Červen na polích

Okopaniny Nejdůležitější chorobou, která postihuje pole, je v tomto měsíci plíseň bramboru. U raných porostů krytých tkaninou nebo fólií se může objevit již o měsíc dříve, většinu ploch však napadá zpravidla v červnu. Příznaky jsou charakteristické. Nejprve se objeví „olejovitá“ skvrna, která postupně nekrotizuje a hnědne. Pro tuto plíseň je typické, že může aktivně růst pouze v živých pletivech, spory pak produkuje na rozhraní živého a odumírajícího pletiva.

Tím se liší od hnědé skvrnitosti bramborových listů způsobené houbou Alternaria, která zpravidla vykazuje typické koncentrické prstence na odumřelém pletivu. Aby spora plísně bramboru infikovala list, musí být ovlhčený minimálně čtyři hodiny, první příznaky infekce se v závislosti na podmínkách objeví již po dvou až třech dnech. Pokud od zapojení porostu převládá deštivé počasí, noci jsou teplé a přes den je zamračeno, jsou pro šíření choroby ty nejpříznivější podmínky.
Základem ochrany je preventivní ošetření, poprvé zpravidla tehdy, když se trsy v řádcích začínají dotýkat. Další ošetření pokračují v termínu sedm až deset dní, který lze upravovat podle aktuálního vývoje počasí, použitého přípravku a odolnosti odrůdy.

Obilniny

V období květu obilnin na přelomu května a června se rozhoduje o infekci houbami rodu Fusarium a budoucím výskytu mykotoxinů v zrnu. K nejsilnější infekci dochází tehdy, když do kvetoucích rostlin prší a spory se tak mnohem snáze dostanou na jednotlivé blizny. Rostliny napadá celé spektrum fuzárií, jejich zastoupení může ovlivňovat například teplota. Korelace mezi napadením zrna a výskytem mykotoxinů je vysoká, jak bylo laboratorně ověřeno. Na listech dále pokračuje rozvoj braničnatek, padlí a rzí.
V porostech před květem kladou vajíčka plodomorka pšeničná a plevová, základy kvítků slouží jako potrava larvičkám druhé generace bzunky ječné.
Od počátku června po celé léto kladou na listy kukuřice svoje vajíčka samičky zavíječe kukuřičného. Jejich larvy žijí ve stoncích a palicích způsobují lámání a podporují infekci fuzárii. Škůdce se vzhledem k oteplování vyskytuje ve většině oblastí, kde se kukuřice pěstuje. Nálet by měla sledovat Státní rostlinolékařská správa a uveřejňovat jej na svém webu www.srs.cz. Ošetřuje se v závislosti na použitém typu přípravku.

Olejniny

Před květem nebo na začátku květu je optimální doba pro fungicidní ochranu proti helminthosporióze máku. Houba způsobuje na listech tmavohnědé hranaté skvrny, na stoncích pak modročerné páskování. Nejzávažněji postihuje makovice, které vyplňuje šedým myceliem. Druhou chorobou, která se může objevit, je plíseň maková. Projevuje se chlorotickými skvrnami na líci a šedofialovým povlakem mycelia na rubu listů. Rostlinu poškozuje žírem krytonosec makový, jehož larvy žijí v nezralých makovicích.
U slunečnice se rozvíjejí příznaky napadení Sclerotinia sclerotiorum, objevují se nekrózy na napadených pletivech, následně mycelium i černá sklerocia. Do období začátku květu se může objevit mšice slívová, která škodí sáním snižujícím výnos semen.

Luskoviny

Třásněnka hrachová poškozuje sáním poupata, květy a mladé lusky hrachu. Poškození se projevuje stříbřitými, lesklými skvrnami na poškozených pletivech. Od počátku květu se v porostu vyskytují zrnokaz hrachový a bobový. Škodí především larvy, které se vyvíjejí ve zdánlivě nepoškozeném semeni. Ve stejném období nalétá do porostů obaleč hrachový, larvy způsobují tzv. červivost hrachu.

Pranostiky pro příští měsíc

Hřímá-li v červnu, zvede se obilí.
V červnu blýská-li se, hřímá, rolník spokojeně dřímá.
Kolik bouřek v červnu, tolik mlh v březnu.
V červnu deštivo a chladno způsobí rok neúrodný snadno.
Chladný květen, červen vlažný, je pro sýpky, sudy blažný.
Medardova kápě, čtyřicet dní kape.
Déšť o svatém Vítu (15. 6.) škodí ječmeni i žitu.
Když na 24. června prší, žně mokré následovat budou.
Červen stálý, prosinec dokonalý.
Červen dá jahody a seče kosami lůky.
Nesázíš-li zelí do Víra, bude zelnice bita.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *