Dvacet let úspěšného pěstování

Stalo se pravidlem, že každým rokem přichází společnost Agrofinal, která již 20 let úspěšně zastupuje na českém trhu francouzskou osivářskou společnost Euralis, s novinkami slunečnice, které významně obohacují hybridní nabídku v České republice. Nejinak tomu bude i v roce 2017, jenž bude pro naši společnost jubilejním dvacátým.

Pěstitelské plochy, které  po několikaletém poklesu letos  po dlouhé době nepatrně   navýšily, budou možná na jaře  navýšeny ještě významněji.   Nahrává tomu vývoj nově  založených porostů s ozimou  řepkou, který je díky  vláhovému deficitu po zasetí  a vyššímu výskytu škůdců na  mnoha lokalitách v kraji značně  problematický, a až zbytek  podzimu a především pak  následné zimní období napoví,  zda nedojde po delší době  na jaře k výraznějším zaorávkám.  Pak by jako jedna z náhradních   plodin mohla přijít  na řadu slunečnice, která má  jako jedna z mála jařin velmi  dobrou ekonomiku pěstování.  Do karet této plodině hraje  i výkupní cena, která se v posledních  třech letech u klasických   hybridů pohybuje obvykle   v rozmezí 8500–10 000 Kč za   tunu. Navíc dosavadní výnosy  této plodiny jsou letos na většině  míst v ČR slibné, takže se  očekává, že ekonomika pěstování   slunečnice bude pro  řadu zemědělských podniků  pozitivní částí hospodářského  výsledku. I to by mohlo vést  k opětovnému navýšení osevních  ploch a dalšímu rozvoji   této plodiny.  K tomuto růstu přispívá   i společnost Agrofinal, pro niž  je prvotřídní kvalita hybridů,  která je podložená dlouholetým  testováním ve všech možných   klimatických i půdních   podmínkách, a špičková osiva,  rozhodujícím faktorem, který   zajišťuje této značce dlouhodobě  přibližně třetinové zastoupení  u českých a moravských  zemědělců. V posledních dvou letech je společnost Agrofinal lídrem na trhu slunečnice v ČR.

ES Biba – nejpěstovanější  hybrid v ČR 2013–2015

Tak jako v uplynulých dvou  letech, i v letošním roce byl  podle informací SPZO nejpěstovanějším  hybridem ES Biba. Hybrid, který byl v ČR zaregistrován v roce 2008, vyniká souhrnem výborných hospodářských   vlastností, díky kterým patří každý rok k absolutní  pěstitelské a výnosové špičce.  Vedle vysokého a ročníkově  stabilního výnosu je to výrazná   ranost, vysoká olejnatost, nízký   vzrůst, výborný zdravotní   stav a odolnost k suchu. Tyto   přednosti jsou předpokladem   k jeho dalšímu úspěšnému   pěstování v příštích letech,   neboť jak ukazují výsledky   z běžných ploch v ČR, tento   hybrid plošně nepřekonávají   ani nejnovější hybridy. Tento   všestranný a mnoha rozdílnými   roky prověřený hybrid by   tedy rozhodně neměl chybět   u žádného významného pěstitele   slunečnice.

Novinky pro rok 2017

Vedle nového, raného hybridu  ES Columbella, který by  mohl postupně nahradit předchozí   úspěšný hybrid ES Bella,   bude na trh uveden ještě   další raný hybrid ES Janis CLP  (nový systém Clearfi eld Plus),  který by mohl být pokračovatelem  velmi úspěšného a pěstovaného  hybridu ES Novamis  CL (systém Clearfield), který  je se svou významnou plochou   nedílnou součástí trhu s hybridy pěstovanými systémem  Clearfield.

ES Columbella

První novinkou je raný hybrid   ES Columbella, který vyniká   velmi vysokým výnosem,   vynikající raností a výbornou   olejnatostí, a měl by být díky   tomu velmi rychle zaveden   do pěstitelské praxe v ČR.   Registrován byl již v sousedním   Rakousku a Francii,   odkud pocházejí vynikající   reference k tomuto hybridu.   Jedná se intenzivní typ, odolný   k poléhání, s velmi dobrým   zdravotním stavem, odolný   vůči suchu a vhodný pro pěstování   ve všech podmínkách   ČR, tedy i okrajových. První   výsledky ukazují, že to v blízkém   budoucnu může být jeden   z nosných hybridů v ČR. V letošním   roce, kdy bylo k dispozici   omezené množství osiva,   si již někteří pěstitelé mohli   vyzkoušet tuto novinku na   běžných plochách, a výsledky   potvrzují vysoká očekávání!

ES Janis CLP

Druhou novinkou je raný hybrid ES Janis CLP, který vedle vysokých výnosů vyniká i raností, která u konkurenčních hybridů systému Clearfield nebývá úplně běžná.  To by mělo pomoci rozšířit tento nový systém i do chladnějších   oblastí pěstování. Tato absolutní novinka je také   vyšším stupněm systému Clearfield, který je označován jako Clearfield Plus. Je to středně   vysoký typ s velmi dobrou   odolností proti chorobám  a poléhání. Má také další ceněnou   vlastnost, a tou je velmi   dobrá odolnost proti suchu.   Hybrid je nově zaregistrován   v Bulharsku. Těší nás, že jako   jedni z mála na trhu budeme   moci nabídnout hybrid pro   pěstování tímto novým systémem   Clearfi eld Plus.

High-oleic hybridy slunečnice   – příplatkový doplněk

Plocha těchto speciálních   hybridů slunečnice u nás není   nijak významná, ale vzhledem   k poptávce po tomto typu slunečnice   u nás i v Evropě se dá   očekávat poptávka po těchto   hybridech i v příštím roce.   Důvodem k pěstování HO   typu je poptávka po olejích   s lepšími vlastnostmi, které   jsou potřebné hlavně v potravinářství,   farmaceutickém   a kosmetickém průmyslu.   Hlavním rozdílem oproti standardním   typům slunečnice je   vyšší obsah kyseliny olejové   v oleji, který je zvýšen na úkor   méně stabilních kyselin linolové   a linolenové. Pěstitelsky   jsou tyto hybridy o trochu náročnější   v tom, že vyžadují izolační   vzdálenost asi 100–150   m od standardních hybridů   a po sklizni je nutno striktně   dodržet oddělené skladování   od běžných typů. Tomu odpovídá   i příplatek, který je při výkupu   těchto hybridů nabízen.   Na trhu je zatím odpovídající   nabídka hybridů. Agrofinal   nabízí pěstitelům tři rané hybridy,   kterými jsou již osvědčený   ES Ethic HO, dále ES Unic   CL HO (pro pěstitele systému   Clearfield) a letošní novinku   ES Idillic HO, která je vhodná   pro intenzivní pěstování jak   v chladných, tak teplejších   oblastech. Všechny tři hybridy   tohoto typu jsou výnosově   srovnatelné s hybridy „konvenčními“.

Proužkovaný hybrid pro krmné účely

Charakteristickým znakem   hybridu ES Royal je nižší obsah oleje (do 40 %) a vyšší  obsah bílkovin (až 38 %)   oproti standardnímu typu slunečnice.   Typickým znakem   je též proužkovaná černobílá   nažka vejčitého tvaru. Hybrid   je vhodný do směsí pro ptactvo   nebo pro přímý konzum.   Oproti ostatním hybridům tohoto   segmentu by měl být přínosem   hlavně v lepší odolnosti   proti houbovým chorobám   a jeho výnos by měl být vyšší   a stabilnější než u stávajících   hybridů na trhu. To potvrdily   např. i dřívější výsledky pokusů   SPZO, kde se hybrid svou   výnosovou úrovní bez problému   vyrovnával klasickým   výnosným typům. Jedná se   o raný až středně raný materiál   nižšího vzrůstu, s velmi   dobrou odolností k poléhání,   jehož nažky dozrávají ve větších   úborech.

Dlouholetá spolehlivost   širokospektrální nabídky

Z výše uvedeného je patrné,   že společnost Agrofinal, která   je v posledních letech lídrem   na našem trhu, jako jediná   nabízí kompletní portfolio   hybridů napříč všemi poptávanými   segmenty, od klasických   hybridů přes hybridy Clearfield, Clearfield Plus, HI-OL   Clearfield jako i HI-OL hybridy   až po hybridy krmné. Naší   specialitou jsou i hybridy slunečnice,   vhodné pro pěstování   ve směsné siláži s kukuřicí,   které zajišťují vyšší výtěžnost   metanu při použití v BPS. Jak   je vidět, z naší hybridní nabídky   si vybere každý pěstitel slunečnice.   Chtěli bychom všem   našim zákazníkům poděkovat   za důvěru a zájem o hybridy   slunečnice společnosti Agrofinal, a popřát jim mnoho úspěchů   i v nadcházejícím pěstitelském   roce.

Milan Spurný obchodní ředitel Agrofinal spol. s r. o.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *