Česká maková velmoc si drží pozici

Pěstitele máku zřejmě čeká příznivý rok. Plocha osetá touto plodinou se proti loňsku sice zvedla, celkový výnos ale kvůli horšímu stavu porostů o tolik vyšší nebude. Kromě toho zahraniční konkurence ztratila dech a Česká republika si tedy udrží status makové velmoci, který získala v minulém roce. Takové jsou závěry ze Dne pro mák, který proběhl v Červeném Újezdě.

„V letošním roce se v České republice pěstuje 57 786 hektarů máku, ale celých 48 tisíc z toho se nachází na Moravě,“ uvedl Ing. Zdeněk Kosek, výkonný ředitel Český mák, s. r. o. Jak z jeho vystoupení dále vyplynulo, konkurence nám nehrozí ani ze zahraničí. Turecko, Slovensko ani Tasmánie neprodukují významné množství této plodiny pro konzum, v Maďarsku je sice oseto šest tisíc hektarů máku, ale pět tisíc hektarů z toho je určeno pro farmaceutické účely. Cena máku nyní podle Ing. Koska pomalu klesá z dosavadních 35 korun za kilogram. Vzhledem ke stavu porostů (později seté, dříve kvetly, nyní podesychají) se letos očekává nižší hektarový výnos, celkový výnos proto nebude o moc vyšší, než v minulém roce.

Morfinu jen přiměřeně
Množství vykupované makoviny, které bylo loni pouze 2900 tun, stoupne na 4500 tun z letošní sklizně, oznámil Mgr. Josef Vavřinec z akciové společnosti Zentiva. Systém výkupu bude stejný jako v letošním roce. V republice je šest dodavatelů, jejichž prostřednictvím se bude makovina obchodovat, a kteří garantují její kvalitu. Zentiva podle něj preferuje makovinu s vyšším obsahem morfinu. Za kilogram suroviny v I. třídě s jednoprocentním obsahem této látky chce vyplácet 28 korun. To je také důvod, proč se do republiky dovezlo dalších osmnáct kusů specializovaných adaptérů maďarské provenience, které sklízejí pouze makovici s krátkým kouskem stonku, což zvýší obsah morfinu. Celkem jich tu bude 21, o jejich rozmístění má přehled sdružení Český mák. Cena tohoto adaptéru se ale pohybuje kolem 700 tisíc korun, což dává značný prostor konkurenčnímu produktu tuzemské výroby, který podle informací ze semináře připravuje OZAP Toužim.
I když je platba za makovinu lákavým přilepšením, varoval Ing. Kosek před zavádění odrůd s vysokým obsahem morfinu (2 až 3 %). Ty by mohly být pro narkomany mnohem atraktivnější než dosavadní, což s sebou nese mnoho problémů. Přiměřený obsah se podle něj pohybuje kolem jednoho procenta. Nařezávání makovic se i přesto objevuje každoročně, nicméně ve velmi malé míře. Společenská nebezpečnost takového chování sice není příliš vysoká, přesto jde o obstarávání drogy a v případě stížnosti se jím musí zabývat Policie České republiky, případně Národní protidrogová centrála.

Novinky každý rok
Sdružení Český mák má za sebou mnoho úspěšných aktivit. V krátké době se mu podařilo rozšířit registraci několika zásadních pesticidů pro použití v máku, zavedlo také nové odrůdy. Pokračuje v tom i v letošním roce. Na pokusné stanic České zemědělské univerzity (ČZU) v Červeném Újezdě si mohli účastnící prohlédnout další testovanou novinku, maďarskou odrůdu Buddha. Jak uvedl Ing. Kosek, pokud budou její výsledky příznivé, měla by nahradit Lazur. Vhodná by měla být i pro farmaceutické zpracování. Upozornil ale také na to, že Buddha má kulatější tvar makovice, kvůli kterému by z ní mohla pomaleji stékat voda, což nahrává napadení některými houbovými chorobami. Druhou připravovanou novinkou, která by se mohla ještě letos objevit v nabídce společnosti Český mák, je rakouský ozimý mák Zeno 2000. Ve státních zkouškách v Rakousku vykázal pode Ing. Koska výnos o 33 % vyšší než jarní odrůdy, měl by také vykazovat zimovzdornost do –16 °C.
Z trojice novinek, které se letos začaly pěstovat ve větší míře, vypadá podle Ing. Koska slibně Major, který vykazuje vysoký výnos. Vynikajícími senzorickými vlastnostmi se prosazuje Malsar. Nemá ale modré, nýbrž šedivé semeno, pro jeho úspěšný odbyt je vhodné mít předem smlouvu s odběratelem. Perspektivně se jeví také Maraton.

Lepší je preemergentní
Pěstitelé v letošním roce měli poprvé možnost ošetřit plochy máku přípravkem Callisto 480 SC, registrovaná je postemergentní aplikace. Jak ale uvedl Ing. Pavel Cihlář, Ph. D., z ČZU, v pokusech se ukázalo, že mnohem výhodnější je aplikace preemergentní, v dávce 0,3 l/ha. Lze ji kombinovat také s hnojivem DAM 390 v dávce 200 l/ha. Pokud se ošetřovalo postemergentně, vycházel mnohem lépe postřik bez smáčedla Atplus 463, které posiluje herbicidní efekt proti máku mnohem více než proti plevelům. Jako velmi účinná se ukázala podle Ing. Cihláře kombinace Callisto (0,2 l/lha) + Starane 250 EC (0,2 – 0,4 l/ha). Pokusné plochy v Červeném Újezdě byly ošetřeny Callistem peemergentně (0,25 l/ha), výsledkem byl nezaplevelený porost, ve kterém se ojediněle objevoval mák vlčí a pohanka svlačcovitá, což jsou plevele, které do spektra plné účinnosti přípravku nepatří.
Dalším slibným výzkumem se zabýval Ing. Petr Pšenička, který účastníky seznámil s předběžnými výsledky pokusů s úpravou osiv a mořením. Osivo se vytřídilo podle velikosti a podle hmotnosti do několika skupin, které se vysely (i ve vzájemných kombinacích). Kvalita osiva se zatím projevovala na hustotě porostu. Jako optimální se jevily ty, které byly vysety ze středně velkých semen (1,0 – 1,1 mm), výhodná bylo také sít také těžká semena.
Další sledovanou oblastí byly úpravy osiva. Šlo o prehydrataci, tedy namočení a vysušení osiva (letos kvůli suchu bez efektu), další variantou bylo ošetření vodou o teplotě 50 °C po dobu 15 minut (což byla nejzazší hranice, po které klesala životaschopnost osiva). Ošetření technologií e-ventus vykazovalo vyrovnané porosty, podobně jako namoření Supresivitem. Dalším biologickým mořidlem, o kterém bude možné uvažovat, je také Polyversum. Pěstitele v oblastech s vysokým výskytem krytonosce kořenového jistě potěší registrace mořidla Chinook 200 FS, které je tak spolu s přípravkem Cruiser OSR možné používat v máku.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *