Dokonalé zakrytí siláže

Spočítáme-li ztráty na sušině krmiva při nevhodném či dokonce žádném zakrytí siláže, ukáže se, že investice do správného způsobu zakrytí je vždy návratná. I když se v poslední době důraz na správné zakrývání siláže značně zvýšil, stále ještě existuje zejména při tomto způsobu konzervaci krmiv mnoho nedostatků. Ztráty na sušině mohou v povrchové metrové vrstvě siláže dosáhnout vlivem špatného zakrytí až 30 %. Také při použití pouze jedné vrstvy folie, často s nízkou UV stabilitou (levné svařované folie), bývá vrchní vrstva siláže "zkažená". Ve většině případů je pak navíc tento „humus“ i zkrmen…

Velmi dobrých výsledků bylo u nás i v zahraničí dosaženo použitím dvou vrstev folie. První vrstvu tvoří tzv. podkladová nebo protektivní folie o tloušťce 40 -50 m. Tato folie přilne k vrchní vrstvě siláže a vytvoří dokonalé hermetické prostředí podobné konzervaci ve vacích. Přes tuto folii je pak již položena již běžná silážní. I výběr této folie je důležitý. Je lépe použít vícevrstevnou nesvařovanou folii. Pokud můžeme použít pouze jednu velkou folii (na trhu je maximální rozměr 16 x 50 m), vyhneme se spojům, kterými může k siláži pronikat atmosférický vzduch a naopak mohou unikat silážní plyny.
Správné zakrytí siláže musí zajistit:
1. Anaerobní prostředí v jámě, tzn. zabránit průniku atmosférického vzduchu dovnitř jámy a úniku silážních plynů ven.
2. Ochranu proti mechanickému poškození folie (ptactvem, větrem, krupobitím…).
3. Zatížení siláže.
4. Umožnění pohybu obsluhy (osob) po folii při zakrývání a odkrývání.
Zakrytí siláže pouze foliemi splňuje první podmínku. Pro splnění dalších podmínek se používá několik tradičních způsobů – zakrytí zeminou, starými pneumatikami, panely, nebo gumovými pásy. Jmenovaná opatření mají ovšem své nevýhody. Zemina ve většině případů skončí v trávícím traktu zvířat, pneumatiky zatíží folii pouze lokálně a pokládání panelů či gumových pásů je náročné na techniku ( jeřáb a podobně).
Příkladem šetrného řešení je ochrana fólie pomocí tkaných krycích sítí a zatěžkávacích pískových pytlů. Výhody tohoto systému jsou:
1. Dokonalé zatížení folie pískovými pytli .
2. Bezpečná ochrana před ptáky a ostatními zvířaty pomocí krycí sítě.
3. Možnost opakovaného použití sítí i pytlů (garantovaná trvanlivost 10 let, skutečná více než 15 let).
4. Manipulaci při zakrývání a odkrývání je schopen zajistit pouze jeden člověk
5. Systém je použitelný pro silážní jámy i „plata“.
6. Dokonalá ochrana před krupobitím.
Krycí síť je pouze položena na folii. Zatěžkávací pytle jsou kladeny nejdříve po okrajích celé jámy. Folie i síť se vypnou a pytle jsou dále pokládány v liniích napříč jámy po 3 – 4 metrech od sebe. Nesmíme ale zapomenout na opakované vypnutí folie zhruba po osmi dnech od zakrytí, ovšem bez zvedání pytlů.
Problém zkažení siláže však může potkat i zemědělce, kteří nekonzervují senáž do jam, ale do balíků. I pro tento způsob skladování existuje ochrana před zvířaty nebo kroupami. Tkaná síť o rozměru 10 x 25 metrů dokonale ochrání minimálně 100 balíků senáže a je použitelná minimálně po dobu 5 let.
Ochrana siláže a správná péče o ni, jak ji většinou vidíme při cestách do zahraničí, by se měla stát běžnou záležitostí i u nás, neboť nekvalitní siláž zhoršuje užitkovost a ekonomiku chovu skotu a tím i ekonomiku celých farem a zemědělských podniků.

Ing. Petr Jurek
EURO BAGGING, s.r.o.
Mostiště

Komentáře ke článku 1

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *