Hlavní směry budou bioplyn a biolíh

Prezentace hybridů kukuřice několika šlechtitelsko - semenářských společností, pokusy s cukrovkou, přehlídka zemědělské techniky, veřejná sklizeň kukuřice na zrno a v neposlední řadě soutěž pro návštěvníky – to bývá každoročně náplň polního dne ve Slovči na Nymbursku. Nejinak tomu bylo také letos, ovšem s tím, že u kukuřice tentokrát pořadatelé zdůraznili nové trendy a technologie jejího pěstování.

Polní den spojený s veřejnou sklizní kukuřice na zrno se na pozemcích Zemědělské společnosti Sloveč, a. s., uskutečnil letos koncem září po čtrnácté. Jak uvedl Ing. Jiří Sobota, ředitel akciové společnosti, zakládání porostů kukuřice bylo na prezentačním poli významně poznamenáno suchem. V dubnu totiž spadly pouze necelé čtyři milimetry srážek. „Kukuřice vzcházela nerovnoměrně a ještě nyní je ve vývoji opožděna proti tomu, co by se dalo předpokládat podle termínu setí, a proti jiným porostům v okolí nejméně o dva týdny,“ upozornil Ing. Sobota.

Duo systémem proti plevelům
Odstranit z porostů kukuřice jednoděložné druhy, především pýr plazivý, bývá často dost velký problém. Pomůže jej řešit Duo systém. Graminicid Focus Ultra, je-li použit v hybridu, který je k jeho účinné látce tolerantní, vyhubí plevel, ale nepoškodí kukuřici. „Společnost RAGT, jejíž hybridy kukuřice u nás zastupujeme, je v této oblasti šlechtění kukuřice na předním místě,“ řekl redakci Zemědělce Ing. Milan Prokop z pořádající firmy VP Agro, spol. s r. o. Dále upozornil, že na jaře příštího roku se budou moci zemědělci seznámit se třemi hybridy, které budou ve formě klasické, Duo systém a YieldGard. Půjde o Coxximo a jeho varianty Magixx Duo a Coxximo, YG, Hexxer a jeho varianty Lorexx Duo a Hexxer YG a poslední Nexxos a jeho varianty Unixx Duo a Nexxos YG.

Do bioplynové stanice vhodný substrát
Další zajímavou oblastí pro pěstitele kukuřice je podle Ing. Prokopa zaměření na produkci substrátu pro výrobu bioplynu. „Ne každý hybrid se ovšem pro tento účel hodí,“ zdůraznil Ing. Prokop a dodal, že na prezentačním poli mají návštěvníci možnost vhodné hybridy vidět.
Už na první pohled zaujal svojí mohutností, vzpřímeným postavením listů a zelenou barvou hybrid Tyrexx, který v pokusech dosahuje nejvyššího výnosu hmoty pro substrát využitelný v bioplynových stanicích. Stejně jako hybridy Saludo, Xxira, Fixxif, Hexxer, Kuxxoa, Nexxos, Taxxoa či Saxxoo, rovněž vhodné pro bioplyn, pochází ze šlechtění firmy RAGT.

Obsah škrobu bude důležitý
Stejně jako bioplyn dostane v nejbližších letech zelenou také produkce biolihu. Jak Ing. Prokop uvedl, požadavkem bude kukuřice s vysokým obsahem škrobu v zrnu a z hlediska zpracovatelů půjde i o vysokou výtěžnost lihu ze zpracovávaného materiálu. „V tomto směru bych pěstitelům kukuřice doporučil nový hybrid Friedrixx, který loni dosahoval obsahu škrobu přes 76 % a budeme jej nabízet na základě evropského katalogu. Také hybrid Texxud, u nás již registrovaný, se této hranici škrobnatosti přibližoval,“ řekl Ing. Prokop.
Podle osivářských trendů očekává firma VP Agro, spol. s r. o., v příštím roce nárůst plochy kuřice na zrno a pokles kukuřice pěstované na siláž. Z pohledu budoucnosti bude vzhledem k novým směrům využití soustředěna pozornost na hybridy vhodné pro výrobu bioplynu a biolihu. „Zvláště směr biolihu se ještě rozšíří, až bude v České republice zavedeno palivo E 85, v němž je podíl biolihu 85 %,“ dokončil Ing. Prokop.

Cukrovka, technika a soutěže nechyběly
Kdo letos přijel do Slovče především kvůli cukrovce a příliš ho nezajímala kukuřice, byl možná poněkud zklamán. Odrůdové pokusy totiž nebyly na obvyklé lokalitě založeny z důvodu nevhodné předplodiny. O reprezentativnosti porovnávání výsledků odrůd by za těchto podmínek rozhodně nešlo hovořit. V cukrovce se tedy pořadatelé soustředili na pěstitelskou technologii – výživu a ošetření herbicidy. Za zmínku určitě stojí náhrada chlévského hnoje v několika variantách lihovarnickými výpalky, jmenovat herbicidní ošetření přípravky od osmi firem a porovnávat účinnost zásahů v různých termínech aplikace je nad rozsah tohoto článku.
„Na dnešním polním dni předvádíme, jak se už stalo zvykem, také zemědělskou techniku, a to na zpevněné ploše i v chodu,“ upozornil Ing. Prokop s tím, že letos zaměřili pozornost na zpracování půdy a stroje, se kterými mají zkušenosti v místní Zemědělské společnosti Sloveč. Kdo měl zájem, mohl si pohovořit s prodejci strojů i s těmi, kdo s nimi na polích pracují.
A závěrem snad ještě zmínka o doprovodném programu. V anketě návštěvníci uváděli sumu efektivních teplot v lokalitě Oskořínek. Čtenářům odborného týdeníku jistě nemusíme připomínat význam této hodnoty pro vývoj porostů kukuřice a především pro stanovení vhodného termínu pro chemickou ochranu proti zavíječi kukuřičnému. Pěstitelé cukrovky zase odhadovali, kolik váží vzorová bulva cukrovky, a studenti střední zemědělské školy měli určit sušinu celé rostliny hybridu kukuřice Tyrexx. A protože kapky deště, které by sice prospěly půdě, ale ne polnímu dni, nespadly, akce se vydařila. Alespoň doufáme, že byli všichni spokojeni.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *