Důležitá data mají cenu zlata

K předním německým dodavatelům zařízení na výrobu bioplynu se řadí společnost MT-Energie GmbH & Co. Přijali jsme pozvání do jejího nového sídla na okraji města Zeven v Dolním Sasku, zhruba čtyřicet kilometrů od Brém, a přijeli si pro podrobnosti.

Již v počátcích rozvoje obnovitelných zdrojů energie se zabýval zakladatel firmy Christoph Martens v zemědělském provozu rodičů vývojem zařízení na výrobu bioplynu. V roce 1986 založil inženýrskou kancelář Martens Technologie na vývoj komponentů pro bioplynové stanice. V roce 2001 vznikla společnost MT-Energie, která dodává BPS na klíč. Pracuje u ní 260 lidí. Za poslední dva roky činil obrat vždy 60 milionů eur, letos se očekává 80 milionů eur.

Z oblasti do světa

„Zprvu jsme působili v regionu, od roku 2004 zvyšujeme prodej po celém Německu každý rok o padesát procent. V roce 2007 bylo z nově realizovaných 200 stanic v Německu 43 našich, loni jsme jich ze 150 postavili a vybavili technologií 32,“ uvedl jednatel MT-Energie Bodo Drescher.
Vzhledem k nové legislativě o přístupnosti k veřejné síti a nahrazení případného výpadku plynu bioplynem letos silně vzrostla v Německu poptávka po bioplynu, především malých BPS o výkonu od 150 do 300 kW. U nich nebude schopna MT-Energie uspokojit požadavky všech zájemců. Z 600 poptávek jich bude schopna vykrýt nanejvýš 40.
Zhruba jednu třetinu aktuální kapacity věnuje MT-Energie zařízením malým, druhou klasickým BPS v rozmezí výkonů od 500 do 700 kilowattů, třetinu cílí na velké projekty s výkonem od 1 mW se zpracováním bioplynu na kvalitu zemního plynu. Ten nabízí v Německu již šest firem a poptávka po něm neustále roste.
„V zahraničí jsme začali ve Velké Británii, jeden projekt je ve Francii, tři ve Španělsku a šest v Itálii. Na východě funguje jedna stanice v Maďarsku, dvě jsou ve fázi schvalování v Polsku, další pracuje v Kardašově Řečici. Připravujeme projekty v Lotyšsku a v USA. Koncentrujeme se na vytvoření dceřiných společností v zemích, kde má obor perspektivu, hlavně podporu od státu. Tam stavíme referenční zařízení a budujeme servisní zázemí. Nechceme stanice jen tak stavět, ale požadujeme bezproblémový provoz po dobu alespoň dvaceti let,“ doplnil jednatel.

Sliby zavazují

V Německu nyní pracuje asi 4300 BPS, přičemž MT-Energie jich zde uvedla do provozu zhruba 200; v 700 pracují její komponenty, u dalších 400 zajišťuje servis. Podle jednatele však z celkového počtu odpovídá současným standardům nanejvýš 1500 BPS. Zbytek tvoří zastaralá „garážová“ zařízení s výkonem do 100 kW.
Současné moderní malé BPS složená pouze z fermentoru a koncového skladu digestátu lze již pružně doplnit v případě nedostatku například kejdy o třetí nádrž, což je silný argument pro banky. Tak se minimalizuje závislost na jednom zdroji „paliva“. V Německu nyní dostávají provozovatelé BPS o výkonu do 150 kW navíc čtyři centy za každý vyrobený kilowatt elektrické energie. Cílem je podpora „malých“ chovatelů skotu, důležitým aspektem je snižování zátěže ovzduší metanem ze stájí. „U každé naší stanice lze snadno zjistit statistické údaje, ať už vstupy či výkonnostní parametry. Zemědělci tak mají veškerá data ihned po ruce. Jsme průkazní. Uvědomujeme si, že sto procent výkonu lze jen slíbit, ale ne dosáhnout,“ zmínil přednost firmy Bodo Drescher.
MT-Energie disponuje 400 m2 laboratoří, které slouží především pro rozbory substrátů běžných, ale i méně obvyklých, například odpadů po výrobě sýrů. Hlavně jde o hodnocení energetické účinnosti siláže. Výsledky rozborů slouží především jako zpětná vazba provozovatelům stanic. „Začali jsme v roce 2004 a postupy při zpracování vzorků stále zdokonalujeme. Analýzy jsou hotové do 24 hodin od dodání vzorku a ten samý den je dostane zákazník. Při fermentačních analýzách se spoléháme nejen na tabulkové údaje, ale především na vlastní hodnoty. Když něco klientovi slíbíme, chceme mít jistotu, že parametry odpovídají skutečnosti. Prostřednictvím počítačové sítě můžeme kdykoliv vstoupit do systému každé z našich stanic a odečíst hodnoty. Tak jsme schopni provozovatelům nabídnout radu ve prospěch co nejvyššího zisku,“ uvedl vedoucí laboratoře MT-Energie Matthias Schriewer.

EKO jako magnet

Ve skladu má MT-Energie tisíce položek komponentů a náhradních dílů. Důraz je kladen na bezpečnost provozu a těsnost. „Zkoušky těsnosti jsou přísně, protože nehodláme hazardovat s dobrým jménem firmy. Pro rychlou montáž stanice, kterou jsme schopni postavit na klíč do šesti měsíců, hraje hlavní roli logistika začínající umístěním součástí do přepravního kontejneru. Veškerá technologie se vejde do jednoho kontejneru, který doprovází náš furgon s nářadím a dvěma montážníky. Protože víme, že investor má svých starostí dost, snažíme se ho rušit co neméně,“ vysvětlil Jan Ludeloff, manažer projektů pro Evropu.
Vedle skladu pracuje montážní linka na zařízení pro zušlechťování bioplynu na kvalitu zemního plynu. Každá jednotka je umístěna ve dvou kontejnerech, v nichž putuje k zákazníkům. Současně se montují vždy jednotky tři. „Na výstupu deklarujeme 99 procent metanu, i když skutečnost je ještě asi o půl procenta vyšší,“ podotkl Jan Ludeloff.
MT-Energie provozuje půl roku vlastní referenční BPS o výkonu jeden mW. Slouží k vytápění a klimatizaci administrativní budovy a k ohřevu vody. Co nevidět přibude stanice další v nedaleké mléčné farmě. Jak nám řekl Jan Ludeloff, není důvod spěchat. Prioritu mají zákazníci. Firma také připravuje komfortně vybavené školicí středisko pro své zaměstnance a uživatele technologií.
Výhled do roku 2020 hovoří o náhradě zhruba sedmi procent zemního plynu biometanem. Nejen společnost MT-Energie pociťuje stále větší zájem ekonomik zejména východních států o jistoty zásobení plynem. V řadě zemí ale zatím chybí koncepty a podmínky pro rozvoj BPS, především zvýhodnění provozovatelů. Pravidla by se měla vyjasnit a situace zlepšit. Vždyť předpona EKO „táhne“ stále silněji a výrazy jako „ekoplyn“ nebo „ekoelektřina“ si získávají stále větší důvěru zákazníků. Lze je tak úspěšně využít pro dosažení marketingových cílů.
S cílem zvýšit komerční, technickou a servisní podporu českým a slovenským zájemcům o výstavbu BPS založila MT-Energie koncem minulého roku dceřinou společnost MT-Energie Česká republika, s. r. o., se sídlem v Kardašově Řečici.

Klíčové informace

Společnost MT Energie se věnuje problematice bioplynových stanic více než dvacet let.
Výhodou je rychlá výstavba, která zpravidla nepřesahuje půl roku.
Firma dodává také zařízení na zušlechtění bioplynu na kvalitu zemního plynu.
Výsledky laboratorních rozborů substrátů slouží jako zpětná vazba provozovatelům BPS.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *