Dobré zprávy o řepce

Ačkoli počasí na jaře řepce příliš nepřálo a na mnoha místech republiky její porosty zdaleka neslibují takový výnos jako loni, z polních dnů pořádaných Svazem pěstitelů a zpracovatelů olejnin (SPZO) si jejich účastníci mohli odnést i některé dobré zprávy. Relativně optimistické informace se týkaly především situace na trhu olejnin a odhadu budoucích cen řepky.

Prvním z míst konání polních dnů SPZO byly Červené Janovice a pozemky tamního zemědělského podniku Agro Podlesí, a. s. V tomto podniku o výměře asi čtyři tisíce hektarů je řepka jednou z klíčových plodin. A jak uvedl ředitel společnosti Agro Podlesí Ing. Jan Procházka, výměru řepky tu stále navyšují. V současnosti činí asi 800 hektarů. Vzhledem k nepříznivé situaci na trhu s mlékem, která se tohoto podniku chovajícího asi 900 dojnic zásadně dotýká, šéf podniku věří, že alespoň řepka zůstane komoditou, jež ekonomicky nezklame.

Fungicid v době květu součástí technologie
O stavu porostů ve středočeském regionu, do něhož spadá i hostitelský podnik, informoval při setkání Ing. Jiří Zeman z agronomické služby SPZO. Stejně jako i ve většině ostatních částí republiky tu stav porostů negativně ovlivnil vývoj počasí na jaře. Zaorávalo se však pouze 4,5 procenta porostů, což je podprůměrná hodnota. Ing. Zeman hovořil rovněž o špatném výživném stavu řepky, redukci větví, nižší výšce porostů, o místy hojném výskytu blýskáčka řepkového či o silném infekčním tlaku houbových chorob a dalších problémech letošní sezóny. V souvislosti s houbovými chorobami byl opět připomenut loňský silný výskyt hlízenky obecné, jež zhatil původní očekávaní rekordního výnosu. I kvůli velkému množství sklerocií v půdě a rovněž kvůli vývoji počasí se tento problém očekával i letos. Proto bylo podle Ing. Zemana v období květu ošetřeno asi 70 % ploch řepky ve sledovaném regionu.

Hybridy na vzestupu
Ing. Zeman informoval rovněž o zastoupení odrůd na pěstitelských plochách. Jak uvedl, nejpěstovanějšími odrůdami u členů SPZO jsou v sezóně 2008/2009 Californium, Hornet a Ontario. Celkově došlo k významnému zvýšení zastoupení hybridů. Ve středních Čechách se již pěstují na 45,3 % ploch. Zástupce SPZO to odůvodnil dobrými ekonomickými výsledky při pěstování řepky v loňském roce a tedy chutí zemědělců do řepky investovat.
O důvodech k pěstování hybridů hovořil také doc. Ing. Petr Baranyk, CSc., z České zemědělské univerzity v Praze a poradce SPZO. Mezi přednosti hybridů podle něj patří vysoký výnos dosahovaný díky heteroznímu efektu, výnosová stabilita, dobrá zimovzdornost, odolnost k horku a suchu, lepší osvojovací schopnost pro vodu a živiny, obvykle mohutný raný vývoj zvláště vhodný pro bezorebně hospodařící podniky a další. Doc. Baranyk zmínil také výhody nově zaváděných polotrpasličích hybridů, které mají výnosový potenciál na úrovni tradičních hybridů, avšak při nižším vzrůstu. Jejich sklizeň je proto rychlejší a méně nákladná.
Zmíněné vlastnosti hybridů stojí za skutečností, že nejen ve středních Čechách, ale i v celé republice se zvýšilo jejich zastoupení. Podle doc. Baranyka se letos hybridy pěstují na 35,1 % ploch. V sezóně to 2007/2008 to bylo podstatně méně – 26,2 % ploch a před deseti lety hybridy zaujímaly pouze něco málo přes jedno procento ploch.
K pěstování hybridů se však ne všechny země Evropy staví stejně. V mnoha zemích již zastoupení hybridů významně překročilo 50 % – například ve Švýcarsku (80 %), ve Švédsku (70 %) či V Bulharsku (70 %). Avšak například v Rakousku, či Polsku je zastoupení hybridů nižší než u nás.

Na startu nové sezóny
Série polních dnů SPZO se koná po celé České republice jen několik týdnů před sklizní. Praktická doporučení jsou proto směrována především pro nastávající sezónu. Při prohlídce pokusů mohli účastníci setkání vidět řadu odrůd, což jim pomohlo v rozhodování o odrůdě pro budoucí osev. V Červených Janovicích jich bylo k vidění v poloprovozních pokusech třináct.
Zazněly rovněž informace o zakládaní porostů. Jak informoval Ing. Josef Škeřík, CSc., z SPZO, je v některých regionech (severní Čechy, jižní Morava) stále častější pěstování řepky v systému minimálního zpracování půdy. Důvody jsou známé – úspora času a současně šetření vláhou. Podle šetření svazu, které Ing. Škeřík zmínil, nejsou dosahované výnosy při rozhodování zda orat či ne prioritním faktorem. Celkově v průměru republiky je však asi 65 % porostů řepky zakládáno klasicky – po orbě.

Nadějné cenové vyhlídky
O situaci na trhu s olejninami hovořil Ing. Martin Volf, ředitel SPZO. „Čím dál tím lépe,“ohodnotil doslova situaci. Reagoval tak na vývoj cen olejnin na světových trzích. Připomněl však, že není možné očekávat ceny minulé sezóny, nicméně i stávající odhady lze hodnotit velmi pozitivně. Srpnová cena řepky burze MATIF již několik týdnů šplhá nahoru a je již nad hodnotou 8250 Kč/t. Vzhledem k tomu, že cena řepky u nás se pohybuje o asi 1000 Kč méně než na burze MATIF, je reálné, že ani po sklizni by se řepka neměla prodávat pod 7250 Kč/t. Ale již v současné době se v některých regionech uzavírají smlouvy na úrovni asi 8000 – 8200 Kč/t. Nadějné ceně řepky přispívá mimo jiné ta skutečnost, že stejně jako v České republice, tak i v celé Evropě se předpokládá proti loňsku nižší sklizeň. Ing. Volf odhaduje letošní produkci řepky v Evropské unii a na Ukrajině asi o 2,3 milionu tun nižší než loni. Vychází tak mimo jiné z odhadu výnosu řepky v České republice na úrovni 2,65 t/ha.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *