Dlouhodobé prognózy bramborářů se naplňují

Ačkoliv prognózy odborníků týkající se rozměru českého bramborářství vyřčené před více než osmi lety připadaly mnohým pěstitelům jako nereálné, dnes se ukazuje, že byly pravdě velmi blízko. Vyplynulo to ze slov Ing. Bohumila Vokála, ředitele Výzkumného ústavu bramborářského, který o perspektivách dalšího pěstování brambor v naší republice hovořil na polním dnu uspořádaném v Olešné u Havlíčkova Brodu společnostmi Medipo Agras HB, s. r. o., Výzkumným ústavem bramborářským, Bramborářským kroužkem a tamním zemědělským podnikem SOLMILK.

Jak ing. Vokál vysvětlil, perspektivu komodity brambory je těžké odhadovat, především však bude záviset na konkurenceschopnosti tohoto odvětví, jak vnitřní, tak vnější. Pokud však chtějí být české brambory konkurenceschopné, musí být podle ing. Vokála splněny některé parametry, k nimž patří i rozměr jejich pěstování. Jak odborníci před lety předpověděli, při vstupu České republiky do Evropské unie by rané brambory měly být pěstovány asi na 7-8 tis. ha, ostatní konzum na 35 – 38 tis. ha a průmyslové brambory na 5-7 tis. hektarech.Pro množení certifikované sadby by mělo být k dispozici 5 – 6 tis. ha a pro výrobu „farmářské“ sadby kolem 4 tis. ha. V době, kdy byla tato prognóza vyřčena, tzn. v roce 1993, se v České republice brambory pěstovaly na více než 100 tis. ha a proto se splnění tohoto požadavku zdálo velmi nereálné. V současné době se však výměra brambor blíží této představě. Podle Českého statistického úřadu (ČSÚ) klesla letos výměra včetně ploch množení u raných brambor na 11 378 ha, pozdních konzumních brambor na 37 696 ha a současná výměra průmyslových brambor je 5232 ha. Zmíněné úvahy zajišťující potřeby trhu v ČR však vycházely z předpokládaného průměrného výnosu 30 t/ha. A toho české bramborářství zatím zdaleka nedosahuje, průměrný výnos brambor byl podle ČSÚ loni 21,3 t/ha. Jak vyplynulo z vystoupení ing. Vokála, informace ČSÚ o výnosech brambor nelze sice brát vážně, ale i tak nejzávažnější mezerou našeho bramborářství je právě nižší výnosová úroveň, ke které v mnoha případech přistupuje i špatná kvalita produkce. Proto je nezbytná další intenzifikace bramborářství. Brambory by měly podle ing. Vokála pěstovat podniky, které se na tuto plodinu budou specializovat a tudíž ji pěstovat na větších výměrách, budou vybaveny stroji, potřebnými stavbami, budou pro ně dostupné odrůdy, hnojiva, přípravky na ochranu rostlin atd.
Nepřímo tato slova potvrdil také ředitel SOLMILKu, a.s., Ing. Jiří Kreuz. V jeho podniku brambory pěstují asi na 140 ha, což je asi 14 procent celkové výměry. Neovlivnily je sílící hlasy, že se na Vysočině nedají dělat kvalitní konzumní brambory. Brambory pěstují intenzivně, investovali zde do nové techniky, především do technologie odkamenění, a dnes brambory představují 37 % tržeb podniku. Kromě vhodné techniky k úspěchům při pěstování brambor samozřejmě přispěla i zvládnutá ochrana rostlin, výživa a v neposlední řadě výkonné odrůdy.
A právě o nich především hovořili zástupci spolupořádající firmy Medipo Agras HB. Jak ale uvedli, společnost se snaží naplnit své heslo „Vše pro brambory“ a proto kromě odrůd nabízí také sadbu, techniku pro pěstování a posklizňovou úpravu brambor atd.
Pěstitelé většinu odrůd této firmy, která na českém trhu zastupuje zahraniční šlechtitele, dobře znají, protože patří k nejčastěji pěstovaným. Jak potvrdil také Ing. Lubomír Šantrůček z Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, z letošních 5310 ha přihlášených ploch sadbových brambor patří největší výměra 1 110 ha odrůdám zastupovaným Medipem. Jak pěstitele informovala Ing. Marie Rasochová, v současné době společnost Medipo nabízí 23 registrovaných odrůd. Kromě již praxi známých odrůd Rosara, Arnika, Secura, Dali, Granola, Satina, Asterix a dalších upozornila v sortimentu velmi raných odrůd upozornila na loňskou novinku Vitesse a také na odrůdu Velox, která patří mezi spotřebiteli i pěstiteli k nejoblíbenějším odrůdám. Z raných odrůd vyzdvihla odrůdu Vivaldi, jejíž předností je kvalita, výnos i dobrá skladovatelnost. Další loňskou novinka Red Skarlett se vyznačuje rychlou tvorbou hlíz. Mezi poloranými odrůdami se největší pozornosti těšily novinky roku 2001 Innovator, určený k výrobě hranolků, a Redstar – konzumní červensoluplá odrůda varného typu C. Ing. Rasochová připomenula také výhody odrůdy Victoria, kterými jsou vysoká konzumní kvalita, vysoký výnos a nešednoucí dužnina a dále upozornila na polopozdní odrůdu Sibu určenou k výrobě škrobu. Právě s odrůdami pro tento směr využití začíná společnosti Medipo Agras HB nově pracovat a proto lze očekávat registrace dalších odrůd i této skupiny.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *