Hodnotí parametry kvality osiva

Na České zemědělské univerzitě v Praze dlouhodobě sledují semenářskou hodnotu ekologického a konvenčního osiva jarního ječmene. Používají odrůdy Jersey, Malz, Sebastian, Prestige, Tolar.

Výsledky pokusu, který probíhal v letech 2009–2015 popsala v článku v Úrodě č. 7/2016 Ing. Hana Honsová, Ph.D., z univerzity. Připomíná, že kvalita osiva je jedním z nejdůležitějších faktorů ovlivňujících tvorbu výnosu, přičemž jde o souhrn vlastností a ukazatelů zařazených pod pojem jednak semenářská hodnota a jednak biologická hodnota. Semenářská hodnota se nejčastěji vyjadřuje uvedením čistoty, klíčivosti a hmotnosti tisíce semen (HTS).
V souhrnu pokusů Ing. Honsová uvádí, že semenářská hodnota osiva ječmene se každoročně pohybovala na vysoké úrovni. Hmotnost tisíce semen dosahovala, kromě roku 2010, velmi vysokých hodnot, v průměru porovnávaných ročníků ji mělo vyšší konvenční osivo, ale v některých letech ji ekologické dokázalo překonat. Energie klíčení překračovala ve všech letech devadesát procenty. Mezi konvenčním a ekologickým osivem byly zjištěny jen minimální rozdíly. Klíčivost osiva ječmene dosahovala ve všech letech velmi vysokých hodnot blížícím se ke stu procentům. I v tomto roce byly rozdíly v klíčivosti mezi konvenčním a ekologickým osivem zanedbatelné. V polních podmínkách každoročně docházelo ke značné redukci vzcházivosti rostlin v porovnání s klíčivostí. V průměru bylo vyšší polní vzcházivosti docíleno na ekologické ploše v porovnání s konvenční. Pouze v letech 2012 a 2015 lépe vzešlo konvenční osivo. Výsledky pokusů ovlivnily především povětrnostní podmínky v době založení porostů.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *