Houbové choroby pšenice při různé intenzitě pěstování

V letech 2009–2016 probíhaly ve Výzkumném ústavu rostlinné výroby, v. v. i., pokusy s napadením ozimé pšenice fytopatogenními houbami při nižší (bez fungicidů a morforegulátoru) a vyšší intenzitě pěstování (s fungicidy, morforegulátorem a o 50 kg N/ha vyšší dávkou dusíku). Rozdíl mezi nízkou a vysokou intenzitou byl pouze v některých případech rozlišitelný a mnohdy docházelo k paradoxním situacím, kdy při nižší intenzitě bylo slabší napadení.

Rok 2016 však byl rokem, ve kterém bylo možné odlišit vliv nízké a vysoké intenzity pěstování při přirozeném napadení houbami Septoria tritici a Drechslera (Pyrenophora) tritici-repentis. Napadení bylo v uvedeném roce velmi slabé, ale přesto byl znatelný rozdíl u nižší intenzity, kde napadení bylo o jeden stupeň vyšší. S takovým výsledkem se autoři pokusu dosud v průběhu realizace pokusů nesetkali. Rok 2016 byl opět anomální, v létě byly tropické dny a přívalové deště, vysoké teploty vydržely až do konce září.*

Více informací přináší článek autorů Ing. Radka Vavery, Ph.D., a RNDr. Josefa Hýska, CSc., z Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v. v. i., Praha-Ruzyně v dubnovém vydání časopisu Úroda.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *