Důvěra v naše hybridy se vyplatí

Společnost KWS působí na českém kukuřičném trhu již více než 25 let a z toho dvanáct let zastupuje produkty kukuřice dceřiná společnost KWS OSIVA s. r. o. Za celou dobu působení přivedla na trh řadu hybridů, jež se značně vryly zemědělcům do paměti. Jedná se o hybridy, které dosahují vysokých výnosů, jsou ročníkově stabilní a vhodné pro různé oblasti i účely pěstování.

Společnost KWS OSIVA má ve svém portfoliu vysoce výkonné hybridy jak na siláž, tak i na zrno.

Ricardinio – zrnový hybrid

Ze zrnových hybridů je velmi oblíbený dvouliniový hybrid Ricardinio (Z 230/S 230), vhodný pro mlynárenské využití. Ricardinio patří mezi nejpěstovanější velmi rané hybridy na zrno v Evropské unii. Hybrid dosahuje rekordních výnosů zrna bez ohledu na oblast pěstování. Podle Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) patřil v roce 2013 výnosem zrna 107,6 % mezi nejlepší. Hybrid Ricardinio je velmi odolný vůči suchu a houbovým chorobám.

KWS 2323 – stabilní výnos

Z nových zrnových hybridů je součástí sortimentu KWS dvouliniový hybrid KWS 2323 (Z 250/S 250) s typem zrna koňský zub. K jeho přednostem patří stabilita výnosů při velmi rychlém dozrávání a uvolňování vody ze zrna. Typický je pro něj rychlý počáteční vývoj, výborný zdravotní stav a odolnost vůči chladu a suchu. V poloprovozních pokusech na stanovišti Senice na Hané (okres Olomouc) dosáhl špičkového výnosu zrna 16,23 t/ha při 14% vlhkosti zrna.

Oscarro – odolný vůči suchu

V kukuřičné a teplé řepařské oblasti si výborně vede dvouliniový hybrid Oscarro (Z 300/S 290). Hybrid se vyznačuje pevným nelámavým stéblem, vyniká excelentním zdravotním stavem a vysokou odolností vůči suchu. V loňském suchém roce dosáhl v poloprovozním pokusu na stanovišti Rostěnice (okres Vyškov) výnosu zrna 12,02 t/ha.

Dvouliniový hybrid KWS 2376 (Z 340/S 340) vyniká vysokou stabilitou výnosu a výborným zdravotním stavem. Mimořádnou výkonnost projevuje v kukuřičné a teplé řepařské oblasti. Na suchých a teplých stanovištích se KWS 2376 úspěšně využívá pro výrobu kvalitní siláže.

KWS 2322 – novinka

Novinkou pro rok 2017 ve velmi raném sortimentu na zrno bude hybrid KWS 2322 (Z 230/S 230). Je to čistý koňský zub s mimořádně vysokým výnosem zrna v řepařských a vhodnějších obilnářských oblastech s velmi nízkou sklizňovou vlhkostí. Novinka vyniká rychlým počátečním růstem a výbornou odolností vůči chladu. I v chladných oblastech hybrid velmi rychle ukládá škrob. Podle výsledků ÚKZÚZ v rámci velmi raného sortimentu ve zkoušených letech 2014–2015 dosáhl výnosu zrna 11,9 t/ha o vlhkosti 24,8 %, patřil ve skupině mezi nejlepší.

Charakteristika silážních hybridů KWS

Silážní hybridy KWS jsou charakterizovány třemi velmi důležitými parametry.

  • Maximální výnos suché hmoty z hektaru – hybridy KWS podle státních zkoušek a výsledků z provozních ploch vykazují každoročně nadprůměrné výnosy suché hmoty.
  • Maximální výnos škrobu – hybridy KWS jsou schopné zvýšit obsah škrobu během několika dnů minimálně o 5 %.
  • Maximální délka sklizňového okna – všechny silážní hybridy KWS mají široké sklizňové okno.

Mobilní laboratoře k vyhodnocení kvality siláže

Společnost KWS OSIVA vlastní dvě mobilní laboratoře AgriNIRTMR, pomocí kterých lze stanovit obsah sušiny, škrobu, dusíkatých látek, ADF, NDF, tuku a popelovin. Obě mobilní laboratoře jsou pravidelně kalibrovány. Analýzy hodnot TMR lze využít nejen pro posouzení funkčnosti krmné dávky v průběhu laktační křivky, ale i pro posouzení zamíchatelnosti míchacím vozem. Výsledky měření mají sloužit k přesnějšímu vyhodnocení kvality siláže.

Juvento – na siláž

Zástupcem velmi raného sortimentu na siláž je tříliniový hybrid Juvento (Z 230/S 230), který vyniká vysokým výnosem silážní hmoty a špičkovými kvalitativními parametry (graf 1).

Velkou předností hybridu je rychlé ukládání škrobu ve všech oblastech pěstování a mimořádně vysoká stravitelnost zbytku a celé rostliny. Juventu nechybí ani výjimečná odolnost vůči chladu.

Corfinio KWS – na siláž

Dalším špičkovým silážním hybridem je Corfinio KWS (Z 240/S 250), který podle pokusů ÚKZÚZ v roce 2014–2015 dosáhl výnosu sušiny 107 % a obsahu škrobu 36,3 % (graf 3).

Corfinio KWS je vzrůstný, bohatě olistěný plastický hybrid, odolný vůči houbovým chorobám, poléhání i proti chladu.

Agro Vitallo znamená kvalita

Na stejnou vlnu jako hybrid Corfinio KWS je též naladěn hybrid Agro Vitallo (Z 270/S 280), který dosahuje excelentních výnosů suché hmoty ve všech oblastech pěstování. Jeho silnou stránkou jsou i kvalitativní parametry – Dinag, AUF, ELOS, IVDOM a obsah škrobu (graf 2).

Hybrid Agro Vitallo je charakteristický robustními, bohatě olistěnými rostlinami, je vysoce odolný vůči chladu a suchu. V roce 2014 na pokusné lokalitě Hoříněves (okres Hradec Králové) dosáhl výnosu suché hmoty 24,24 t/ha.

Walterinio KWS

Hybrid Walterinio KWS (S 280) je vzrůstný bohatě olistěný plastický hybrid vhodný na siláž pro dojnice i bioplynové stanice. Je to dvouliniový hybrid s typem zrna mezityp se sklonem k flintu a se stay green efektem. Walterinio KWS má rychlý počáteční vývoj, jeho excelentní tolerance vůči suchu byla prověřena minulým rokem. Hybrid poskytuje špičkový výnos suché hmoty při vysoké stravitelnosti organické hmoty s vysokým podílem škrobu. Velmi důležitou vlastností je široké sklizňové okno, které mu napomáhá dosáhnout vyšší kvality sklizené siláže po delší časový úsek. V pokusech ÚKZÚZ v roce 2014–2015 byly tyto jeho špičkové vlastnosti potvrzeny, když hybrid Walterinio KWS dosáhl výnosu suché hmoty 104,3 % s obsahem škrobu 35 % (graf 4).

Pesandor

Hybrid Pesandor (Z 310/ S 310) je dvouliniový silážní hybrid s typem zrna mezityp se sklonem k dentu. Jedná se o hybrid s vysokým a stabilním výnosovým potenciálem suché hmoty. Dalším pozitivem hybridu je zdravá siláž s výbornou stravitelností a vysokým obsahem škrobu. V pokusech ÚKZÚZ v roce 2014–2015 dosáhl výnosu suché hmoty ve středně pozdním sortimentu 105,4 % s obsahem škrobu 36,4 % (graf 5).

Každý si vybere

KWS OSIVA nabízí široký sortiment hybridů, ze kterého si určitě každý vybere. Společnost poskytuje celoroční odborné poradenství včetně prezentací výsledků z poloprovozních pokusů, pořádá pravidelně velmi oblíbené polní dny a konference. Důvěřujte naší společnosti a našim hybridům. Důvěra se vyplatí.

 

Ing. Ludmila Hemalová, Ph.D.

KWS OSIVA s. r. o.

marketing

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *