Fungicid zabezpečí váš výnos řepky

Fungicidní ošetření v době květu patří do standardní fungicidní technologie ochrany řepky. Je cíleno primárně proti sekundárnímu napadení porostu řepky hlízenkou, ale mnohdy tato aplikace chrání porost také před dalšími chorobami. Patří mezi ně černě, plíseň šedá a plíseň zelná.

Amistar Xtra si vydobyl oblibu svou univerzálností, výsledky u nezávislých hodnoticích organizací i letitými zkušenostmi pěstitelů. Vyniká multiplodinovým záběrem, kde je registrován na mnohé choroby. Svou nezastupitelnou pozici potvrzuje v ochraně řepky olejky, slunečnice, máku a jeho kvalitu nelze opomíjet ani v ochraně obilnin. A co více, od letošního roku jej lze aplikovat i do cukrovky.

Složení fungicidu Amistar Xtra

Fungicid Amistar Xtra je širokospektrální dvousložkový fungicid, který obsahuje účinné látky s rozdílným způsobem účinku a rozdílným stupněm systemicity. Jedná se o kombinaci cyproconazolu (azolu) a azoxystrobinu (strobilurinu), která propůjčuje Amistaru Xtra preventivní i kurativní účinky v regulaci chorob.

Doba aplikace

Amistar Xtra lze aplikovat v průběhu květu řepky (BBCH 61–69), ale vzhledem k obsahu preventivní účinné látky pro maximální využití potenciálu přípravku doporučujeme aplikovat při prvních známkách infekce v porostu. Právě proti plísni zelné lze Amistar Xtra aplikovat až do fáze BBCH 80, kdy šešule již dosáhly své plné velikosti. Touto aplikací je tak možné předejít situacím, kdy oslabený šev šešule vlivem nekrotizace pletiv praská a semena ze šešule vypadávají.

Dlouhodobější ochrana před infekcí hlízenkou

Pro minulé sezóny byla typická relativně dlouhá perioda kvetení řepky. Období možného napadení porostu hlízenkou tak bylo extrémně dlouhé. Z toho důvodu je potřeba využít fungicidů, které chrání porost před infekcí hlízenkou dlouhodoběji. K takovým fungicid Amistar Xtra jednoznačně patří.

Další možností, jak omezit napadení porostu hlízenkou, je využití jarního efektu fungicidu s morforegulačním účinkem Toprex, který vlivem regulace apikální dominance kvetoucí porost vývojově vyrovnává a umožňuje tak lépe synchronizované kvetení, které v důsledku může zkrátit periodu kvetení až o jeden týden.

Amistar Xtra v balíčku s fungicidem Magnello

Letos fungicid Amistar Xtra nabízíme ve výhodném balíčku spolu fungicidem Magnello, který představuje univerzální použití v obilninách anebo jej lze po­užít pro podzimní regulaci v řepce. Balíček se nazývá Amistar Xtra Magnello Pack a naleznete v něm 100 litrů Amistaru Xtra a 50 litrů Magnella.

RNDr. Ondřej Skala

Syngenta Czech s. r. o.

Foto:

Vyrovnaný porost řepky díky aplikaci přípravku Toprex

Šešule napadené plísní zelnou

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *