku 80 000 zrn na hektar. Výhodnost tohoto balení přináší především nižší cenu osiva oproti standardním výsevním jednotkám, menší časovou náročnost a v neposlední řadě nižší ekologickou zátěž, odp adá nutnost likvidovat papírové pytle.

Ing. Otto Šrůta Obchodní zástupce AGROFINAL spol. s r. o.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *