Hnojení jarních obilnin

Jarní obilniny jsou často nazývány jako plodiny staré půdní síly či doběrné plodiny. S ohledem na jejich růst a vývoj však tyto přívlastky nejsou zcela oprávněné. Naopak k dosažení potřebného výnosu a kvality produkce je nezbytné i u těchto plodin řešit hnojení ve vztahu k jejich nárokům na živiny a možnostem příjmu živin z půdy.

Tento názor zastává kolektiv z České zemědělské univerzity v čele s Ing. Jindřichem Černým, Ph.D., v článku, který bude publikovaný v lednovém vydání časopisu Úroda.

Jak uvádí, předpokladem pro dosažení kvalitních výnosů jarních obilnin (zejména sladovnického ječmene) je zajištění dobré zásoby přístupných živin v půdě pomocí odpovídajícího hnojení na počátku, případně i v průběhu vegetace. Úkolem úspěšné výživy však není pouze zajištění dostatečného množství živin, ale také dodržení jejich vhodných poměrů.

Důležité je především:

1) podpořit dostupnost živin, zejména v době přechodu výživy rostlin z osiva na kořenový systém a dále až do konce odnožování;

2) udržet produkční potenciál (počet klasů na ploše) dostatkem (nikoli však nadbytkem) přístupných živin a případně listovou stimulací v období sloupkování,

3) prodloužit období růstu po kvetení a především zajistit dlouhotrvající fotosyntézu pro delší dobu ukládání asimilátů v zrnu.*

 

Podrobné informace k výživě jarních obilnin přinese lednové číslo časopisu Úroda.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *