Houbové choroby nemusí být pohromou

Juwel Top, Tango Super, Caramba, Rovral Flo – fungicidy, jejichž působení představila v poloprovozních podmínkách firma BASF na svých polních dnech. Uskutečnily se v červnu na dvou místech republiky – v Rokytnici u Přerova a Kněževsi u Prahy. Jmenované fungicidy našly uplatnění v ozimé pšenici, jarním ječmeni a ozimé řepce. Na prezentačních parcelách k nim přistoupily i jiné přípravky na ochranu rostlin a další plodiny.

Představení svých produktů přímo na poli považuje významná chemická společnost BASF za velmi důležité. Svědčí o tom mimo jiné každoročně opakované pořádání polních dní pro širokou zemědělskou veřejnost. Letos se podobá akce uskutečnila již po sedmé a z hojné účasti bylo zřejmé, že pěstitelé s takovou formou prezentace vítají.

Jedno ošetření obilninám nestačí

I méně zkušený agronom ví, že houbové choroby mohou v porostech obilnin způsobit značné škody na výnosu a jakosti produkce. Většinou je také známo, že proti jejim původcům je třeba zasáhnout včas. Otázkou ale bývá, jaký systém ochrany zvolit. Společnost BASF doporučuje tři varianty. V suchých oblastech a v suchých letech, kdy není pravděpodobnost rozvoje houbových chorob v obilninách velká, může stačit jedno ošetření. V takovém případě se dobře uplatní Tango Super.
Jak ale upozornil Ing. Jan Truneček, který naši skupinu na polním dni v Kněževsi u Prahy provázel, jistější je ošetřovat ozimou pšenici i jarní ječmen proti houbovým chorobám dvakrát. V raných růstových fázích na počátku objevení se infekce aplikovat Juwel Top a pro druhé ošetření použít Tango Super. Intenzivní porost, slibující vysoký výnos a dobré zpeněžení jakostní produkce, je třeba co nejspolehlivěji ochránit i proti klasovým chorobám – braničnatkám a fuzariózám. Pro toto třetí ošetření se hodí například Caramba ve spojení s již zmíněnými dvěma přípravky. Ve zkouškách jsou i jiné fungicidy, svým účinkem zaměřené pro pozdní aplikace právě proti chorobám klasu. Na jejich registraci si ale budou muset pěstitelé ještě nějakou dobu počkat.

Zrno pod zámkem

Na polních dnech firmy BASF nejsou pouze prezentační parcelky, ale také informační tabule podrobněji přibližující jednotlivé zásahy. Jedna byla věnována moření, speciálně použití mořidla Premis Universal pro ošetření osiva jarního ječmene.
Dvě účinné látky Premisu Universal působí systemicky i kontaktně. Klíčící rostliny jsou chráněny proti chorobám přenosným osivem a půdou, z nichž nejzávažnější jsou sněti. Systemické působení navíc zajišťuje fungicidní ochranu v prvních stadiích růstu. U jarního ječmene jde především o působení proti pruhovitosti ječmene.
Premis Universal bývá také nazýván mořidlo do nepohody. To proto, že obsahuje speciální polymer vyvinutý v laboratořích BASF, který zajistí dokonalé přilnutí účinných látek k semenům. Napomáhá to účinnosti a snižuje vypařování vody z obilek. Ošetřené osivo při setí za sucha lépe vzchází než nemořené. Letos se zatím zdá, že rok bude spíše vlhčí. Deštivý začátek července ale ještě nemusí znamenat dostatek vláhy při setí ozimých obilnin. A tak nezapomínejte, že moření Premisem Universal není jenom opatření proti závažným chorobám.

Také řepku provázejí fungicidy

Ošetření ozimé řepky proti houbovým chorobám začíná již na podzim. Dobře se k němu hodí Caramba, fungicid s morforegulačními účinky. Jeho účinná látka ze skupiny triazolů působí preventivně i kurativně. Podzimní aplikace chrání řepku nejen před houbovými chorobami, ale zlepšuje celkový stav rostlin. Ty potom lépe přečkají zimu. Ukázalo se to i v Kněževsi. „Tentokrát nám řepka dělala starosti o samého počátku,“ říká Ing. Truneček. „Špatně vzcházela, a tak jsme Carambu použili až ve velmi pozdním termínu, který bych pro praxi už vůbec nedoporučoval. Zásah byl ale úspěšný a porosty celkem dobře přezimovaly.“
Jarní aplikace Caramby omezuje fómovou hnilobu kořenového krčku a stonků, zvyšuje pevnost stonku, čímž je omezeno poléhání, a podporuje větvení. Ošetření v době květu je důležitým zásahem proti hlízence. V Kněževsi v této fázi použili navíc fungicid Rovral Flo.
Zdravotní stav řepky v Kněževsi ukazuje význam chemické ochrany rostlin proti chorobám (zasahovalo se pochopitelně i proti plevelům a škůdcům), ale prognóza výnosu není letos tak příznivá, jako byla loni. Pravděpodobně to potvrdí i vyhodnocení pokusů, kterému je u všech plodin zařazených v prezentačním osevním postupu každoročně věnována nemalá pozornost.

Výměra demonstračních pokusů BASF (v Kněževsi u Prahy i v Rokytnici u Přerova to je po šesti hektarecha) umožňuje představit ochranu rostlin v širokém kontextu. Na tomto místě jsme si všimli pouze části, byť zřejmě stěžejní, a to fungicidů. Více informací o letošním polním dni v Kněževsi najdete v srpnovém vydání odborného měsíčníku Úroda.

Dušana Hofmanová

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *