Den mezi obilninami

Přestože organizátoři letošního polního dne Osevy, a. s., Bzenec, rozdali návštěvníkům deštníky, nebylo jich zapotřebí. Na pozemku obklopeném vinicemi si mohli zájemci prohlédnout odrůdy ozimých a jarních obilnin.

Pořádající firmy Oseva, a. s., Bzenec a ZZN Pomoraví, a. s., Hodonín předvedli na pozemcích Agro Vnorovy, a. s., přes padesát parcelek s pestrou odrůdovou skladbou ozimů (žita, tritikale, ječmene, pšenice) a jařin (pšenice, ječmene a ovsa setého). Nezávislé zhodnocení porostů připravili odborníci Zemědělského výzkumného ústavu Kroměříž, s. r. o. Zemědělci mohli diskutovat s majiteli a zástupci odrůd či s prodejci agrochemie. Všichni byli zvědaví, jak se přezimující porosty vypořádaly s tuhou zimou a na to, jak se vyvíjely jařiny zaseté v pozdních termínech.

Novinky v jarních ječmenech
Celkem osm pokusných parcelek obsadily jarní ječmeny. Výrazné zastoupení měly loni zaregistrované odrůdy (například Pribina, Bojos nebo Sebastian) a nechyběla ani absolutní novinka Xanadu.
Doporučení odborníků ze Zemědělského výzkumného ústavu Kroměříž si vysloužily zejména odrůdy Calgary a Bolina, obě pro krmné účely. Trendy v segmentu jarních ječmenů však dlouhodobě ovlivňuje nákupní chování sladoven, které příliš neberou v úvahu oficiální hodnocení sladovnické kvality. V tomto ohledu dominuje zejména celoevropsky rozšířená odrůda Xanadu – letos zaregistrovaná v České republice.

Hybridy ozimé pšenice
Ozimé pšenici patřilo na polním dnu přes třicet pokusných parcelek. Mezi jejich odrůdami byly dvě hybridní. První z nich, Hybnos 1, jakosti C, vyniká výkonností a odnožováním. Podle odborníků ze Saaten-Union CZ, s. r. o., patnáct nebo dvacet plodných odnoží není výjimkou. S tím koresponduje snížený výsevek, který při raném setí v nejlepších podmínkách může klesnout až na sto zrn na metr čtvereční.
Mezi další klady odrůdy Hybnos 1 patří velká listová plocha připadající na jednotku plochy. Vytvoří jí až o jeden metr čtvereční více než liniové odrůdy ozimé pšenice. Tento hybrid lze s úspěchem pěstovat v přísuškových oblastech nebo po nevhodné předplodině. Mohutnější kořenový systém totiž snáze čerpá vláhu a živiny. Odborníci dále doporučují perfektní předseťovou přípravu pozemků a odstranění posklizňových zbytků po obilninách. Velkou pozornost si zároveň zaslouží kontrola virové zakrslosti.
Hybnos 1 je svým obsahem škrobu vhodný i pro výrobu biolihu, i když v tomto směru jej překonává druhý prezentovaný hybrid pojmenovaný Hyno-Monta.
Zajímavý příspěvek do odrůdového portfolia představuje srbská ozimá pšenice Pannonia. Ta je registrována v evropském katalogu a letos by již měla být v nabídce. Svoje uplatnění najde především v přísuškových oblastech a na jižní Moravě. Podle odborníků přezimuje podobně jako odrůda Nela.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *